Mark och anläggning

Komplett affärssystem för mark- och anläggningsföretag

Att säga att man jobbar med ”mark och anläggning” kan i princip innebära vad som helst från att justera kantsten eller köra ett lass grus till att bygga hamnanläggningar. Vårt affärssystem innehåller alla funktioner du kan tänkas behöva om du är i branschen:

  • Komplett stöd för mängdrelaterade entreprenader
  • Möjligheten att automatiskt beräkna ekonomin för respektive maskinindivid
  • Projekt- och orderhantering
  • Integration med ekonomi och lön
  • Tidrapportering och bokförda timmar
  • Leverantörsfakturor och kundfakturor
  • Kostnader och intäkter
  • Mobilitet
  • Foton och dokumentation

Oberoende av storlek på jobb är det inom mark och anläggning av största vikt att ”fånga dagen”. Att löpande få in uppgifter om utfört arbete (arbetstid och maskintid), användande av eget material/materiel, samt att omgående dokumentera eventuella ÄTA är A och O för mark och anläggning. Som markentreprenör jobbar du ofta utifrån en à-prislista och att dagligen få in rapporter över framdrift, nedlagda resurser och timmar är ovärderligt.

Daglig mobil återrapportering

Det är därmed sannolikt svårt att hitta något verksamhetsområde där daglig mobil återrapportering har större potential än inom mark- och anläggningssektorn. På de mindre jobben räcker oftast den dagliga personliga tidboken som återrapportering, medan det på de större jobben kan krävas en mer formell projektdagbok för en komplett redovisning mot beställaren. Oberoende av om uppgifterna hämtas via tidboken eller dagboken kan registreringen alltid kompletteras med ÄTA, foton och checklista med tex egenkontroll.

Marknadsledande inom branschen

Next One Technology har centralt avtal med Maskinentreprenörerna (ME) som leverantör av NEXT som ett ”mobilt affärssystem” och är utan tvivel marknadsledande inom området. I NEXT hittar du därmed alla de specifika funktioner som du kan förvänta dig av ett system med specialinriktning mot mark och anläggning.

Driver du riktigt stora markentreprenader med ett fast pris i botten så bör du läsa vidare på sidan Entreprenader.

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du vill diskutera vidare kring NEXT som verktyg för er verksamhet, eller om du vill lyssna med referenskunder inom området. Kontaktinformation hittar du här.

Läs mer

Ladda ner vår PDF och läs mer om NEXT mark & anläggning.