Ny modul i Next Project – Betalplan

Med utgångspunkt i huvudtidplanen anger betalplanen i vilken takt (per månad) du som entreprenör har rätt att få betalt för ditt arbete. Beroende på typ och storlek på entreprenaden kan betalplanen i Next utformas som en rak eller som en prestationsbaserad betalplan. Modulen ger en god överblick både över hittills fakturerat och kommande betalningar men medger också en stor flexibilitet när det gäller hur ditt fakturaunderlag till beställaren ska utformas. Lägg till en tydlig versionshantering där revideringar och tillhörande revisonsdatum kan spåras i detalj så är vi i mål med en komplett modul där du knappast kommer att sakna någon funktionalitet.

  • Betalplanen hanterar både en rak och en prestationsbunden betalplan
  • Versionshantering där revideringar och tillhörande revisonsdatum kan spåras i detalj
  • Enkelt att komma i gång – möjlighet att importera en redan färdig betalplan.
  • Enligt Next-standard skapar du ditt fakturaunderlag direkt från modulen. Det finns stora möjligheter att designa underlaget efter eget önskemål samt skapa en slutfaktura med komplett slutredovisning.
  • Betalplanen, både ursprunglig och eventuella revideringar, kan mailas till din beställarkontakt direkt från modulen. Om du önskar kan e-postmallar användas.
  • Mycket bra överblick över alla belopp, hittills fakturerat, innehållet och kvar att lyfta redovisas tydligt både per lyft och ackumulerat.

Syftet med modulen Betalplan är att stötta både framtagandet av dokumentet ”betalplan/lyftplan” och den löpande hanteringen av lyften som överenskommits i samband med kontraktsskrivande. Det handlar ofta om stora belopp – tydlig hantering av revideringar är en viktig funktion som minskar risken för misstolkningar. Att skapa en ny betalplan sker via en guide som automatiskt periodiserar dina lyft utifrån den tidshorisont du som användare anger, mycket enklare kan det inte göras.

Modulen Betalplan lanserades tisdagen den 7 juni 2022 är möjlig att aktivera för alla kunder som använder Next Project.

Läs gärna mer om betalplan här!

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag