ÄTA-hantering

När det gäller ÄTA-hantering i byggsvängen handlar allt om korrekt dokumentation och noggrann redovisning. Den relevant frågeställning lyder – hur mycket får du bjuda beställaren på om du har bristfällig dokumentation eller kommer med ÄT:orna i efterhand?

Med Next Project kan du dokumentera dina ÄT:or i realtid med både text och foto. Skillnaden är betydande – du får helt enkelt betalt för det arbete du faktiskt lagt ned.

  • Mobil dokumentation av ÄT:or direkt på plats
  • Öronmärk timmar, kostnader och dokument till en specifik ÄTA
  • Knyt foton och dagboksnoter till din ÄTA
  • Särredovisa ÄTA vid fakturering
  • ÄTA-journal och ÄTA-specifikation för redovisning till beställaren
  • Automatisk uppdatering av budget/prognos
  • Redovisa ÄT:or i kundportalen