Nu lanserar vi aktivitetsbaserad kostnadsuppföljning för ökad precision

I en bransch där noggrannhet och effektivitet är avgörande lanserar vi nu en uppdatering av vårt verktyg för budget och prognos i dina byggprojekt. Lösningen är skräddarsydd för att möta de komplexa kraven i byggprojekt. Med utökad funktionalitet erbjuder vi en lösning som främjar precision, effektivitet och transparens i din projektledning.

Genom att bryta ner projektet mer detaljerat på aktiviteter och läge kan du göra bättre prognoser och justeringar i din budget. Det gör att du med större säkerhet kan förutse utmaningar och möjligheter, optimera resursallokering och säkerställa att projekten slutförs inom tid och budget. Med det här verktyget, är våra användare bättre rustade att navigera i det ständigt föränderliga landskapet i byggbranschen. Uppnå framgång genom förbättrad kontroll och insikt i projektets ekonomi!

Vad innebär den nya uppdateringen?

I vår uppdatering erbjuder vi en rad förbättringar och nya funktioner skapade för att effektivisera och förbättra noggrannheten i din projektplanering och uppföljning. En av de mest anmärkningsvärda nyheterna är fokuset på aktivitetsbaserad uppföljning, som erbjuder en mer detaljerad approach till kostnadsstyrning.

Dynamisk budgetjustering

Med funktionen för att göra justeringar i din budget kan du enkelt justera din budget baserat på realtidsdata och prognoser. Denna funktion gör det möjligt för projektledare att snabbt fatta informerade beslut, minimera kostnadsöverskridanden och maximera resurseffektiviteten.

Förbättrad rapportering och analys

Förbättrade rapporterings- och analysverktyg ger djupare insikter i projektets ekonomiska hälsa. Med anpassade rapporter och dashboards kan användare enkelt följa upp och jämföra faktiska kostnader mot budget, identifiera avvikelser tidigt och ta till rätt åtgärder för att hålla projektet på rätt spår.

Aktivitets- och lägesbaserad kostnadsuppföljning

Den nya funktionen gör att du kan bryta ner kostnader på aktivitets och lägesnivå för att få en mer exakt och transparent översikt över projektets ekonomiska status. Du kommer också att kunna avsevärt stärka din förmåga att göra bättre efterkalkyler för att veta hur ni ska prissätta era ingående moment och minska gapet mellan kalkyl och produktion.

Automatiserad AI-driven import för aktivitetsbaserade budgetar

Med hjälp av AI-teknik importeras kakylfiler sömlöst från populära verktyg som Bidcon och Wikells. Det säkerställer en effektiv och felfri överföring av kritiska data, och gör det enklare att integrera och kartlägga konton för en mer detaljerad och omfattande budget baserat på aktiviteter.

Vem kommer att dra nytta av uppdateringen?

Projektledare som behöver en pålitlig lösning för att effektivt förutse och hantera projektkostnader kommer att finna stort värde i den här uppdateringen. Den erbjuder verktyg för att hålla projektbudgetarna i schack och säkerställer att projekten slutförs inom budget.

Inköpare som hanterar upphandlingar och önskar en mer effektiv koppling mellan budget och faktiska köp. Det säkerställer att inköpsbeslut är väl informerade och i linje med projektets ekonomiska mål.

Kalkylansvariga som behöver noggrannhet i sina kostnadsestimeringar kommer att finna uppdateringen särskilt användbar. Den förbättrar effektiviteten i framställningen av kostnadsestimeringar, vilket är avgörande för en exakt budgetplanering.

Arbetsledare får bättre kontroll över timmar och kostnader inom sina respektive ansvarsområden. Med tillgång till detaljerad insikt i projektets framsteg, kan de fatta mer informerade beslut för att optimera resursanvändning och kontrollera projektkostnader mer effektivt.

Prissättning och tillgänglighet

Den nya funktionen är en tilläggstjänst som våra befintliga och nya kunder kan välja att lägga till. De övriga förbättringarna och uppdateringarna som introduceras kommer inte att resultera i några extra kostnader för våra befintliga kunder. Genom att välja aktivitetsbaserad programvara, investerar du i en lösning som inte bara effektiviserar projektledningen, men också optimerar resursanvändningen, vilket kan leda till betydande besparingar över tid.

Om Next

Projektverktyg och affärssystem anpassat för framtidens byggföretag
Next One Technology är en ledande leverantör av affärs- och projekthanteringssystem anpassade för små och medelstora byggföretag. Nexts plattform tillhandahåller en skräddarsydd plattform för verksamhetsstyrning som säkerställer smidig projektgenomförande, förbättrad hanterbarhet och tydlig struktur.

Varje dag hjälper vi över 3500 kunder med att optimera sin dagliga verksamhet. Next integrerar alla aspekter i en enhetlig plattform som ger omfattande översikt över hela projektet, från anbud och inköp till leverantörsfakturor, resurser, arbetstimmar, och ÄTA hantering.

Koncernen har idag över 120 anställda med kunder i hela Norden och Storbritannien.

Kontakt:
www.next-tech.com
Telefon: 013-4704013
Email: sales@next-tech.com

Läs vad våra kunder säger

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra vittnesmål och dra nytta av fördelarna med Next.

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

Claes Tonström, Senior consultant for the Torpheimer group

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag