ÄTA-hantering

Med Next kan du dokumentera dina ÄT:or i realtid med både text och bilder. Skillnaden är betydande – du får helt enkelt betalt för det arbete du faktiskt utför.

Effektiv hantering av Ändringar, Tillägg och Avgående arbeten (ÄTA)

Inom byggbranschen kräver hantering av ändringar, tillägg och avgående arbeten (ÄTA) exakt dokumentation och korrekt redovisning. Med Next kan du dokumentera dina ÄT:or i realtid, med både text och foton. Det säkerställer att du får betalt för exakt det jobb du gjort.

Mobil dokumentation i realtid på plats

Dokumentera ÄTA direkt på arbetsplatsen. Registrera timmar, kostnader och dokument för en specifik ÄTA med din mobil, surfplatta eller bärbara dator. Öronmärk resurser och länka foton och dagboksanteckningar till varje ÄTA för att säkerställa en detaljerad och korrekt registrering av alla ändringar.

Omfattande informationsinsamling

Bra dokumentation minskar risken för tvister. Se till att dina ärenden innehåller all nödvändig information, inklusive bilder, e-postkonversationer, beställningar, godkännanden, fakturor, etc. Next stöder omfattande ÄTA-journaler och specifikationer för rapportering till kunden, vilket förbättrar transparensen och den skyldighet kunden har.

Effektiviserad kundrapportering

Rapportera all ÄTA effektivt i Nexts kundportal. Få tillgång till aktuella uppdateringar och detaljerade insikter om ÄT:or för bättre förtroende och tydlig kommunikation under hela projektets livscykel.

Centraliserad ÄTA-hantering

Next samlar alla ÄT:or i en central, lättnavigerad vy, vilket ger en tydlig översikt över alla pågående ändringar, inklusive deras nuvarande status – oavsett om de är godkända, väntar på godkännande, etc. – för varje projekt. Det underlättar separat rapportering av ÄT:or vid fakturering, vilket gör det enklare att spåra och fakturera ytterligare arbete korrekt.

Bättre budget och prognos-

Med automatiska uppdateringar av budgetar och prognoser ser Next till att alla ÄT:or återspeglas i din ekonomiska planering. Säkerställ att du upprätthåller korrekta prognoser och håller din budget i linje med det faktiska arbetet och utgifterna på plats.

Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.

Allt i Next

Bemästra resurs- och aktivitetsledning inom bygg med Next. Säkerställ optimal allokering av all din arbetskraft och utrustning.

Projektadministration

Upptäck Nexts molnbaserade verktyg för projektledning. Optimera dina byggprojekt från start till slut med ökad effektivitet och samarbete.

Ekonomihantering

Hantera dina byggprojektekonomier effektivt med Next, som erbjuder verktyg för budgetering, fakturering och ekonomisk prognos.

För byggarbetsplatsen

Höj effektiviteten i arbetsplatsutförandet med Next, som integrerar avvikelsehantering, inspektioner och hantering av uppgifter i realtid.

Alla funktioner

Utforska alla funktioner i Next för byggprojekthantering, från projektplanering till ekonomi och platsutförande, på en enda plattform.

25 års branscherfarenhet & över 3000 kunder

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.