Komplett projektöversikt

Få fullständig överblick och kontroll över din projektekonomi inom bygg, mark eller entreprenad för varje projekt. Har du problem att i realtid följa projektets löpande ekonomi och svårt att hinna med att göra efterkalkyler? Gör du manuella sammanställningar eller beräkningar i excel? Testa Next Project och upptäck fördelarna med vårt molnbaserade projektverktyg.

Få realtidsinsikt i ditt projekts ekonomi

Syftet med Nexts planeringsmodul är inte att ersätta MS Project eller Powerproject för stora kontrakt – Next fokuserar istället på enkelhet. Detta gäller både för resursplanering och tidsplanering (Gantt), som båda är avsedda att ersätta whiteboarden eller Excelarket som ofta används idag.

Översikt i realtid

Få en realtidsöversikt över projektekonomin för att förstå ditt företags hälsa och riktning.

Heltäckande syn på projektekonomi

I Next Project samlar vi all data från varje kvartal på ett ställe för att jämföra, analysera och utvinna viktiga insikter om verksamheten. Det ger dig helt andra möjligheter att både följa pågående projekt dag för dag, men också automatiskt generera efterkalkyler på alla uppdrag. Och skapa flexibla projektbudgetar.

Projektnivå eller översikt

I Nexts projektöversikt kan du snabbt hitta och följa upp de projekt du väljer, oavsett om det är på enskild projektnivå eller en övergripande företagsnivå.

Snabb identifiering av riskprojekt

Med alla ekonomiska data i Next Project kan du betydligt snabbare identifiera riskprojekt där tid och kostnader skenar iväg så att du snabbare kan gripa in.

Heltäckande underlag för sucessiv vinstavräkning

Next ger ett komplett underlag för successiv vinstavräkning, vilket förbättrar finansiell noggrannhet och kontroll över lönsamheten.

Sluta gissa

Timmar, material, maskiner, leveransfakturor, inköp, betalplan, prognoser och övriga detaljer samlas på ett ställe för enkel faktabaserad koll i varje projekt.

Bevaka lönsamheten

Next Project samlar och visualiserar all nödvändig information för att svara på frågor som; hur projektet går, vart vi tjänar pengar, vad som kan förändras och bör prioriteras. Och inte minst, vad kan ageras på för att få upp lönsamheten?

Ekonomiska nyckeltal i realtid

Få tillgång till ekonomiska nyckeltal i realtid som fakturerade belopp, upparbetat värde, TB och TG% i Next. Det ger en tydlig och aktuell finansiell bild.

Flexibel projektbudgetering

Projektbudget kan upprättas på olika nivå beroende på projektets omfattning, i klump på projektet, per byggdel/delprojekt eller på detaljnivå (konto).

Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.

Allt i Next

Bemästra resurs- och aktivitetsledning inom bygg med Next. Säkerställ optimal allokering av all din arbetskraft och utrustning.

Projektadministration

Upptäck Nexts molnbaserade verktyg för projektledning. Optimera dina byggprojekt från start till slut med ökad effektivitet och samarbete.

Ekonomihantering

Hantera dina byggprojektekonomier effektivt med Next, som erbjuder verktyg för budgetering, fakturering och ekonomisk prognos.

För byggarbetsplatsen

Höj effektiviteten i arbetsplatsutförandet med Next, som integrerar avvikelsehantering, inspektioner och hantering av uppgifter i realtid.

Alla funktioner

Utforska alla funktioner i Next för byggprojekthantering, från projektplanering till ekonomi och platsutförande, på en enda plattform.

25 års branscherfarenhet & över 3000 kunder

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.