Trafikverkets krav på digital CO2-rapportering är här – framtidssäkra dina jobb!

Artikel

Anläggnings-och infrastrukturbranschen står inför ett paradigmskifte där kraven på rapportering av klimatdata ökar. Nu är det verklighet. Den 15 mars 2024 införde Trafikverket krav på CO2-rapportering via digitala följesedlar enligt BEAst Supply 4. Det påverkar hela leverantörsledet och särskilt dig som underentreprenör. Under våren rullar vi ut ny funktionalitet i Next som kommer hjälpa dig att möta dessa krav. Vi vill helt enkelt säkra dina framtida projekt.

Hur påverkas jag och vad behöver jag rapportera?

Thomas Wiberg, produktchef på Next.

Rent konkret innebär det att om du jobbar inom anläggning-och infrastrukturbranschen, behöver en lösning som kan rapportera den information som Trafikverket efterfrågar, och är kompatibelt med BEAst. Inledningsvis kräver Trafikverket att man rapporterar sin drivmedelsförbrukning för transport- och maskintjänster samt hantering av massor.

— Maskinförare måste till exempel börja dagen med att rapportera tid och plats för när man börjar och slutar. Man behöver också lägga till vilkqa maskiner man använder, arbetstid och bearbetad volym, samt vågsedelnummer vid transport av material. Sedan skickas en följesedelsrad som sammanfattar aktiviteten eller hela arbetsdagen för godkännande, berättar Thomas Wiberg, produktchef på Next.

Transparensen ökar mellan bolagen

Nu när branschen förändras utmanas affärsmodellerna och relationerna bolag emellan. Framför allt mellan huvudentreprenör och underentreprenörer. Transparensen som följer av att man måste rapportera allt jobb så noggrant för varje moment gör att man kommer behöva anpassa sina prissättningar och arbetsprocesser.

— Det påverkar egentligen hela affärsmodellen i slutändan. Med Next får du bättre koll på det här bitarna genom att dagligen kunna följa upp hur dina projekt går och framskrider. Dessutom har du alltid möjlighet till att få ut en efterkalkyl för att säkerställa att man har täckning i framtida projekt genom att ta rätt betalat för varje utförd maskintimma, säger Thomas.

Ett system som underlättar för framtiden

Det är tydligt att offentliga upphandlingar representerar en enorm affärsmöjlighet. Att förstå vikten av att positionera sig som entreprenör inom dessa projekt är avgörande. Det handlar inte bara om att säkra jobb här och nu, utan också om att stå stadigt inför framtiden. Med tanke på att Trafikverket nyligen begärde 150 miljarder extra för sina projekt, blir det uppenbart att offentliga aktörer omsätter gigantiska summor.

— För entreprenörer signalerar detta inte bara chansen att få en del av kakan nu, men också ha en stabil grund när andra offentliga aktörer fortsätter i samma spår. Boverket införde krav på sin klimatrapportering förra året och Stockholms stad har satt höga hållbarhetskrav. Det vi ser är en utveckling som kommer fortsätta pågå och vi vill att våra kunder ska känna sig trygga trots den förändringen, säger Thomas.

Bidrag till en mer hållbar byggbransch

Genom att införa CSRD-direktivet har EU skapat en mekanism för att övervaka och minska koldioxidutsläppen inom den offentliga sektorn. På lång sikt förväntas dessa insatser bidra till att EU når sina mål för att minska växthusgasutsläppen och möta de övergripande klimatmålen. Därför handlar förändringen inte bara om att följa lagar och förordningar; det handlar också om att bidra till en mer hållbar byggsektor.

–Genom att göra det enklare för våra kunder att rapportera och minska sina CO2-utsläpp spelar vi tillsammans en direkt roll i att driva branschen mot mer miljövänliga metoder och projekt. Detta är av stor vikt för alla våra kunder, som agerar i olika roller inom byggprojekt och nu står inför utmaningen att integrera hållbarhetsmål i sina dagliga verksamheter, avslutar Thomas.

En Next-lösning räcker

Nexts lösning gör att du inte behöver lägga till ytterligare system eller anlita tredjepartsleverantörer för att klara av klimatrapporteringen. Om ni är nyfikna och vill veta mer om hur ni kan möta upp mot Trafikverkets krav, kontakta oss så berättar vi mer!

Om Next

Projektverktyg och affärssystem anpassat för framtidens byggföretag
Next One Technology är en ledande leverantör av affärs- och projekthanteringssystem anpassade för små och medelstora byggföretag. Nexts plattform tillhandahåller en skräddarsydd plattform för verksamhetsstyrning som säkerställer smidig projektgenomförande, förbättrad hanterbarhet och tydlig struktur.

Varje dag hjälper vi över 3500 kunder med att optimera sin dagliga verksamhet. Next integrerar alla aspekter i en enhetlig plattform som ger omfattande översikt över hela projektet, från anbud och inköp till leverantörsfakturor, resurser, arbetstimmar, och ÄTA hantering.

Koncernen har idag över 120 anställda med kunder i hela Norden och Storbritannien.

Kontakt:
www.next-tech.com
Telefon: 013-4704013
Email: sales@next-tech.com

Läs vad våra kunder säger

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra vittnesmål och dra nytta av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag