Kompletta rapporter

En komplett avvikelserapport inom bygg kan i en gemensam pdf-fil inkludera formella uppgifter om avvikelsen, men också tillhörande e-postkommunikation och bilagor. Då du ska redovisa slipper du att leta efter underlag i inkorgen och på disken. Det blir rätt och du sparar mycket tid.

Digital spårbarhet

All kommunikation är spårbar på flera nivåer, inklusive mottagare, datum, klockslag, bilagor, etc. Blir det diskussion om avvikelser och ÄTA i slutet på projektet har du komplett dokumentation och sitter därmed i förarsätet.

Koll på läget

Samla alla data kring varje avvikelserapport för varje byggprojekt på ett och samma ställe. Gott om märkfält och tydliga färgmarkeringar varnar då beställaren släpar med återkoppling. Trots många avvikelser och tillhörande ÄT:or har du ändå full koll på läget.

digitalisera ditt byggföretag

Konvertera avvikelserapport inom bygg till ÄTA med Next Project

För att kunna konvertera en avvikelse till en ÄTA, och säkerställa att den är giltig, behöver man kunna redovisa all relevant information för att kunna visa på att den var nödvändig. Next Project gör det enkelt att rapportera, sammanställa och redovisa underlaget som krävs för att förvandla en avvikelse till en ÄTA. Nödvändigt underlag inkluderar bland annat, men är inte begränsat till:

 • bilder
 • mailkonversationer
 • beställningar
 • godkännanden
 • fakturor
 • dokumentation
 • tidrapporter
 • ansvar
 • datum 
 • när rapporter skickats.
Why All Field Workers Should Use Smart Phones in Their Daily Work

Om avvikelsehantering inom bygg

I Next Projects avvikelsemodul samlar vi alla former och typer av avvikelser oavsett om det rör sig om fråga/svar-avvikelser, justerade ritningar, arbetsmiljö, leveransproblem eller tilläggsbeställningar. Med Next Project får du tillgång till alla verktyg du behöver för att skapa en intuitiv och enkel process för avvikelsehantering inom bygg. Vill du ta din dokumenthantering till nästa nivå för avvikelsehantering och ÄT:or rekommenderar vi vår tilläggstjänst Next Docs.

 • Samla alla avvikelser och ÄT:or på ett och samma ställe för varje enskilt projekt.
 • Sammanställ och lägg till information och dokumentation för varje avvikelse i mobilen ute i fältet.
 • Avvikelser som medför kostnadspåverkan kan med ett klick generera en motsvarande ÄTA.
 • E-postmallar för enkel kommunikation med beställaren och andra externa parter, t ex UE, eller konsulter.
 • Kommunikation via e-post som hanteras via Next Project kan spåras avseende mottagare, datum, klockslag, etc, direkt i avvikelsemodulen.
 • Direkt koppling till dokument och bilagor som givetvis också enkelt kan bifogas vid e-post-skick.
 • Avvikelserapport (inklusive aktuell kommunikation och bilagor) och en övergripande avvikelsejournal enligt branschstandard.
 • Märkfälten status, avvikelsetyp, ekonomipåverkan (Ja/Nej) samt klassificering (referens till AB) ger en mycket god överblick och kontroll över aktuella avvikelser.