fbpx

Entreprenad

Entreprenader

På stora entreprenader är kostnadskontroll, budgetuppföljning och effektiv ÄTA-hantering av mycket hög prioritet. Har du jobbat på något av de rikstäckande entreprenadföretagen kommer du att känna igen dig, prognosmodulen i NEXT följer nämligen exakt de principer för avstämning, prognos och koppling till successiv vinstavräkning som är standard i branschen.

Importmöjligheter från kalkylprogrammen BidCon, MAP och Wickells i kombination med komplett integration med ekonomisystemet innebär ett minimum av manuellt registreringsarbete samt att projektekonomin uppdateras löpande i bakgrunden utan något manuellt arbete. Fullt fokus kan därmed läggas på att sköta produktionsekonomin istället för onödig administration.

Vill du ha extra kontroll på nedlagda timmar kan du följa dess per byggdel, läge/etapp eller aktivitet där du själv sätter ribban för vilken nivå du vill arbeta på. Att vi via NEXT Mobile löpande får in timmar dagligen innebär också att du i realtid kan stämma av budgeterade timmar mot verkligt utfall

Kvalitet

Är du certifierad enligt BF9K, Povel eller annat ISO-baserat system hittar du fullt stöd för hantering av dokumentmallar inklusive möjligheten att fylla projektdokumenten med uppgifter från NEXT-projektet. Samtliga dokument och checklistor är också tillgängliga mobilt och kan även läggas ut på en extern portal och göras åtkomliga för externa aktörer så som UE, konsulter eller leverantörer.

Dagbok och ÄTA

Dagbok och ÄTA-hantering följer de gängse rutinerna i branschen och skapar prydliga underlag för redovisning och genomgångar med beställaren. Dagboken kan med fördelar föras i mobil enhet (gärna surfplatta) och kan enkelt kompletteras med foton som tas direkt på plats.

Utöver ovan redovisade specifika funktioner för fastprisentreprenaden uppfyller NEXT givetvis alla de grundläggande krav du ska ställa på ett professionellt projekt- och affärssystem.  Du hittar funktioner som projekt- och orderhantering, komplett integration med ekonomi och lön, tidrapportering och bokförda timmar, leverantörsfakturor, kostnader, intäkter, kundfakturor, dokumentation, resursplanering, tidplan, o s v.

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du vill diskutera vidare kring NEXT som verktyg för er verksamhet, eller om du vill lyssna med referenskunder inom området.

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – NEXT.

Boka demo

Några av våra kunder