Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt. Så här gick det till:

Mer tid, enklare vardag

Enkelhet när det gäller fakturering, orderhantering och mobil tidrapportering var tre krav från Sandbäckens när de letade projekthanteringsverktyg. Onödig administration och dubbelarbete skapade tidigare frustration och tog framför allt mycket tid från verksamheten, bland annat gick det snabbt att skapa fakturor skulle något ändras behövde fakturan göras om på nytt. Med NEXT förenklades arbetssättet och tiden kan nu läggas där den bäst behövs.

Smidig implementation

När det gällde implementationen av ett nytt system hade Sandbäckens höga krav på smidighet. Sandbäckens består av en expansiv koncern där ca 30 bolag över hela landet ingår – och samtliga bolag i koncernen gick 2018 och 2019 över till Nex projekthanteringsverktyg. I snitt implementerades NEXT hos två bolag per månad under den perioden – och Sandbäckens var extra nöjda med att projektledaren Kristian hos NEXT höll ihop projektet från början till slut.

–    Eftersom vi är en hel koncern med många bolag var det komplext att få till strukturen till en början, berättar Bo Staffan, Ekonomicontroller på Sandbäckens. Främst då med integrationerna mellan NEXT och affärssystemet. Vi hade ett par månaders intrimning, men sedan satt allt på plats – och rullar på utmärkt än idag.

 Fungerar väl med andra system

Idag har Sandbäckens fler integrationer med NEXT som alla fungerar tillsammans. Inköp och leverantörsfakturor sker via Symbrio, ekonomisystemet är Agresso och löner sker via Agda. – Alla dessa tre ”pratar” med NEXT dagligen och fungerar bra, berättar Bo Staffan.

Fler funktioner

Förutom att faktureringen var tvungen att bli enklare fanns även ett stort behov av att få till den mobila tidrapporteringen och orderhanteringen på plats. Sandbäckens har använt sig av en annan tidrapportering tidigare, men den levde inte upp till deras förväntningar och det resulterade i att de anställda inte ville tidrapportera. Man hamnade tillbaka till papper och penna.

Förenkla din arbetsvardag du också – så här gör du:

När Sandbäckens gick över till NEXT drog de nytta av tongivande medarbetare som hade tidigare erfarenhet av mobil tidrapportering och stöttade övriga kollegor vid övergången. De hade också tydliga mål med vad de sökte i sitt nya projekthanteringsverktyg och höga krav på samarbetspartner. Är du också nyfiken på NEXT? Boka in en demo här, eller hör av dig till oss på telefon 013 – 470 40 13 så berättar vi mer.

Sandbäckens är en av Sveriges ledande leverantörer och samarbetspartner av VS-, sprinkler- och brandskyddsanläggningar. De erbjuder allt från rådgivning och projektering till installation av en komplett anläggning med tillhörande serviceavtal. Sedan hösten 2018 har Sandbäckens använt sig av NEXT i sin verksamhet.

Sandbäckens är extra nöjda med:

–       Förenklad vardag
–       Smidigare tidrapportering
–       Fungerande fakturering
–       En mobil lösning
–       Nöjdare medarbetare
–       Mindre administration
–       Mer tid till annat

Är du nyfiken på vad NEXT kan göra för dig?

Skulle NEXT projekthanteringsverktyg för bygg och entreprenad passa dig? Svara på 9 snabba frågor!

Vad kan Next göra för dig?  Få en kostnadsfri behovsanalys Boka här