Budget och prognos

Nexts budget- och prognosmodul förenklar och förbättrar hanteringen av ekonomin för byggprojekt. Det erbjuder verktyg för uppföljning, analys och prognoser för att säkerställa att ditt projekt förblir ekonomiskt lönsamt och effektivt. Från offert till intäkt!

Optimera projektresultat med strategisk ekonomisk planering

Tvingas du till manuellt förarbete när du ska ta fram underlag för avstämning och prognos? Kanske plockar du ut siffror från ekonomisystemet och gör din prognos i Excel? Använder du istället Next innebär importmöjligheterna från kalkylprogrammet i kombination med komplett integration med ekonomisystemet att det manuella registreringsarbetet försvinner samtidigt som du kan följa projektekonomin i realtid.

Import av kontobaserade budgetar

Förbättra din budgetering med möjligheten att direkt importera detaljerade, kontobaserade budgetar från ledande kalkylverktyg som BidCon, MAP eller Wikells.

Avancerad ÄTA-modul

Effektivisera hanteringen av ÄTA. Generera detaljerad ÄTA-dokumentation och upprätthåll löpande register för korrekt anbudsgivning och exakt fakturering till kunder. Se till att alla ytterligare arbeten spåras och faktureras korrekt, med bibehållen finansiell integritet.

Mångsidiga prognosverktyg

Anpassa dig till det ständigt föränderliga landskapet av byggprojekt och hantera flera prognoser. Den här funktionen stöder olika versioner och perioder, vilket gör att du kan planera för kortsiktiga justeringar och långsiktiga prognoser, vilket säkerställer ekonomisk beredskap för alla scenarier.

Stöd för mängdkontrakt

Hantera dina mängdkontrakt effektivt, så att du kan övervaka både intäkter (utförda mängder) och kostnader (resurser). Få insikter i ditt projekts ekonomiska resultat, vilket säkerställer att du har en tydlig förståelse för både intäkter och utgifter.

Aktivitets- och lägesbaserad kostnadsuppföljning

Den nya funktionen gör att du kan bryta ner kostnader på aktivitets och lägesnivå för att få en mer exakt och transparent översikt över projektets ekonomiska status. Du kommer också att kunna avsevärt stärka din förmåga att göra bättre efterkalkyler för att veta hur ni ska prissätta era ingående moment och minska gapet mellan kalkyl och produktion.

Detaljerad uppföljning av arbetstider

Arbetstid kan följas upp på konto (som en ren kostnadspost) eller separat på godtyckligt antal lägen/aktiviteter och/eller ÄTA. Du får en heltäckande bild av arbetskostnaderna och en mer detaljerad förståelse för hur de påverkar den övergripande budgeten.

Dynamisk budget- och prognosmodul

Håll dig före kurvan med en budget- och prognosfunktion som uppdateras dynamiskt i takt med eventuella ändringar eller ytterligare arbete. Denna realtidsjustering säkerställer att din budget alltid återspeglar det aktuella läget för ditt projekt, vilket möjliggör mer exakta prognoser och ekonomisk planering.

Projektöversikt för ekonomisk insikt

Få ett helikopterperspektiv av ditt projekts ekonomiska hälsa med Nexts funktion för projektöversikt. Spåra ekonomin över olika delprojekt eller ÄT:or och analysera data på en generell nivå, som t.ex. projekttyp.

Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.

Allt i Next

Bemästra resurs- och aktivitetsledning inom bygg med Next. Säkerställ optimal allokering av all din arbetskraft och utrustning.

Projektadministration

Upptäck Nexts molnbaserade verktyg för projektledning. Optimera dina byggprojekt från start till slut med ökad effektivitet och samarbete.

Ekonomihantering

Hantera dina byggprojektekonomier effektivt med Next, som erbjuder verktyg för budgetering, fakturering och ekonomisk prognos.

För byggarbetsplatsen

Höj effektiviteten i arbetsplatsutförandet med Next, som integrerar avvikelsehantering, inspektioner och hantering av uppgifter i realtid.

Alla funktioner

Utforska alla funktioner i Next för byggprojekthantering, från projektplanering till ekonomi och platsutförande, på en enda plattform.

25 års branscherfarenhet & över 3000 kunder

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.