fbpx

Molnbaserat affärssystem för bättre projekthantering i byggsektorn - NEXT

Tillsammans med våra partners (däribland Visma, Fortnox, Briljant och CrediFlow) utgör NEXT ett komplett affärssystem med inriktning på byggsektorn. Därutöver integrerar vi mot en lång rad ekonomi- & lönesystem vilket du kan läsa vidare om på vår integrationssida. Kopplingarna mellan delsystemen innebär att både manuellt registreringsarbete och dubbelarbetet försvinner. Att hela den operativa verksamheten hanteras i NEXT innebär också att kraven på avancerad funktionalitet i bokföringssystemet minskar avsevärt (t ex avseende orderhantering och projektredovisning). Detta innebär att växande bolag som historiskt sökt sig vidare till större affärssystemlösningar, kan sitta kvar med befintliga ekonomi- och lönesystem, vilket blir både billigare och enklare.

NEXT Enterprise – affärssystem för de större bolagen

När de mindre bokföringsprogrammen inte längre täcker kraven från ekonomiavdelningen kan vi tillsammans med intergrationspartners erbjuda en standardiserad och paketerad integrationslösning med Visma Business, Visma Net eller annan lösning.

Beroende på önskemål om uppdragets omfattning kan en leverans av NEXT Enterprise variera från ett väl definierat standarpaket upp till ett komplett åtagande som inkluderar såväl lyft från en befintlig affärssystemplattform som djuplodande och skräddarsydda BI-lösningar. När det gäller de sistnämnda tjänsterna lutar vi oss mot våra Visma-partners som leverantör av komplexa tjänster inom BI-området.

Tillsammans med intergrationspartners erbjuds du som Enterprise-kunder även totalåtaganden, där vi tar ett långsiktigt förvaltningsansvar för er systemflora och IT-arkitektur. Inom ramen för ett sådant åtagande utvecklar och förvaltar vi även integrationer med andra kringliggande system.

Läs om hur Sandbäckens rör AB med 27 bolag runt om i Sverige har integrerat NEXT i sin verksamhet, läs artikeln här  

Komplett molnbaserat affärssystem

För dig som söker en helt webbaserad affärssystemlösning erbjuder NEXT tillsammans med Fortnox och CrediFlow ett branschunikt och helt igenom molnbaserat affärssystem som i dagsläget saknar konkurrens på den svenska affärssystemmarknaden. Denna lösning kräver inga lokala installationer alls, och du når alla operativa och ekonomiska data från vilken internetansluten enhet som helst, var du än befinner dig. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) har valt att internt lansera NEXT som ett ”mobilt affärssystem skräddarsytt för våra medlemmar”, vilket faktiskt är mitt i prick – det är exakt vad NEXT handlar om. Kompletterar man lösningen med NEXT Portal innebär det också att externa aktörer via en egen inloggning, i realtid, kan ta del av utvald information som hämtas direkt ur affärssystemet.

affärssystem

Varför NEXT som nav i din affärssystemlösning?

1900-talets filosofi med affärssystemlösningar som inkluderade alla företagets funktioner i ett och samma system är historia. Anledningen är enkel – idag går teknikutvecklingen så fort att det blir en omöjlighet att förvalta den här typen av kolosser och samtidigt hänga med i både teknik och funktionsutveckling. Dagens moderna affärssystemslösningar bygger istället på att man integrerar nischade delkomponenter, där varje leverantör har möjlighet att fokusera på sin del avseende både teknik och funktion.

Så här kan det se ut i praktiken om du bygger lösningen med NEXT som produktions-/affärsverktyg och nav.

Funktion System/branschsystem Kommentar
Kalkyl BidCon, Wikells, MAP Skräddarsydda kalkylprogram. Storlek och verksamhetstyp avgör val av verktyg. Integration via Excel-export.(Läs mer om Wikells + NEXT).
Operativt affärsverktyg NEXT Project Fungerar för enmansföretagaren upp till miljardföretaget. Sköter den dagliga operativa affären.
Mobil applikation NEXT Mobile Medger att man delar data i realtid, t ex arbetstid, arbetsorder, foton, dokument, ritningar, ÄTA, dagbok, maskiner, eget material, mm
Bokföring/Redovisning Visma, Fortnox, Briljant Funktionsmässigt likvärdiga standardverktyg för bokföring. Välj mellan molntjänst och lång erfarenhet. (Läs vidare på vår integrationssida).
Lön Visma, Fortnox, Kontek,
Hogia
Visma är överlägset störst på byggsidan. Tycke och smak, och i vissa fall systemkrav, avgör i övrigt.
Projektportal NEXT Portal Medger att externa aktörer kan ta del av utvald information, t ex dokument, projektdagboken, eller aktuell ÄTA-lista.
Fakturascanning NEXT e-Invoice, Ascendo,
Visma, Fortnox, mfl
Välj beroende på storlek och funktionskrav. Molntjänst eller lokalt? Ska tolkning ingå?
Utgående kundfaktura NEXT c-Invoice + CrediFlow  En tjänst som paketerar utgående kundfakturor och som automatiskt skickar dem med papper, pdf, eller EDI utefter kundens önskemål.

Framtiden stavas NEXT Portal

Modern webbteknologi har på bara några år dramatiskt förändrat möjligheterna att dela information i olika former av nätverk. NEXT Portal kan som första affärssystem i branschen erbjuda en molntjänst som medger att externa projektdeltagare (kunder, partners, leverantörer, etc) kan ta del av operativa projektuppgifter i realtid.

Som administratör av portalen styr du vilken information respektive aktör ska kunna ta del av, och vilka behörigheter denne ska ha. Läs mer under NEXT Portal.

Anmäl dig vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad och få senaste nytt direkt till din inkorg.