fbpx

Tidrapport - Tidrapportering för byggbranschen

Tidrapport NEXT, enkel och användarvänlig app

Får du varje månad tjata om att få in tidrapport, tidlappar, följesedlar och materialplock? Registrerar du sedan timmarna i olika system för att få fram uppföljning, faktura- och löneunderlag?

Varje år läggs mycket tid på att hantera timmar och tidrapportering. Med hjälp av vår lättanvända app minskar du den administrativa belastningen.

Mobilapplikation – iOS/Android

Med hjälp av NEXT:s tidrapportering kan du som arbetsgivare enkelt följa vad som händer i projekten. All tidrapportering sker via en lättanvänd mobilapp som finns för både iOS och Android.  Inom byggbranschen innefattar tidrapportering mycket mer än bara själva arbetstiden. En mer komplett återrapportering skapar snabbt marginalförbättring på era projekt. Vi får mycket uppskattning från våra kunder för vår smidiga återrapportering.

Med vår mobilapp för ni komplett Återrapportering av:

 • Arbetstid
 • Eventuell övertid
 • ÄTA
 • Resor med servicebil
 • Privata resor
 • Traktamente
 • Dagboksnotering
 • Foton
 • Egna maskiner
 • Eget material
 • Plock från eget lager
 • Plock från servicebil

Underlag för lön och fakturor

Använder du tidrapporteringen i NEXT får du daglig återrapportering. Detta underlag genererar fakturaunderlag, löneunderlag och underlag för uppföljning. Ingen manuell hantering behövs utan allt sker per automatik.

Programmet är uppkopplat till företagets ekonomi- och lönesystem. Tack vare NEXT kan du automatisera en stor del av företagets lönehantering och faktureringsarbete!

Enkelt men med full kontroll

Trots att mycket sker per automatik har du hela tiden full kontroll över händelserna. Du kan kontrollera upprepade arbetstimmar i pågående projekt i realtid.

På löpande arbeten och ÄTA får du med alla detaljer till fakturaunderlaget. Programmet ger möjlighet till att bifoga komplett dokumentation i form av foton, dagboksnoteringar, information om egna maskiner och eget material. Det gör att du lätt kan kontrollera att allt stämmer. Tack vare daglig rapportering kan du säkerställa att den blir korrekt.

NEXT medför flera fördelar i tidrapporteringen:

 • Kontroll av upparbetade timmar i pågående projekt kan ske i realtid.
 • På löpande arbeten och ÄTA får du med allt som behövs till fakturaunderlaget. Här ingår även dagboksnoteringar, egna maskiner och eget material.
 • Komplett dokumentation i form av foton och dagboksnoteringar.
 • Dokumentation av ÄTA, samt möjlighet att direkt öronmärka både timmar och interna kostnader till en specifik ÄTA.
 • Möjlighet att lägga upp nya ÄT:or som dyker upp under dagen direkt i mobilen. Du kan även uppmärksamma kunden om att detta sker via ett automatiskt mail direkt från NEXT.
 • Möjlighet till automatisk överföring av löneunderlag till lönesystemet.
 • Bli av med pappersarbetet vid fältarbete. Möjlighet att få sammanställningar direkt i mobilen.

Tack vare NEXT kan du känna dig trygg inför eventuella frågor som kan uppstå i slutet av projektet. Ifall det blir diskussion kring utförandet eller ekonomin har du god dokumentation över allt vad som hänt under resans gång.

Denna typ av information kan vara ovärderlig för dig. Den kan vara avgörande för att du ska gå vinnande ur en diskussion eller tvist.

Användarna uppskattar det enkla gränssnittet

En annan fördel med NEXT:s modul för tidrapportering är att användarna på byggarbetsplatsen brukar uppskatta det enkla gränssnittet. Möjligheten att rapportera direkt i mobilen upplevs som enkelt och praktiskt.

Stöd för flera typer av arbetsplatser

NEXT:s tidrapporteringssystem har stöd för flera sektorer inom bygg och anläggning:

 • Byggservice: NEXT hjälper dig inom byggservice att fånga alla detaljer kring vad som hänt under dagen: plock från bil och förråd, resor, timmar med mera.
 • Mark och anläggning: Daglig rapportering av använda resurser, framdrift och timmar är ett ovärderligt stöd för projekt inom mark och anläggning.
 • Installation och service: Med hjälp av NEXT har bolag inom installation och service bättre koll på inköp, artiklar och material. NEXT är integrerat med inköpssystemet Symbrio.
 • Riv- och betongteknik: Våra kunder inom riv- och betongteknik uppskattar hur NEXT fångar in alla detaljer för faktureringen. Det minskar den administrativa bördan.
 • Entreprenad: Stora entreprenader behöver god budgetuppföljning, kostnadskontroll och effektiv ÄTA-hantering.

Kontakta oss om du vill du prata mer om NEXT som verktyg för tidrapport och tidrapportering. Vi delar gärna med oss av vad våra referenskunder har att säga!

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – NEXT.

Boka demo

Några av våra kunder