Ny modul i Next Project – Inköp

Efter en lyckad lansering av vår nya modul Betalplan så är det dags för att lansera nästa modul, Inköp!

I ett byggprojekt är upphandling av underentreprenörer och leverantörer en tidskrävande och komplex process med stor påverkan på projektets genomförande och dess ekonomiska utfall. Med hjälp av inköpsmodulen i Next Project planerar och effektiviserar du hela inköpsprocessen samtidigt som du skapar underlag för det framtida budget- och prognosarbetet. Den nya modulen inkluderar bland annat:

  • Inköpsplan där posterna kan skapas manuellt, från kontoplan, från din kontosatta kalkyl eller direkt från Wikells.
  • En möjlighet att hålla ordning och reda på alla kritiska datum som är förknippade med inköpsprocessen.
  • Dokument- och e-postmallar för smidig kommunikation med leverantörerna.
  • Förfrågningar, avtal och all övrig inköpsdokumentation sparas direkt under inköpsposterna.
  • Bilagor till förfrågningar och avtal bifogas enkelt vid e-postskick.
  • Leverantörsbedömning med kriterier för KMA, ekonomi, kollektivavtal, mm.
  • Statistik över tidigare kontakter med leverantören – svarsfrekvens, antagna anbud, mm.
  • Smidig ekonomisk överblick där uppfyllande av aktuella inköpsmål, kontraktssummor och inköpsvinster redovisas både för respektive inköpspost och summerat.
  • Full spårbarhet när det gäller inkommande fakturor och koppling till avstämning/prognos.

Inköp till ett byggprojekt består av en mängd sammanlänkade aktiviteter, sammanställning av förfrågningsunderlag, utskick till och utvärdering av valda leverantörer, planering av leveranser och kontraktskrivande. Målet med inköpsmodulen är att skapa en plan med tydliga och enhetliga rutiner för hela denna omfattande process.

Modulen Inköp lanserades tisdagen den 21 juni 2022 och är möjlig att aktivera för alla kunder som använder Next Project.

Läs gärna mer om inköp här!

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

Claes Tonström, Senior consultant for the Torpheimer group

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag