Tidrapportering

Effektivisera processen med att logga och hantera arbetstimmar med Next. Förbättra effektiviteten och noggrannheten din ekonomiuppföljning i alla dina projekt.

Öka effektiviteten och noggrannheten i tidshanteringen

Next Project är ett molnbaserat affärssystem som har en en stor modul för projektplanering. Det gäller både resursplaneringen och projektplaneringen som ersätter både whiteboarden och excelarket som ofta används idag. Använd Next för att effektivisera tidsregistreringen och få värdefulla analyser för att optimera projektets tidshantering.

Tidrapportering via mobilen

På mindre än en minut kan du logga de timmar du arbetat med endast din smartphone. Denna information skickas sedan direkt till lönesystemet och loggas också som en kostnad på projektet i realtid. Detta gör att alla parter kan se vem som är skyldig vilket belopp, och hur projektet presterar ur ett ekonomiskt perspektiv.

Alla rapporter skickas till rätt projekt i realtid

Godkänn timmar och se till att de bokförs mot rätt projekt. Istället för att jaga tidrapporter och material kan du koncentrera dig på att driva projektet framåt. Du har full kontroll över hur projektet går – i realtid – och kan också enkelt övervaka timmar jämfört med uppskattningen. Lägg enkelt till ritningar och arbetsordrar som kan visas direkt på mobilen.

Dokumentera din arbetsdag på bara en minut

Med vårt mobila tidrapporteringsverktyg kan du enkelt och snabbt rapportera dina arbetstimmar från vilken plats som helst. Du kan göra dagboksanteckningar, rapportera problem och kopiera händelser från föregående dag för att spara tid. Enkelheten gör att arbetarna kan fokusera på att få jobbet gjort istället för att fastna i tidskrävande tidrapporter.

Ett system för allt

Fakturaspecifikationer, lönespecifikationer och uppföljning, allt i ett och samma system. På kontoret får du en utmärkt översikt över hur personalen i fält har rapporterat tid och material och den informationen ligger sedan till grund för fakturering och lön. Du kan enkelt påminna personalen om att registrera saknade timmar genom att skicka en SMS-påminnelse – med ett knapptryck. Du kan följa upp prognoser och den omfattande övervakningen underlättar vid projektets slut.

Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.

Allt i Next

Bemästra resurs- och aktivitetsledning inom bygg med Next. Säkerställ optimal allokering av all din arbetskraft och utrustning.

Projektadministration

Upptäck Nexts molnbaserade verktyg för projektledning. Optimera dina byggprojekt från start till slut med ökad effektivitet och samarbete.

Ekonomihantering

Hantera dina byggprojektekonomier effektivt med Next, som erbjuder verktyg för budgetering, fakturering och ekonomisk prognos.

För byggarbetsplatsen

Höj effektiviteten i arbetsplatsutförandet med Next, som integrerar avvikelsehantering, inspektioner och hantering av uppgifter i realtid.

Alla funktioner

Utforska alla funktioner i Next för byggprojekthantering, från projektplanering till ekonomi och platsutförande, på en enda plattform.

25 års branscherfarenhet & över 3000 kunder

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.