Dokument och projektinformation kan delas med externa användare
Godkännande av ÄTA, dagbok, dagrapporter och arbetsordrar
Alltid uppdaterad med den senaste informationen
Obegränsat antal externa användare

Nyttjar du NEXT Portal ger du externa aktörer (kunder, leverantörer, konsulter eller partners) en inloggning till NEXT vilka därmed får tillgång till utvald information. Det kan röra sig om projektinformation, aktuella arbetsorder, dokument, projektdagboken, personalliggaren, eller ÄTA-journalen. Givetvis kan du per projekt detaljstyra vilken information den externa partnern ska ha tillgång till, samt vilken behörighet denne ska ha.

I och med att informationen alltid hämtas från en och samma källa, d v s NEXT, säkerställer du också att alla har tillgång till den senaste informationen.

Det finns också möjlighet att inom NEXTs gränssnitt ge åtkomst till externa aktörer och nyttja den inbyggda behörighetsstyrningen.