Fördelarna med digital besiktning inom bygg

How Digital Inspections Will Enhance and Simplify Your Process

Spara tid vid inspektion och besiktning inom bygg genom en digital byggbesiktning.

Genom att använda rätt teknologi så utvecklas både processerna och byggsverige. Den teknologiska utvecklingen går i snabb framfart och digitalisering är en spännande benämning idag vad gäller byggbranschen.

Alla byggnadsarbeten som kräver bygglov, marklov eller rivningslov måste, enligt plan- och bygglagen, kontrolleras av en kontrollansvarig. Det vill säga en besiktningsman som fungerar som en oberoende part i bedömningen av både byggprocessen och det slutgiltiga bygget. Om deras process görs smidigare och snabbare gynnas alla inblandade. Och processen görs smidigare digitalt med hjälp utav Next Field, (tidigare Checkd).

De protokoll som ska fyllas i är ofta komplexa och kräver mycket dokumentation samt att bilder ska sammanfogas. Viktig information eller små detaljer kan komma bort eller missas mellan protokollskrivning och tills det ska föras in i datorn. Dokumentation som med ett digitalt system inom bygg kan färdigställas direkt på besiktningstillfället.

Med hjälp av Next Fields system för digital byggbesiktningar kan hela protokollet färdigställas och dokumenteras direkt på plats, antingen via en smartphone eller en surfplatta.

En tidigare väldigt analog byggbransch håller att förändras och effektiviseras.

Undvik onödiga dolda fel vid fastighetsförsäljning

Vid husförsäljning kan det vara bra att anlita en besiktningsman för att fastställa fastighetens skick, om inte annat för att försäkra köparen om att det inte finns några dolda fel. I en sån process vill man ha sin dokumentation enkel och lätttillgänglig. Anlitas en besiktningsman som använder sig av digital besiktning, som lösningen Next Field erbjuder, förenklas processen för alla parter. Protokollet finns digitalt direkt efter besiktning och skickas mellan säljare och potentiella köpare, eller från köpare som gjort efter besiktning och olyckligt upptäckt något dolt fel. Det underlättar även för de som ska utföra arbetet då de kan ta del av digitala systemet.

digital byggbesiktning

Digitalisera besiktning inom bygg – Spara tid, resurser och pengar

Digitala byggprotokoll hjälper byggarna att rätt person är på rätt plats. Slipp onödiga flaskhalsar och låt byggarna arbeta samtidigt som man minimerar missförstånd. Med rapporter tillgängliga för alla som är involverade i bygget blir det lättare att kommunicera både internt och externt.

Vilka är fördelarna med digitalt system för besiktning inom bygg?

  • Processen och kommunikationen optimeras
  • Spara tid – slipp onödigt pappersarbete
  • Samla all information på ett och samma ställe
  • Undvik onödiga kostnader
  • Gör all information lättåtkomlig för alla involverade i byggprocessen

Kort sagt, digital besiktning inom bygg är något som gör det enklare, mer effektivt och som på sikt kommer spara både tid och pengar. Banta ner på manuellt och administrativt arbete som kan direkt via ett digitalt system inom bygg. Byggbranschen blickar mot en framtid där digitala processer och nya arbetssätt kommer vara den bärande pelaren allt lutar sig emot. Och ett av de viktigaste och mest centrala momenten inom alla byggen är att arbetet görs rätt, alltså att den går igenom alla besiktningar. Att sköta dessa digitalt och smidigt är således ett självklart steg i förändringen. Ett självklart steg mot framtiden.

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag