Prislistehantering

Hur många olika prislistor hanterar du idag? En för varje kund och kanske förekommer det även projektunika prislistor? Att hålla prislistor korrekt uppdaterade är ofta ett både tungrott och omfattande arbete.

Med Next Project hanterar du en artikel på ett enda ställe och sätter utifrån denna olika kund-, projekt- eller ramavtalspriser.

  • Rätt pris från början betyder mindre administration och mindre fel
  • Alla olika typer av priser kan hanteras: projektpris, kundpris och ramavtal
  • Påslag på nettopriset…
  • … eller avdrag från bruttopriset
  • Enkel import från excel

Läs vidare om faktureringen i Next Project.