Personalliggare för bygg- och entreprenadföretag

Det är krav på att alla byggarbetsplatser ska föra en elektronisk personalliggare. Med hjälp av Next Project kan du enkelt lägga upp en elektronisk personalliggare för egen personal och underleverantörer.

Det behövs inga krångliga installationer. Personalliggaren nås från mobil, läsplatta eller dator. All nödvändig information är lättillgänglig för Skatteverket inför en eventuell revision.

Med några knapptryck kan du plocka fram användarstatistik för att vidarefakturera kostnaderna till dina underleverantörer eller beställaren.

Bakgrund om personalliggare inom bygg

Från och med den 1 januari 2016 kräver Skatteverket att alla byggarbetsplatser för en elektronisk personalliggare. I personalliggaren ska det finnas information om vilka som arbetar på arbetsplatsen. Det ska även stå när var och en har börjat och avslutat sitt arbetspass.

Det är byggherren som har det formella ansvaret för att det finns en fungerande elektronisk personalliggaren på plats. Byggherren väljer nästan alltid att delegera uppgiften till ansvarig huvudentreprenör.

Undantag från kravet om elektronisk personalliggare inom bygg gäller för:

  • Uppdrag där byggherren är en privatperson. Bygget får då inte vara del av näringsverksamhet.
  • Byggarbetsplatser där den totala byggkostnaden är maximalt fyra prisbasbelopp.
  • Personer som tillfälligt lossar eller lastar varor, material eller hjälpmedel. Dessa behöver inte registreras i personalliggaren på byggarbetsplatsen.

Anledningen till att det är krav på elektronisk personalliggare i just bygg- och entreprenadbranschen har att göra med den komplexitet som ofta präglar byggarbetsplatser. Det är många inblandade parter som rör sig på ett bygge.

Det är inte bara Skatteverket som har efterfrågat elektroniska personalliggare inom bygg. Byggbranschen har också varit drivande för att få igenom en regeländring. Med hjälp av personalliggaren ökar säkerheten för dem som jobbar på arbetsplatsen. Dessutom är det ett sätt att motverka svartjobb.

Utförlig information om personalliggare i byggbranschen finns på https://www.sverigesbyggindustrier.se (tips: Sök på ”Personalliggare” i sökfältet)

Elektronisk personalliggare för bygg ingår i Next Project

En elektronisk personalliggare ingår i Next Project. Den hämtar all grundinformation om såväl din egen personal som underentreprenörer från de ordinarie registren i Next Project. Därför behöver du ingen extra hårdvara, programinstallationer eller annan teknisk utrustning utöver en smartphone, läsplatta eller dator.

Så fort någon registrerar sig på arbetsplatsen sparas automatiskt organisationsnumret (arbetsgivare), id och klockslag. Därmed uppfylls Skatteverkets krav på spårbarhet.

Vid en eventuell revision kan personalliggaren presenteras direkt på en valfri internetansluten enhet – smartphone, läsplatta eller dator.

Det bör betonas att Next Projects personalliggare inte är kopplad till identifiering via ID06. Den används på arbetsplatser utan kortläsare, till exempel hos byggservice och markentreprenader.

Mobil incheckning

Den elektroniska personalliggaren nås lätt via mobil, läsplatta eller dator. Både anställda och underentreprenörer hittar modulen personalliggare direkt i Next Projects huvudmeny. Personalliggaren dyker bara upp för de projekt där det finns krav på personalliggare.

Själva incheckningen är enkel och det krävs inte mer än några klick. Så här går det till:

  1. Klicka på Personalliggare
  2. Välj projekt
  3. Klicka på ”Checka in”

Enklare än så kan det knappast bli!

Undvik administration för underentreprenörers personal

Om du vill slippa administrera extern personal krävs att respektive underentreprenör får begränsad tillgång till Next Project via Next Portal.

Du ansluter lätt underentreprenörer till Next Portal. En tilläggskostnad faktureras endast för den period som underentreprenören är ansluten till Next. Anslutningen inkluderar obegränsat antal projekt och obegränsat antal externa användare i projekten.

Med några knapptryck kan du ta fram statistisk över hur underentreprenörerna använt Next. Det gör att du lätt kan vidarefakturera kostnaderna för personalliggaren och tillhörande administration till dina underentreprenörer och/eller beställaren.

När du skaffar Next Project får du en kontaktperson som gärna informerar dig om hur du ansluter personalliggare för underentreprenörer.

Kontakta oss om du vill prata mer om Next Project som verktyg för personalliggare inom bygg. Vi delar gärna med oss av vad våra referenskunder har att säga!