Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

Kundcase

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Om projektet

På Myrvoll station i Oppegårds kommun söder om Oslo pågår det stor byggverksamhet. Här har JM varit involverade sedan början av 2018 och fram till 2024 ska de bygga ett helt nytt kvarter med 480 lägenheter och 150 radhus.

Vi har träffat Huseyin Yarar som är projektingenjör på JM, och ansvarar för bland annat KMA på projektet Torgkvartalet vid Myrvoll station i Oppegård.

För att få vara med på byggarbetsplatsen har vi tagit på oss skyddsskor, gul väst, hjälm och skyddsglasögon. På JM tas säkerhet, avvikelser och KMA på allvar och projektingenjör Huseyin, har just detta som en av sina huvuduppgifter.

På väg till byggarbetsplatsen möter vi en armé av gulklädda män och kvinnor på väg till lunch. Samtidigt avtar bullret från grävmaskiner, dubbhammare och gasolbrännare och vi får ro att prata med Huseyin om skyddsronder och KMA-arbete. Detta arbete har fått en helt ny dimension på byggarbetsplatsen under de senaste 8-9 månaderna.

När Huseyin började på JM i somras hade han ett protokoll i pappersform för skyddsomgångarna. Det fanns flera sidor med kontrollpunkter. Hela tiden var han tvungen att hitta rätt punkt i protokollet, och folk fick vänta på att han skulle skriva klart innan de kunde gå vidare. Ibland skrev han på ett papper och fyllde sedan i protokollet när han kom tillbaka till kontoret. Det tog väldigt lång tid, och han kunde aldrig vara säker på att avvikelserna i protokollet han skickade ut lästes av alla.

Huseyin Yarar är projektingenjör på JM, och har ansvar för bland annat KMA på projektet Torgkvartalet vid Myrvoll stasjon i Oppegård. Foto: Delta V

Loggning och informationsdelning med en app

Som nyutexaminerad ingenjör med en kandidatuppsats om digitala verktyg i byggbranschen upplevde Huseyin det gamla sättet som krångligt och ineffektivt. Han tvekade därför inte när han blev tillfrågad om att testa Next Field.

Huseyin visar hur ett typiskt möte innan skyddsomgången går till, där alla öppna punkter granskas i Next Field.

– Vi startar alltid skyddsrundan i mötesrummet, där vi går igenom alla tidigare angivna punkter som inte är stängda, eller punkter som inte accepteras av ansvarig yrkesgrupp, på storbildsskärm. Allt finns i Field med bilddokumentation, beskrivning, status och plats på riggritningen, förklarar Huseyin.

Sedan tar han med sig alla skyddsombud till skyddsrundan. Ibland blir det en runda runt hela byggarbetsplatsen för att se att allt är i sin ordning. Andra gånger blir det en runda där fokus ligger på väldigt specifika saker, som räcken eller tillträde.

Huseyin lägger in avvikelser i Field-appen på mobilen. Punkterna loggas effektivt och dokumenteras med foton. Han behöver inte kämpa med papper som blir blöta av regn eller blåser bort i vinden och ett par pekskärmsvänliga handskar räddade Huseyins kalla fingrar i vinterkylan.

– Effektiv loggning gör att de andra skyddsombuden inte behöver vänta på en, som de ofta behövt förut när jag stod där med en penna och ett protokoll på flera A4-sidor, säger Huseyin.

Huseyin visar hur ett typiskt projekt hanteras med Next Field. Foto: Delta V

Endast relevanta varningar i appen

Enligt Huseyin ligger dock den största vinsten i uppföljningen. Tillbaka på kontoret går han igenom punkterna och ser till att allt loggas med rätt innehåll, innan uppgifterna delegeras till rätt ansvarig. Sedan skickas ett protokoll ut, som tidigare.

– Det är inte säkert att det alltid läses av alla, men varje ämnesansvarig får in sin dokumentation i sin app – med en notis. De får endast besked om de punkter som berör dem. Om de vill läsa andras dokumentation kan de läsa protokollet, säger Huseyin.

Men det viktigaste, enligt Huseyin, är just att varje person får den information som är relevant för just dem, och ständigt uppdateras om status för sina egna ansvarsområden.

Statusen för varje punkt är markerad med färger. Rött betyder att uppgiften har delegerats till en person, men att den inte har accepterats. Sedan blir den gul när den accepteras och blå när uppgiften är helt klar. När Huseyin godkänner markeras den sen med grönt.

– Efter att vi började använda Field har vi hanterat avvikelserna mycket snabbare. De där ute ser vilka punkter som gäller dem hela tiden och jag behöver inte gå runt och kolla punkter och insistera på att de ska rättas till, som enkelt kan godkänna rättelserna eller skicka feedback om att ytterligare förbättringar behövs, säger Huseyin,

Mobilappen Next Field är verktyget när Huseyin dokumenterar avvikelser Foto: Delta V

Nöjda användare

Genom intervjuer i samband med kandidatuppsatsen är Huseyin väl medveten om att införandet av digitala verktyg i byggbranschen inte alltid tas emot med stormande jubel. Men Field har gått ganska smärtfritt.

– Jag är imponerad över hur väl det har tagits emot av alla skyddsombud. Det är väldigt viktigt att sådana verktyg är lätta att använda och här är det mest bara att trycka på en knapp och acceptera. Det verkar som att alla ser värdet av detta, säger Huseyin.

Grävning och infrastruktur är en separat entreprenad på Myrvoll Station och KMA-chefen på gräventreprenören har varit nyfiken på vad Huseyin gör med Field i JM.

– Han är på säkerhetsrunda. Efter ett tag frågade han om jag kunde göra ett projekt i Next Field åt honom, så att han också kunde slippa använda papper och penna på sina egna skyddsrundor, skrattar Huseyin.

Huseyin ser bortom byggarbetena på Myrvoll, och konstaterar att ställningsräckena är i sin ordning. Fota: Delta V

Statistik och dokumentation

I JM används Next Field även i andra projekt, i samband med andra typer av besiktningar. Men användningen av nyckelord är standardiserad på gruppnivå.

Detta gör att du kan hämta statistik för varje ämne. Således kan Huseyin följa aktiviteter från månad till månad, från bygge till bygge. Om elektrikerna blivit bättre på att rensa bort avfall, eller om järnbindarna börjat slarva med armeringsjärn som sticker upp, framgår det i statistiken. Samma statistik kan hämtas på koncernnivå, för att se utvecklingen för JM Norge som helhet

Next Field blir på så sätt ett väldigt viktigt verktyg för att mäta och dokumentera hur man kan förbättra KMA över tid, och få kunskap om vilka områden man ska fokusera på. Next Field bidrar till struktur, överblick, ansvarsfördelning, uppföljning, dokumentation och statistik oavsett vilken typ av besiktning det gäller.

– Field används för andra typer av besiktningar även i JM, till exempel i samband med uppköp, där man även har möjlighet att signera handlingar direkt i appen, avslutar Huseyin.

Lönsamma projekt för ambitiösa företag

Vi hjälper växande byggföretag att inte bara hantera, utan också säkerställa att varje projekt blir lönsamt. Genom att få kontroll över dina kostnader i realtid bidrar Next till mer framgångsrika byggprojekt.

White blank square

Integrerad mjukvara

White blank square

Samarbetsplattform

White blank square

Anpassning och skalbarhet

White blank placeholder

Överblick över projekt i realtid

White blank space

Detaljerad och prediktiv kostnadskontroll

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa hur dig Next kan hjälpa ditt företag.