Tidrapportering för byggföretag - direkt i mobilen

På under minuten har du rapporterat din arbetsdag direkt från fält med vårt tidrapporteringssystem inom bygg. Tiden skickas direkt till lönesystemet men hamnar också som en kostnad på projektet – i realtid.

Återrapportera material

Återrapportera material, resor, verktyg och andra kostnader. Med Next Projects favoritlista missar du inget fakturerbart från fält och säkerställer att varje tidrapport för varje enskilt byggprojekt är korrekt.

Dokument, foton, ÄTA

Bra dokumentation minskar risken för tvister och höjer kvaliteten på er leverans. Spara dagboksanteckningar, foton, checklistor. Skapa egenkontroller utifrån tidrapportmallar inom bygg och dela ritningar till mobilen.

tidrapportering för byggbranschen

Dokumentera din arbetsdag enkelt med vårt tidrapporteringssystem inom bygg - på en minut

Med vårt mobila tidrapporteringssystem för bygg– och entreprenadbranschen kan du smidigt och snabbt rapportera din arbetsdag direkt från fält. Du kan prata in dina dagboksanteckningar, kopiera händelser från föregående dag, skapa egenkontroller utifrån tidrapportmallar för olika byggnadprojekt och använda personliga snabbval. Enkelheten gör att medarbetarna känner frihet och på ett smidigare sätt kan planera sin arbetsdag för att bli så effektiva som möjligt.

Tidrapportering för byggbranschen

All återrapportering till rätt projekt i realtid

Du godkänner timmar och ser till att de hamnar på rätt projekt. Istället för att jaga material och tidrapporter för varje byggprojekt kan du koncentrera dig på att driva projektet framåt. Du har full kontroll på hur projekten går i realtid samtidigt som du enkelt följer upp antalet timmar mot kalkylen. Lägg enkelt upp ritningar och arbetsorder som syns direkt i mobilen.

Next projektverktyg på en laptop | Next

Faktura-, löneunderlag och uppföljning i samma system

Inne på kontoret har ni en bra överblick över hur personalen ute på fält har rapporterat tid och material, detta i sin tur blir faktura- och löneunderlag. Du kan enkelt påminna personal att registrera saknade timmar med en sms-påminnelse – via en knapptryckning direkt från Next Project. Ni följer upp prognoser och den totala uppföljningen gör det enkelt vid projektens slut – allt detta utan att behöva byta system för er tidredovisning för varje enskilt byggprojekt.

Två byggare rapporterar i Next projektverktyg | Next

En mer komplett åter-rapportering skapar snabbt marginalförbättring på era projekt

 • Arbetstid
 • Eventuell övertid
 • ÄTA
 • Resor med servicebil
 • Privata resor
 • Traktamente
 • Dagsboksnotering
 • Foton
 • Egna maskiner
 • Eget material
 • Plock från eget lager
 • Plock från servicebil
Tidrapportering för byggbranschen

Användarna uppskattar det enkla gränssnittet

Användarna på byggarbetsplatsen uppskattar det enkla gränssnittet. Möjligheten att göra sin tidredovisning för olika byggprojekt direkt i mobilen upplevs som enkelt och praktiskt.

"Med Next Project kunde vi äntligen få snurr på den mobila tidrapporteringen"

Bo Staffan, Ekonomicontroller på Sandbäckens

Kontakta oss så berättar vi mer om hur tidrapporteringen kan hjälpa dig!

Boka demo