Det bästa från Nordbygg – Norra Europas största byggmöte!

Bild utanför entrén. Det bästa från Nordbygg

Efter fyra långa år slog Nordbygg äntligen upp portarna igen – som vi har längtat! Hallarna var fyllda med utställare, där alla hade som huvudsyfte att visa upp sina aktuella nyheter och äntliga få träffa sina kunder, nya kontakter och samarbetspartners igen. Ett myller av positiva och förväntansfulla besökare vimlade runt på arenan och det bubblade av nyfikenhet och förväntan på alla håll. Det var goodiebags, band runt halsen, ett flertal scener med intressanta och aktuella program – och en härlig kanelbulle- och kaffedoft var man än kom i hallarna. Underbart att se och höra så mycket folk igen!

Gemensamt för både utställare och besökare är att de verkligen saknat de personliga mötena och att de såg fram emot att träffas igen. Vi på Next vill såklart dela med oss av våra insikter från mässan, vad som trendar –  och självklart mer om Next.

Bild från mässan. Det bästa från NordbyggI en av våra två montrar fick besökarna möjlighet att få demo direkt på plats av våra experter.

Vilka var då de mest intressanta trenderna på Nordbygg 2022? 

Generellt så har faktiskt byggande ökat. Trots pandemin så har de senaste åren varit väldigt bra år för den svenska byggindustrin. Det som pekar lite mer mot det negativa är att pandemieffekterna lett till högre materialpriser och att det råder brist på vissa byggvaror.

Tidigare var Nordbygg uteslutande en klassisk byggmässa med fokus på material, maskiner och verktyg, men med den snabbt ökande digitaliseringen finns det nu mängder med utställare inom områdena automation, IT och olika former av systemlösningar.

Bild på Stefan och Gunilla. Det bäst från Nordbygg
Stefan Gustafsson, grundare för Byggsamordnaren och Gunilla Åberg, VD för Next står i vår ena monter och trivs.

Starka trender som vi såg på Nordbygg 2022:

  • Digitalisering i stort
  • BIM (Byggnadsinformationsmodellering)
  • Hållbart byggande

Klimatneutralt byggande är framtiden

Något som det pratades mycket om på mässan är trenden att återgå till det mer traditionella byggandet i trä. Det är flera olika trender som ligger bakom detta men den viktigaste stavas klimatkris. Dagens byggande med betong som huvudsakligt material i bärande konstruktioner utgör en enorm belastning på klimatet där tillverkning av den ingående cementen står för ca 7-8% av våra globala utsläpp av CO2. En övergång till träkonstruktioner ger en dubbel effekt, dels att man minskar utsläppen från cementtillverkningen, men också att man bygger in kol i husen för 50-100 år framåt. Det är faktiskt få åtgärder som redan kortsiktigt skulle kunna ge så stora positiva effekter på CO2-utsläppen som en snabb övergång till trähusbyggande.

Ett liknande exempel gäller t ex återbruk av fasadtegel från rivningar där man i stället för att deponera teglet rensar stenarna från murbruk och återanvänder vid nybyggnation. Att på detta sätt återbruka fasadtegel ger hela 96 procent minskade CO2-utsläpp jämfört med nytillverkat tegel – hållbart tänkande på riktigt!

Bilder från mässan. Det bästa från Nordbygg

Hur kan vi se till att byggbranschen blir mer hållbar?

Next Project, som är ett molnbaserat och mobilt projektsystem, kan också bidra till ett mer hållbart byggande. I synnerhet gäller detta inom småskalig byggverksamhet och service där komplett information i mobila enheter ger flera positiva effekter. Hur många extra och onödiga resor görs det t ex till bygghandeln varje dag i byggsverige beroende på att man inte har med sig rätt grejor från början? Med kompletta specar och ritningar mobilt tillgängliga ute på arbetsstället gör vi också färre fel och den vägen sparar vi både resor och material. Uppkopplade byggare med tillgång till rätt information i realtid jobbar helt enkelt mer effektivt och gör mindre fel, så enkelt är det med det. Att marknadsledande Next är rätt ledsagare när det gäller att fånga upp, lagra och dela all kritisk projektdokumentation är ställt utom allt rimligt tvivel, så enkelt är det med det också.

Många byggare har fortfarande inte riktigt hoppat på tåget när det gäller den pågående digitaliseringen av branschen. Det har inte med vare sig okunskap eller ovilja att göra, snarare handlar det om att man inte ser sig ha tid att förändra invanda rutiner, men också att man inte trivs på kontorsstolen, man vill vara ute på bygget där det händer.

Bild från mässan. Det bästa från Nordbygg

”Historiskt har byggare betraktats som konservativa som håller fast vid sina trygga manuella rutiner, men nu verkar digitaliseringstrenden tagit tag i branschen på riktigt. Under mässan har vi upplevt ett enormt intresse kring Next.”

  • Henrik, Customer Success Manager, Next.

Den som tar sig tiden att implementera ett professionellt projektverktyg inser dessutom snabbt att man kan vara MER på bygget än tidigare och ändå ha full kontroll på vardagen. Och som grädde på moset slipper man sitta med tidrapporter, leverantörsfakturor och fakturering på söndagarna. Hållbart även för byggaren alltså!

6 000 utställare, 900 företag och 250 seminariepunkter räknades in på årets Nordbygg. Som tidigare år toppades torsdagen med flest besökare.  Vi ser redan fram emot Nordbygg 2024. Vi ses väl där? :)

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag