Dokumentering i realtid

Dokumentera all relevant information för ÄTA-arbeten ute i fältet direkt i mobilen, surfplattan eller laptopen. Next Project är helt molnbaserat där alla som behöver har tillgång till alla ärenden och kan lägga till information vart de än är.

Sammanställning av alla ÄT:or på en plats

Next Project sammanställer alla ÄT:or i en central, lättnavigerad vy där ni får en god överblick över alla aktuella ÄT:or och vart i processen de ligger – godkända, behöver godkännande, etc. – för varje enskilt projekt.

Samla in all relevant information

Bra dokumentation minskar risken för tvister i samband med en ÄTA inom byggbranschen. Säkerställ att dina ärenden innehåller all nödvändig information i form av bilder, mailkonversationer, beställningar, godkännanden, fakturor, etc.

Bild på Next Project

Vad är en ÄTA?

ÄTA står för Ändringar, Tillägg och Avgående och är en avvikelse som får ekonomisk bäring. ÄTA-arbeten syftar till allt arbete som behöver utföras utanför det ursprungliga avtalade kontraktet. Oförutsedda händelser, ändrade förutsättningar och uppdaterade önskemål är en del av vardagen inom byggprojekt där ÄT:or är mer en regel än ett undantag. För att något ska betraktas som ett ”ÄTA-arbete” måste det vara nära relaterat till det ursprungligen beställda arbetet och utföras under den pågående entreprenaden. Det finns flera orsaker till att ÄTA-arbeten framträder, till exempel:

 • kontraktupphandlingarna som entreprenören blivit upphandlad är bristfällig
 • förundersökningen inför projektets start har inte utförts korrekt
 • beställaren har ytterligare önskemål utöver det ursprungliga kontraktet
 • oväntade faktorer och dolda förutsättningar som inte kunnat förutses eller beaktas inom projektets start.

Varför är det viktigt med bra ÄTA-hantering?

Bra och tydlig dokumentation är A och O inom ÄTA-hantering. För att en ÄTA inom byggbranschen ska vara giltig behöver all relevant information redovisas för att visa på att den var nödvändig. Relevant information inkluderar bland annat, men är inte begränsat till: bilder, mailkonversationer, beställningar, godkännanden, fakturor, dokumentation, tidrapporter, ansvar, datum och när rapporter har skickats. 

Bra ÄTA-hantering minskar risken för potentiellt tidsödande och relationsfördärvande dispyter om ÄTA-arbeten och i synnerhet ersättningen av dem.

Förbättra din ÄTA-hantering inom bygg med Next Project

Med Next Project kan du dokumentera dina ÄTA-arbeten inom bygg i realtid med både text och foto. Vill du förenkla och effektivisera dokumenthanteringen för dina ÄT:or ytterligare rekommenderar vi att lägga till vår tilläggstjänst Next Docs. Skillnaden är betydande – du får helt enkelt betalt för det arbete du faktiskt lagt ned.

 • mobil dokumentation av ÄT:or direkt på plats
 • öronmärk timmar, kostnader och dokument till en specifik ÄTA
 • knyt foton och dagboksnoter till din ÄTA
 • särredovisa ÄTA vid fakturering
 • ÄTA-journal och ÄTA-specifikation för redovisning till beställaren
 • automatisk uppdatering av budget/prognos
 • redovisa ÄT:or i kundportalen.