Tidrapportering inom bygg

Förenkla tidredovisning inom bygg genom effektivare loggning och hantering av arbetstimmar i alla dina byggprojekt med Next. Använd vårt tidrapporteringssystem för bygg och förbättra effektiviteten och noggrannheten i din ekonomiuppföljning för alla projekt.

Öka noggrannheten i er tidredovisning inom bygg

Next är helt molnbaserat som med sin omfattande modul för projektplanering, resursplanering och tidrapportering för byggföretag helt ersätter både whiteboarden och excelarket. Använd Next för att effektivisera din tidrapporteringen inom bygg och få värdefulla insikter i tidsåtgången för att tidhanteringen i varje projekt.

Mobil tidrapportering

På mindre än en minut kan du logga timmarna du arbetat med endast din smartphone. Tidrapporten skickas direkt till lönesystemet och loggas som en kostnad på byggprojektet i realtid. Detta gör att alla parter kan se vem som är skyldig vilket belopp och hur byggprojektet presterar ur ett ekonomiskt perspektiv.

Automatisk koppling mellan tidrapporter och byggprojekt

Godkänn arbetstimmar och se till att de bokförs mot rätt byggprojekt. Istället för att jaga tidrapporter och material kan du koncentrera dig på att driva byggprojektet framåt. Du har full kontroll över hur projektet går och kan också övervaka använda timmar jämfört med uppskattningen i projektplanen.

SMS-påminnelser

Du kan enkelt påminna personalen om att registrera saknade arbetstimmar genom att skicka en SMS-påminnelse – med ett knapptryck. Du kan följa upp prognoser och den omfattande övervakningen underlättar vid slutet av ett byggprojekt.

Enkla tidrapporter

Slipp fylla i komplexa och tidskrävande tidrapporter med Next. Vårt mobila tidrapporteringssystem och tillhörande tidrapportmallar inom bygg gör det enkelt att rapportera arbetstimmar och övriga uppgifter. Du kan lägga dagboksanteckningar, rapportera problem och kopiera händelser från föregående dag.

Ett komplett system för byggföretag

Fakturaspecifikationer, lönespecifikationer och uppföljning för byggprojekt – allt i ett och samma system. På kontoret får du en utmärkt översikt över hur personalen på byggarbetsplatsen har rapporterat tid och material, och den informationen ligger sedan till grund för fakturering och lön inom byggföretaget.

Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.

Allt i Next

Bemästra resurs- och aktivitetsledning inom bygg med Next. Säkerställ optimal allokering av all din arbetskraft och utrustning.

Projektadministration

Upptäck Nexts molnbaserade verktyg för projektledning. Optimera dina byggprojekt från start till slut med ökad effektivitet och samarbete.

Ekonomihantering

Hantera dina byggprojektekonomier effektivt med Next, som erbjuder verktyg för budgetering, fakturering och ekonomisk prognos.

För byggarbetsplatsen

Höj effektiviteten i arbetsplatsutförandet med Next, som integrerar avvikelsehantering, inspektioner och hantering av uppgifter i realtid.

Alla funktioner

Utforska alla funktioner i Next för byggprojekthantering, från projektplanering till ekonomi och platsutförande, på en enda plattform.

25 års branscherfarenhet & över 3000 kunder

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.