Digitala checklistor underlättar kvalitetsarbetet

Checklistorna är egentligen dynamiska formulär!

Begreppet checklista ska tolkas i ett brett perspektiv, Next Field Forms erbjuder möjligheter att infoga fält för t ex anteckningar, mätvärden, datum, foton, länkar eller signatur. Det är därför vi valt att kalla modulen för ”Formulär” i stället för ”Checklista”.

Möjligheten att infoga länkar till bakomliggande information innebär också omedelbar tillgång till t ex monteringsanvisningar, säkerhetsföreskrifter eller gällande regelverk/normer för aktuellt arbetsmoment. Extremt användbart!

Genom att använda digitala checklistor får alla dina anställda, partners och kunder alltid tillgång till rätt checklista i rätt tid, d v s när den ska användas. Inget behov av mail-skickande eller utskrift av den ”senaste checklistan”.

Ifyllda checklistor sparas automatiskt direkt under projektet du arbetar med vilket innebär att du aldrig mer behöver jaga in eller leta efter kladdiga papperschecklistor. Och kanske viktigast av allt – du kan i realtid se vilka kontroller och uppgifter som är utförda och vilka som fortfarande hänger i luften.

Standardchecklistor

Modulen ”Next Field Forms” levereras med fem standardchecklistor som är redo att användas från dag ett.

  • Ändringsanmälan
  • Ställningskontroll
  • Incidentrapport
  • Skyddsrond
  • Avvikelseanmälan

Anpassade checklistor

Med stor sannolikhet har du redan befintliga checklistor som medarbetarna är vana vid att använda. För att underlätta övergången till digitala checklistor är vi behjälpliga med att konvertera befintliga checklistor från papper/excel till digitalt Next Field-format.

Sammanfattning - checklistor med Next Field

  • Använd Next Fields färdiga checklistor eller konvertera dina egna
  • Möjlighet till digital signering av checklistor
  • Länkar till monteringsanvisningar, regelverk/normer, etc
  • Checklistorna sparas automatiskt direkt under projektet du arbetar med
  • Alla har alltid tillgång till den senaste checklistan

Kom igång med Next Field i tre enkla steg


1. Boka en tid för en demo

Vi ger dig en rundtur i Next Field via ett fysiskt möte eller ett webbmöte.

2. Få en skräddarsydd offert

Utifrån mötet får du ett skräddarsytt erbjudande efter dina behov.

3. Börja använda Next Field

Vid uppstart hjälper vi dig att komma igång för att få bästa värde av systemet.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan få full kontroll över ditt ritningsunderlag i Next Field

Boka demo
"Effektiv och korrekt är två ord som jag tror beskriver Next Field. Våra kunder är mycket imponerade över de rapporter de får efter besiktningen. Arbetsflödet för produktion / byggarbetsplats är mycket effektivt och tidsbesparande. Delegering av arbete sker under besiktningen och du kan följa status för varje förbättring."

Samantha, Besiktnings- och inredningschef i JM Norge (Osloregionen)

Alla funktioner i Next Field

Se alla funktioner nedan.

Några av våra nöjda kunder

Kom igång med att digitalisera byggarbetsplatsen redan idag

Få full överblick över alla besiktningar med digitala planritningar. Next Field används redan idag bland ett flertal av Norges största och bästa bolag inom bygg- och fastighetsbranschen. Nu kommer vi till Sverige! Lösningen passar dig, oavsett om du är en liten såväl som en stor aktör. Allt du behöver göra är att trycka på "boka demo", så kontaktar vi dig inom kort.

Boka demo av Next Field