Kompletta rapporter

Kompletta avvikelserapporter kan i en gemensam pdf-fil inkludera formella uppgifter om avvikelsen, men också tillhörande e-post-kommunikation och bilagor. Då du ska redovisa slipper du att leta efter underlag i inkorgen och på disken. Det blir rätt och du sparar mycket tid.

Digital spårbarhet

All kommunikation är spårbar på mottagare, datum, klockslag, bilagor, etc. Blir det diskussion om avvikelser och ÄTA i slutet på projektet har du komplett dokumentation och sitter därmed i förarsätet.

Koll på läget

Alla data kring avvikelsen på ett och samma ställe. Gott om märkfält och tydliga färgmarkeringar varnar då beställaren släpar med återkoppling. Trots många avvikelser och tillhörande ÄT:or har du ändå full koll på läget.

Om avvikelsehantering

I Next Project’s avvikelsemodul samlar vi alla former av avvikelser oavsett om det rör sig om justerade ritningar, arbetsmiljö, leveransproblem eller tilläggsbeställningar.

  • Avvikelser som medför kostnadspåverkan kan med ett klick generera en motsvarande ÄTA.
  • E-post-mallar för enkel kommunikation med beställaren och andra externa parter, t ex UE, eller konsulter.
  • Kommunikation via e-post som hanteras via Next Project’ kan spåras avseende mottagare, datum, klockslag, etc, direkt i avvikelsemodulen.
  • Direkt koppling till dokument och bilagor som givetvis också enkelt kan bifogas vid e-post-skick.
  • Avvikelserapport (inklusive aktuell kommunikation och bilagor) och en övergripande avvikelsejournal enligt branschstandard.
  • Märkfälten status, avvikelsetyp, ekonomipåverkan (Ja/Nej) samt klassificering (referens till AB) ger en mycket god överblick och kontroll över aktuella avvikelser.