Inbyggd versionshantering

Eventuella justeringar som görs kan via en inbyggd versionshantering kan spåras i detalj. Revideringar är tydligt märkta med nummer och tillhörande revisonsdatum.

Löpande kontroll

Alla belopp finns med, hittills fakturerat, innehållet och kvar att lyfta. Har du en större entreprenad med en prestationsbunden betalplan inom bygg får du en mycket god överblick där du slipper sitta med manuellt arbete i Excel. Koppling till Projektöversikten innebär att du här kan se ackumulerade värden – helt enligt Next Project-standard.

Enkelhet

För att snabbt komma i gång med en ny betalplan inom bygg finns en guide där du anger period och belopp som ska fördelas ut. Har du i förväg skapat en betalplan i Excel kan du importera denna enligt ordinarie förfarande.

Kommunikation med beställaren

Betalplan, både ursprunglig och eventuella revideringar, kan mailas till din beställarkontakt direkt från modulen och här finns även möjlighet att använda e-postmallar.

NEXT Inköp

Om vår modul betalplan inom bygg

Med utgångspunkt i huvudtidplanen anger en betalplan inom bygg i vilken takt (per månad) du som entreprenör har rätt att få betalt för ditt arbete. Beroende på typ och storlek på entreprenaden kan betalplanen i Next Project utformas som en rak eller som en prestationsbaserad betalplan. Modulen ger en god överblick både över hittills fakturerat och kommande betalningar men medger också en stor flexibilitet när det gäller hur ditt fakturaunderlag till beställaren ska utformas. Tillsammans med våra andra lösningar som Next e-Invoice för elektronisk fakturahantering och Next c-Invoice skapar du en effektiv och enkel process för att hantera betalningar.

Nedan presenteras kortfattat  några av de funktioner som inkluderas i modulen:

  • Betalplanen hanterar både en rak och en prestationsbunden betalplan
  • Versionshantering där revideringar och tillhörande revisonsdatum kan spåras i detalj
  • Enkelt att komma i gång – möjlighet att importera en redan färdig betalplan.
  • Enligt Next-standard skapar du ditt fakturaunderlag direkt från modulen. Det finns stora möjligheter att designa underlaget efter eget önskemål samt skapa en avslutande slutfaktura med komplett slutredovisning.
  • Betalplanen, både ursprunglig och eventuella revideringar, kan mailas till din beställarkontakt direkt från modulen. Om du önskar kan e-postmallar användas.
  • Mycket bra överblick över alla belopp, hittills fakturerat, innehållet och kvar att lyfta redovisas tydligt både per lyft och ackumulerat.
  • Kopplingen till Projektöversikten innebär att du här kan se ackumulerade värden – helt enligt Next-standard.