ME-företag

Det kompletta affärssystemet för maskinentreprenörföretag

Betalt för allt arbete

Få med alla intäkter ute i fält direkt och fånga nyttjande av maskiner och material för vidarefakturering.

Skapa favoritlistor

Checklista över den vanligaste utrustningen och materialet dyker upp automatiskt vid tidrapportering – allt kommer med!

ÄTA-hantering

Med Next Project kan du dokumentera dina ÄTOR i realtid med både text och foto.

Mobilt & molnbaserat

Jobba var du vill, alltid uppdaterat. Använd mobil, surfplatta eller dator.

Det kompletta affärssystemet för maskinentreprenörföretag

ME (Maskinentreprenörerna) har idag cirka 4 000 medlemsföretag som är verksamma inom mark och anläggning, allt från enmansföretagaren till stora bolag som omsätter hundratals miljoner kronor.
Att säga att man jobbar med ”mark och anläggning” kan i princip innebära vad som helst från att justera kantsten, köra ett lass grus till att bygga hamnanläggningar. Oberoende av storlek på jobb är det inom mark och anläggning av största vikt att ”fånga dagen”.
Som markentreprenör jobbar du ofta utifrån en à-prislista eller löpande, med Next Project ges du möjligheten att dagligen få in rapporter över framdrift i form av följesedlar från transporter, schaktmängder, maskintimmar, ÄTA- och UE-rapportering. Självklart får du även med underlag till lön som kan läsas in i löneprogrammet i samband med lönekörning.
Många av våra kunder inom mark och anläggning beskriver ofta sin situation innan Next Project på följande sätt:

 • Det ligger ofta drivor av följesedlar och leverantörsfakturor och väntar på ditt skrivbord.
 • Det är stressigt att alltid ligga efter med fakturering.
 • Man har inte alltid koll på ekonomin vilket skapar oro med jämna mellanrum.
 • Osäker om allt verkligen kommer med till fakturaunderlaget. Det finns helt enkelt inte tid att ha koll på allt.
 • På egna entreprenader skulle de vilja ha bättre koll på ÄTA-jobben och gärna hålla beställaren löpande uppdaterad om läget.
 • Under säsongen går det åt både kvällar och helger till pappersarbetet.
 • Får vi i slutändan verkligen betalt för allt nedlagt arbete, material och maskiner?

Boka demo

Låt en av våra experter visa på fördelarna med Next Project

Boka demo
förenkla administrationen inom bygg- & anläggningsbranschen

Next Project ger dig en helt annan vardag

Med en affärslogik hämtad från NCC, och en mobil applikation som medger daglig återrapportering av maskintid, arbetstid, material och dagbok får du en helt annan arbetssituation och en helt annan kontroll på verksamheten. Att följesedlar och fakturor kommer in digitalt betyder daglig kontroll på ekonomin och en möjlighet att fakturera ”när du vill”, samtidigt som det administrativa pappersarbetet minskar dramatiskt.

 • Hanterar projektåtaganden i form av schakt/gräv och de små transportorderna på olika sätt – det är helt olika typer av uppdrag som också bör hanteras olika.
 • Komplett stöd för alla typer av mängdrelaterade uppdrag.
 • Beräknar i bakgrunden fram respektive maskins ekonomi. Indata hämtas automatiskt i realtid i samband med maskinisternas dagliga rapportering.
 • Kan vid daglig rapportering även registrera faktisk tid per maskin.
 • Alla använda resurser kan följas upp totalt, eller per period. Gäller både ekonomi och maskinernas gångtid.
 • Signering av digitala följesedlar.
 • Rapporterad tid till lön ställs automatiskt mot debiterbar maskintid. Avvikelser är spårbara per medarbetare i realtid.
 • Projektuppföljning kan ske på alla nivåer, från maskin- och individnivå upp till projektnivå
 • Efterkalkyler beräknas automatiskt på alla genomförda uppdrag. Vid beräkningen tas även hänsyn till samtliga interna kostnader/resurser som är utnyttjade i uppdraget. Förutsättningen är att interna resurser har en intern i prislistan.
 • Tack vare automatiska efterkalkyler kan analyser enkelt göras där man kan jämföra lönsamheten på olika typer av uppdrag mot varandra, t ex schaktjobb, transportjobb, privatkunder/företag, egna uppdrag mot UE-jobben, o s v.
 • Snöröjningsjobb kan ligga som stående order.
 • Unika ”plocklistor” för olika roller vid mobil tidrapportering. (Grävmaskinister och chaufförer använder ofta olika resurser, i Next Project visas enbart de maskiner och material som är aktuella för rollen)
Person som sitter i en truck

Klarar våra gubbar verkligen av det här?

Alla verkar överens om att mobil återrapportering är framtidens melodi. Det stora frågetecknet är snarare hur fort förändringen kommer att ske, och om vi kan få våra chaufförer och maskinister att rapportera via telefon eller surfplatta istället för på en pappersföljesedel.
Vi på Next One Technology har genom åren hjälpt hundratals branschkollegor att komma över tröskeln och vi står väl rustade att hjälpa även er!

25 års branscherfarenhet & över 2 000 kunder

Första NEXT-versionen utvecklades åt NCC Byggservice på 90-talet. Med 25 års erfarenhet och över 2000 kunder hjälper vi företag inom alla branscher i byggsverige varje dag.

Referenser


”Jag är jättenöjd med Next Project och så glad att hela Lindstams jobbar med Next Project. I början fanns en viss inlärningsprocess, men skam den som ger sig. Nu är det bevisat i alla fall, vi har stenkoll på företagets totalekonomi. Den största fördelen med Next Project är att vi själva har kunnat anpassa och bygga funktionerna efter våra och byggbranschens förutsättningar. Jag har jobbat med många andra verktyg, men Next Project är så mycket bättre. Med Next Project kan jag med några enkla klick få reda på vad som står i kontrakten, vad kunderna beställt, vilka kostnader det medfört och vad vi därmed kan ta betalt för”

Läs mer om hur Lindstams Bygg använder Next Project!

Richard Lundberg

Affärschef, Lindstams Bygg

”Det är ju tack vare Next Project, och en del andra faktorer, vi fått koll på allt och därmed tjänat mer pengar. Ni kan alltid ange oss som referens”

Andreas Wilzén

VD på Wilzens Byggtjänst AB

”Sen vi skaffade Next Project har vi fått mycket bättre kontroll över våra projekt. Vi kan följa kostnaderna under projekters gång och på så vis har vi stenkoll på hur jobben går. Att få in arbetade timmar direkt i projekten spar mycket tid. Vi har också en bättre planering av resurserna än tidigare.”

Richard Lundgren

VD och ägare av Lundgrens smide AB

”Byggbröderna har börjat en ny tideräkning. Jag tror inte ens ni kan förstå hur mycket iPad-lösningarna har hjälpt oss här på Mark & Anläggning-sidan. Från kontoret kan vi dag för dag följa exakt vad som händer i projekten. Den dagliga rapporteringen har dessutom gjort att alla ÄT:or kommer in rätt direkt. Man slipper allt tjafs i slutet, vi får helt enkelt betalt för det jobb vi gjort. Detta är så jä…. bra!”

Jan-Åke Kjeller

VD, Byggbröderna i Falkenberg AB

”Vi kom över till Next Project efter 10 år i Byggsamordnaren. Flera olika system, timrapportering och en trög manuell administration var vår akilleshäl. Nu är allting en enda maskin, och kopplingen mellan ekonomi och produktion flyter väldigt bra. Vi följer projekten per dag, per timme, per verktyg utan att missa småsaker som i slutet blir stora kostnader. Det är också roligt att se våra synpunkter bli verklighet eftersom Next fortsätter att utvecklas tillsammans med byggbranschen. Bra jobbat!”

Mika Dempe

Administratör, Dextera Bygg AB

”Byggt exakt efter vårt flöde. Administration av timmar och lön är tungrodd i vår bransch. Med Next Project har vi fått ett verktyg som är byggt exakt efter vårt flöde. Både timmar, frånvaro och resor hanteras, och det är så enkelt att grabbarna ute klarar att hantera det utan problem. Jämfört med tidigare hantering har vi nog sparat en halvtidstjänst. Det märks att de som utvecklat detta kommer från branschen.”

Björn Whalstrom

Projektcontroller, Q-Gruppen

”Jag får en helt annan typ av kontroll med Next Project. Med två knapptryck så kan jag få fram på sekundrar hur bra ett projekt går, hur mycket färg vi har hämtat till ett visst projekt och till och med hur företaget går just nu. Det funkar faktiskt riktigt bra!”

Claes Tonström

VD, Tonströms Måleri AB

”Under fjolåret ökade vi omsättningen från 6 Mkr till 25,5 Mkr med god lönsamhet, och detta hade aldrig gått utan stenkoll på projekten. Hade jag försökt mig på den här tillväxtresan utan att ha Next Project som stöd hade jag nog jobbat ihjäl mig.”

Peter Bertilsson

VD och ägare FBconstruction

”Vi sökte ett system för att hantera våra byggservicejobb som skulle fungera även för vår avdelning för fastighetsservice. Next Project klarar inte bara detta, vi har fått marknadens bästa verktyg för att styra våra stora entreprenader.”

Kaj Leino

Projektchef, Arriba

Next Project – funktioner som förenklar er vardag

Tidrapport och projektdagbok

Tjata om tidlappar, rätta oläsliga tidlappar och därefter manuellt registrera tid för både lön och fakturering. Känns det möjligen igen? Men det är helt i onödan – med ett modernt mobilt rapporteringsverktyg sparas enormt med tid, samtidigt som du får med viktig information om resor, foton, ÄTA, dagboksnoteringar, plock från bilen samt lån av utrustning från förrådet.

Läs mer omtidrapportering för byggbranschen

Arbetsorder

Effektiv hantering av arbetsorder är helt avgörande för lönsamheten för företag som sysslar med mindre order inom bygg- och servicesektorn. En arbetsorder kan läggas upp på kontoret och skickas ut till fältpersonalen, men kan också födas ute i en mobil enhet. Både fakturaunderlag och löneunderlag klart när fältpersonalen klarmarkerar ordern – hur bra är det?

Läs mer omarbetsorder

Fakturering

Att fakturera löpande uppdrag är ett pusslande. Timmar, material, lagerplock och UE-kostnader ska sammanställas och redovisas och påslagen ska beräknas korrekt utifrån vad som avtalats. Med Next Project ligger alla uppgifter klara och faktureringen handlar mer om att komplettera, justera och godkänna än om att leta efter alla underlag. Du skapar fakturan på minuter istället för timmar, och får dessutom med allt – det gör skillnad!

Läs mer omfakturering

Next Project innefattar det mesta du kan förvänta dig av ett professionellt projektverktyg. Utöver alla grundläggande uppgifter som t ex projektledare, kund och status, finns sofistikerade funktioner för dagbok, budget, ÄTA, avstämning/prognos, uppföljning, planering, foton/dokumenthantering, fakturering, etc, etc. Där det är relevant finns givetvis alla uppgifter tillgängliga mobilt.

Läs mer om

Affärssystem för byggbranschen

Next Project är ett renodlat produktionssystem, men tillsammans med våra partners som levererar ekonomi- och lönesystem skapar vi ett helintegrerat mobilt affärssystem skräddarsytt för bygg och entreprenadbranschen. Kopplingarna mellan delsystemen innebär att manuellt registreringsarbete minskar dramatiskt samtidigt som problemet med att hålla flera system uppdaterade försvinner helt.

Läs mer omaffärssystem för byggbranschen

Integrationer ekonomi & lön

Syftet med integrationerna är att överföra information mellan NEXT och ekonomi- respektive lönesystemet så att all väsentlig projektinformation finns samlad på en plats. Konsekvensen blir att onödigt registreringsarbete försvinner samtidigt som risken för fel minskar dramatiskt. Integrationer sätts i princip alltid upp för att dela information avseende kunder, leverantörer, projekt, bokföring, kundfakturor samt leverantörsfakturor.

Läs mer omintegrationer ekonomi & lön
Integrerat med
IBS Enterprise
Visma
Kontek
Flex
Hogia
Briljant
IFS
Fortnox
Microsoft Dynamics NAV

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – Next Project.

Boka demo