Behörigheter och extern åtkomst

Oberoende av hur stort eller litet ditt bolag är så har du sannolikt önskemål om att olika yrkesroller i bolaget ska ha olika rättigheter och behörigheter när det gäller åtkomst av data.

Next Project är utrustat med ett ytterst sofistikerat verktyg när det gäller att styra tillgången till data och detta åskådliggörs enklast med några exempel på hur du i detalj kan styra vem som får se och göra vad i Next Project.

Intern behörighetsstyrning

  • Arbetsledningen ska ha full behörighet till alla projekt och ordrar, men ska inte ha behörighet att komma åt de centrala projekten som hanterar t ex löner, kontorskostnader eller andra interna kostnader.
  • Ekonomiavdelningen har tillgång till alla register, men har endast läsrättigheter till ”operativa moduler” som t ex ordrar, planering och dagbok.
  • På det större entreprenadbolagen har projekt- och platschefer endast behörighet till sina projekt och kan därmed endast påverka ekonomi, ÄTA och prognoser i projekt de har behörighet till.

Åtkomst för revisor

  • Till bokslutet är det praktiskt att släppa in revisorn när det gäller att titta på projektekonomin, vinstavräkning, o s v. De har därmed behörighet att se alla projekt, men har endast rättigheten att se ekonomimodulen och ska endast ha läsrättighet (ej redigera/ta bort poster).

Partnering & UE åtkomst

  • På en partnerentreprenad vill du ge beställaren tillgång till övergripande projektdata, men också löpande tillgång till projektets samtliga leverantörsfakturor och nedlagda timmar.
  • Du vill ge ett antal UE som du har nära samarbete med tillgång till att återrapportera dagboksanteckningar, foton och nedlagda timmar, men givetvis ska de endast komma åt att rapportera på de projekt de är involverade i.

Åtkomst för beställare

  • Du har ett drift- och underhållsramavtal med kommunen och vill ge kommunens projektledare möjligheten att direkt i fält dokumentera skador eller brister som ska åtgärdas. Du kan då tilldela kommunens representant möjligheten att registrera nya ordrar inklusive foton, texter och gps-koordinater. Denna behörighet ska givetvis endast gälla ramavatalsprojektet (eller projekten).

Portal 

Om man inte vill ge externa användare access till Next Project-projekten så finns också möjligheten att använda lösningen Next Portal.