Alla Integrationer du behöver

Vi har integrationer mot alla de ledande ekonomi- kalkyl och lönesystemen. Minimera manuellt registreringsarbete och dubbelarbete.

Elektronisk fakturahantering

Få in kostnaderna på rätt projekt – skapa direktkontroll och möjlighet till snabbare fakturering.

Komplett molnbaserat affärssystem

Slipp lokala installationer och nå alla operativa och ekonomiska data från vilken internetansluten enhet som helst.

Undvik dubbelregistrering

NEXT integrerar med system inom ekonomi, lön, kalkyl och inköp. Det bidrar till att administrationen minskar avsevärt och ni kan arbeta i ett och samma system samtidigt som informationen registrerar på flera ställen samtidigt. Vi säkerställer att du har rätt information där du behöver den.

Läs mer här

Molnbaserat affärssystem för byggbranschen

Tillsammans med våra partners (däribland Visma, Fortnox, Briljant och CrediFlow) utgör NEXT ett komplett affärssystem för byggbranschen. Därutöver integrerar vi mot en lång rad ekonomi- & lönesystem vilket du kan läsa vidare om på vår integrationssida. Kopplingarna mellan delsystemen innebär att både manuellt registreringsarbete och dubbelarbetet försvinner. Att hela den operativa verksamheten hanteras i NEXT innebär också att kraven på avancerad funktionalitet i bokföringssystemet minskar avsevärt (t ex avseende orderhantering och projektredovisning). Detta innebär att växande bolag som historiskt sökt sig vidare till större affärssystemlösningar, kan sitta kvar med befintliga ekonomi- och lönesystem, vilket blir både billigare och enklare.

Boka en demo av NEXT

Låt en av våra experter visa dig alla fördelarna med NEXT

Boka demo nu!
Affärssystem för byggbranschen

Faktura-, löneunderlag och uppföljning i samma system

Inne på kontoret har ni en bra överblick hur personalen ute på fält har rapporterat tid och material, detta i sin tur blir faktura- och löneunderlag. Du kan enkelt påminna personal att registrera saknade timmar med en sms-påminnelse – via en knapptryckning direkt från NEXT. Ni följer upp prognoser och den totala uppföljningen gör det enkelt vid projektens slut – allt detta utan att behöva byta system.

Kundcase: Sandbäckens

Sandbäckens är en av Sveriges ledande leverantörer och samarbetspartner av VS-, sprinkler- och brandskyddsanläggningar. Dom erbjuder allt från rådgivning och projektering till installation av en komplett anläggn- ing med tillhörande serviceavtal. Sedan hösten 2018 har Sandbäckens använt sig av NEXT i sin verksamhet.

”När vi såg NEXT insåg vi att vi inte bara kunde få hjälp med att få snurr på den mobila tidrapporteringen utan även förenkla vår orderhantering och fakturering med hjälp av systemet” – säger Bo Staffan, Ekonomicontroller på Sandbäckens.

Läs hela kundcaset här

Projektplanering för byggbranschen

NEXT Enterprise – affärssystem för de större bolagen

När de mindre bokföringsprogrammen inte längre täcker kraven från ekonomiavdelningen kan vi tillsammans med intergrationspartners erbjuda en standardiserad och paketerad integrationslösning med Visma Business, Visma Net eller annan lösning.

Beroende på önskemål om uppdragets omfattning kan en leverans av NEXT Enterprise variera från ett väl definierat standarpaket upp till ett komplett åtagande som inkluderar såväl lyft från en befintlig affärssystemplattform som djuplodande och skräddarsydda BI-lösningar. När det gäller de sistnämnda tjänsterna lutar vi oss mot våra Visma-partners som leverantör av komplexa tjänster inom BI-området.

Tillsammans med intergrationspartners erbjuds du som Enterprise-kunder även totalåtaganden, där vi tar ett långsiktigt förvaltningsansvar för er systemflora och IT-arkitektur. Inom ramen för ett sådant åtagande utvecklar och förvaltar vi även integrationer med andra kringliggande system.

NEXT affärssystem - komplett för byggbranschen

Komplett molnbaserat affärssystem för byggbranchen

För dig som söker ett helt webbaserat affärssystem för byggbranchen erbjuder NEXT tillsammans med Fortnox och CrediFlow ett branschunikt och helt igenom molnbaserat affärssystem som i dagsläget saknar konkurrens på den svenska affärssystemmarknaden. Denna lösning kräver inga lokala installationer alls, och du når alla operativa och ekonomiska data från vilken internetansluten enhet som helst, var du än befinner dig. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) har valt att internt lansera NEXT som ett ”mobilt affärssystem skräddarsytt för våra medlemmar”, vilket faktiskt är mitt i prick – det är exakt vad NEXT handlar om. Kompletterar man lösningen med NEXT Portal innebär det också att externa aktörer via en egen inloggning, i realtid, kan ta del av utvald information som hämtas direkt ur affärssystemet.

Varför NEXT som nav i ert affärssystem för byggbranchen?

1900-talets filosofi med affärssystemlösningar som inkluderade alla företagets funktioner i ett och samma system är historia. Anledningen är enkel – idag går teknikutvecklingen så fort att det blir en omöjlighet att förvalta den här typen av kolosser och samtidigt hänga med i både teknik och funktionsutveckling. Dagens moderna affärssystemslösningar bygger istället på att man integrerar nischade delkomponenter, där varje leverantör har möjlighet att fokusera på sin del avseende både teknik och funktion.

Funktion System/branschsystem Kommentar
Kalkyl BidCon, Wikells, MAP Skräddarsydda kalkylprogram. Storlek och verksamhetstyp avgör val av verktyg. Integration via Excel-export.(Läs mer om Wikells + NEXT).
Operativt affärsverktyg NEXT Project Fungerar för enmansföretagaren upp till miljardföretaget. Sköter den dagliga operativa affären.
Mobil applikation NEXT Mobile Medger att man delar data i realtid, t ex arbetstid, arbetsorder, foton, dokument, ritningar, ÄTA, dagbok, maskiner, eget material, mm
Bokföring/Redovisning Visma, Fortnox, Briljant Funktionsmässigt likvärdiga standardverktyg för bokföring. Välj mellan molntjänst och lång erfarenhet. (Läs vidare på vår integrationssida).
Lön Visma, Fortnox, Kontek,
Hogia
Visma är överlägset störst på byggsidan. Tycke och smak, och i vissa fall systemkrav, avgör i övrigt.
Projektportal NEXT Portal Medger att externa aktörer kan ta del av utvald information, t ex dokument, projektdagboken, eller aktuell ÄTA-lista.
Fakturascanning NEXT e-Invoice, Ascendo,
Visma, Fortnox, mfl
Välj beroende på storlek och funktionskrav. Molntjänst eller lokalt? Ska tolkning ingå?
Utgående kundfaktura NEXT c-Invoice + CrediFlow  En tjänst som paketerar utgående kundfakturor och som automatiskt skickar dem med papper, pdf, eller EDI utefter kundens önskemål.

Framtiden stavas NEXT Portal

Modern webbteknologi har på bara några år dramatiskt förändrat möjligheterna att dela information i olika former av nätverk. NEXT Portal kan som första affärssystem i branschen erbjuda en molntjänst som medger att externa projektdeltagare (kunder, partners, leverantörer, etc) kan ta del av operativa projektuppgifter i realtid.

Som administratör av portalen styr du vilken information respektive aktör ska kunna ta del av, och vilka behörigheter denne ska ha. Läs mer under NEXT Portal.

Illustrationen visar hur det kan se ut i praktiken om du bygger lösningen med NEXT som produktions-/affärsverktyg och nav.

Kontakta oss så berättar vi mer om NEXT som affärssystem!

Boka demo