Betalplan

Med Next Project kan du utforma din betalplan baserat på dina och kundens behov med stor flexibilitet. Med vår modul för betalplaner får du en god inblick över fakturerade såväl som kommande betalningar. Lägg till en tydlig versionshantering där revideringar och tillhörande revisionsdatum kan spåras i detalj så är vi i mål med en komplett modul där du knappast kommer att sakna någon funktionalitet gällande din betalplan inom bygg.

Skräddarsy betalplaner enligt behov

Ta bort det manuella kalkylarksarbetet och få omfattande kontroll över dina betalningar. Modulen integreras sömlöst med din projektledning, erbjuder detaljerade insikter och förenklar kommunikationen med kunder.

Integrerad versionskontroll

Eventuella justeringar som görs kan via en inbyggd versionshantering spåras i detalj. Revideringar är tydligt märkta med nummer och tillhörande revisonsdatum.

Enkelhet

För att snabbt komma i gång med en ny betalplan inom bygg finns en guide där du anger period och belopp som ska fördelas ut. Har du i förväg skapat en betalplan i Excel kan du importera denna enligt ordinarie förfarande.

Skräddarsy din betalningsplan

Skräddarsy din betalningsplan för att passa de specifika behoven i ditt projekt. Modulen rymmer både schablonmässiga och prestationsbaserade åttaganden, vilket gör att du kan möta olika krav.

Sömlös integration med projektöversikten

Slå samman din betalningsplanering med projektöversikten för en enhetlig hanteringsmetod.

Löpande kontroll

Alla belopp finns med, hittills fakturerat, innehållet och kvar att lyfta. Har du en större entreprenad med en prestationsbunden betalplan inom bygg får du en mycket god överblick där du slipper sitta med manuellt arbete i Excel. Koppling till Projektöversikten innebär att du här kan se ackumulerade värden.

Effektiv kundkommunikation

Betalplan, både ursprunglig och eventuella revideringar, kan mailas till din beställarkontakt direkt från modulen och här finns även möjlighet att använda e-postmallar.

Omfattande ekonomisk översikt

Få en tydlig bild av ditt projekts ekonomiska status. Denna funktion visar alla transaktioner, både fakturerade och pågående, med detaljerad information för att ge fullständig klarhet kring projektets ekonomi.

Allt du behöver i dina byggprojekt

Koppling till Projektöversikten innebär att du här kan se ackumulerade värden – helt enligt Next Project-standard.

Allt i Next

Bemästra resurs- och aktivitetsledning inom bygg med Next. Säkerställ optimal allokering av all din arbetskraft och utrustning.

Projektadministration

Upptäck Nexts molnbaserade verktyg för projektledning. Optimera dina byggprojekt från start till slut med ökad effektivitet och samarbete.

Ekonomihantering

Hantera dina byggprojektekonomier effektivt med Next, som erbjuder verktyg för budgetering, fakturering och ekonomisk prognos.

För byggarbetsplatsen

Höj effektiviteten i arbetsplatsutförandet med Next, som integrerar avvikelsehantering, inspektioner och hantering av uppgifter i realtid.

Alla funktioner

Utforska alla funktioner i Next för byggprojekthantering, från projektplanering till ekonomi och platsutförande, på en enda plattform.

25 års branscherfarenhet & över 3000 kunder

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.