Ny funktionalitet i NEXT

Vi har gjort en rad löpande uppdateringar som många av våra kunder efterfrågat. Här nedan följer ett urval av dessa:

För ekonomer som gör successiv vinstavräkning – se hit!
NEXT tillför en viktig pusselbit i att förenkla arbetet med successiv vinstavräkning. Det är nu möjligt att se projektstatus för vald tidsperiod i Projektöversikten. Detta möjliggör att du nu kan sortera fram vilka projekt som har en viss status t ex ”Pågående” i det valda intervallet.

Fler kontaktuppgifter i mobilen
Nu kan du se fler kontaktuppgifter till dina kunder i mobilen. Förutom namn och mobilnummer kan du nu lägga in fler telefonnummer samt mailadress för att underlätta för fältpersonal.

Integrationslösningen mellan NEXT och Byggsamordnaren rullar nu ut på allvar
Alltfler NEXT/BSO-kunder upptäcker möjligheten att plocka russinen ur kakan och kombinera det bästa från respektive system. Integrationen innefattar både tid och resurser samt går snabbt och enkelt att sätta upp. Läs mer här!

Projektöversikt & Prognosöversikt inkluderar nu ”varav ÄTA”
Nu kan du enkelt följa vad i projektet som är utöver kontraktet. En mycket efterfrågad funktion från våra kunder.

Upparbetad intäkt visas nu för varje ÄTA
Nu ser du tydligare vad du har att fakturera på dina ÄTOr i NEXT. Det underlättar löpande fakturering av ÄTOr.

Följ upp debiteringsgrad av Maskiner, verktyg, material
Nu kan du se per artikel i resursuppföljningen om den är fakturerad, på vilket fakturanummer och vad den fakturan har för fakturadatum. Nu ser ni inte bara hur mycket ni använt era resurser utan faktiskt hur mycket intäkter de har genererat, samt hur mycket ni har ”bjudit på”.

Enklare att namnge dina sparade PDF-rapporter
PDF-rapporter namnges nu i första hand (vid Spara och Skicka via e-post) med Egen rubrik om det är angivet, i andra hand med ett namn som visar var i NEXT rapporten togs ut ifrån. T. ex. sätter du en rubrik till Orderbekräftelse så döps numera dokumentet till Orderbekräftelse.

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag