Nordbygg 2024 — kravet på hållbarhet driver fram nya innovationer och förändringar i affärsmodeller

Trendspaning

Varje år samlas branschen på Nordbygg för att diskutera framtidsutsikterna för bygg- och entreprenadbranschen. Därför kom det kanske inte som någon överraskning att hållbarhet skulle stå i centrum även i år. På huvudscenen diskuterades cirkulära material i byggsektorn, och nästan varje etablerat företag hade skyltar som belyste deras åtgärder för att minska sitt CO2-avtryck.

Men att uppnå minskade koldioxidutsläpp är bara en del av utmaningen. En annan hur dessa insatser påverkar företagens affärsverksamhet. Det vi ser är en trend som börjat ta fart, där aktörer börjar anpassa sig till de förändringar som krävs på grund av ökade klimatkrav. Genom att utveckla nya innovativa lösningar, kan byggföretag säkra sitt bolag och samtidigt bidra till en hållbar utveckling.

Vi stötte på flera spännande exempel där företag med hjälp av ny teknik har lyckats minska sin miljöpåverkan och dessutom skapat hållbara affärsmodeller.

Doka Sverige, marknadsledande inom formbranschen visade att de beräknat sina 7000+ produkters koldioxidavtryck.

Ramirent – hyr flera lyftkranar betala för en

Ramirent presenterade deras senaste koncept för självbetjäning av lyftkranar på plats, som dom kallar för ”RamiShare”.  Konceptet drivs av behovet att minska klimatavtrycket från transporter och optimera användningen av lyftkranar. De har utvecklat en app där byggföretag kan boka en lyftkran, genomföra en säkerhetskontroll innan användning, låsa upp kranen och använda den direkt på arbetsplatsen. Det innebär att Ramirent redan placerat flera lyftkranar på varje byggarbetsplats, men entreprenören betalar endast när de används.  

Här är ett exempel där man lyckats implementera en tjänst som både är hållbar och ekonomiskt skalbar. Att ha maskiner som står stilla är det bara de stora bolagen som har råd med, och därför är tjänsten särskilt användbar för byggföretag som nu förväntas rapportera sitt klimatavtryck. Här visar Ramirent att man med modern teknologi kan göra skillnad både för bolagen som sådana och ur miljösynpunkt.  

Via appen RamiShare kan de olika aktörerna hyra den lift de behöver, när de vill, genom bara ett klick.

Fristads kläder för uthyrning.

Fristads – hyr arbetskläder i samarbete med tvätterier 

Fristads som tillverkar kläder för yrkesarbetare bjöd även på ett intressant exempel. De arbetar med att minska koldioxidutsläppen i hela livscykeln för en klädartikel, inklusive återanvändning av gammalt material i femton procent av ett nytt plagg. Deras initiativ är ett uthyrningskoncept där byggföretag kan hyra kläder i samarbete med tvätterier. Varje arbetare får tre uppsättningar kläder som tvättas av tvätteriet varje vecka.  

Detta förhindrar att kemikalier sprids i naturen och minskar även CO2-utsläpp då kläderna återanvänds och lånas ut till andra företag när de inte längre behövs. Fristads använder RFID-teknik för att övervaka kläders livscykel, med ett chip i varje plagg som registrerar hur många gånger det tvättats.

Även här ser vi hur ny teknik i form av uthyrningsutrustning och avancerade övervakningssystem möjliggör en mer hållbar klädhantering. Genom att integrera dessa teknologier kan Fristads inte bara förlänga klädernas livslängd utan även erbjuda insikter och data som kan användas för att ytterligare förbättra hållbarhetsarbetet. Detta skapar en cirkulär affärsmodell som inte bara minskar avfall och utsläpp utan även sänker kostnaderna för byggföretag genom att maximera nyttjandegraden av varje plagg. 

 

Baumotor – effektivisering genom AI och automation

Baumotor visade några högteknologiska produkter avsedda att rädda liv och hälsa, samt öka effektiviteten genom att automatisera industrin. Jag är ganska säker på att vi kommer att se mer automation på byggarbetsplatser i framtiden, frågan är bara hur snabbt det kommer att ske. Det måste finnas en stark drivkraft för att detta ska ske, till exempel brist på resurser och säkerhetsproblem.

Baumotor hade tagit med en av sina inspektionsrobotar, och tog ut dom på promenader under mässan. Tanken är att automatisera inspektioner med hjälp av en robot som kan ta bilder och identifiera farliga situationer eller bara mäta rummets area och identifiera objekt.

Det finns ett ökat behov av effektivisering genom automation som också kommer vara betydelsefullt för att klara sig ekonomiskt. Baumotor visar att man kan låta AI göra fler saker effektivare. Genom att integrera AI och automatiserade system i sina produkter, kan Baumotor inte bara förbättra effektiviteten utan också skapa nya affärsmodeller som minskar både kostnader och klimatpåverkan.

Minskat behov av manuell arbetskraft, leder till färre resor till och från arbetsplatserna. Detta bidrar i sin tur till lägre utsläpp av växthusgaser och optimerar användningen av resurser. Med hjälp av AI kan robotar också utföra mer precisa och effektiva inspektioner, vilket minskar risken för fel och spill, ytterligare bidragande till en mer hållbar byggprocess.

Baumotors AI-robot som tog en promenad under mässan.

Var redo när konjunkturen vänder

Det är tydligt att branschen står inför ett betydande skifte där hållbarhet inte bara är ett krav utan också en drivkraft för innovation. Det positiva är att det finns ett framtidsstänk där branschen nu gör sig förberedda när konjunkturen vänder uppåt. Företag som tidigt anammar nya tekniker och modeller kommer att vara bättre rustade för att hantera både ekonomiska svängningar och strängare miljökrav i framtiden.

På Next ser vi fram emot att lansera vår nya modul för CO2-rapportering. En lösning som kommer att stärka våra kunders förmåga att minska sitt klimatavtryck och följa hur projekten mår och går. Med Next kan du även få fram en efterkalkyl för att kunna göra justeringar i framtida projekt. Kanske sitter du på nästa exempel på hur man skapar en hållbar affärsmodell? Boka en demo eller kontakta oss så berättar vi mer.

Patrik Björk

Projektledare, Nordbygg.
patrik.bjork@next-tech.com

Läs vad våra kunder säger

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra vittnesmål och dra nytta av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag

Click here to add your own text