Därför behöver ditt affärssystem vara anpassat för byggbranschen

För att du ska få ut största möjliga värde av ett digitalt affärssystem behöver det vara anpassat efter dina behov. Lär dig att utvärdera alternativen på rätt sätt för att hitta den bästa matchningen för just din bransch och verksamhet!

Ett vanligt misstag när byggföretag väljer affärssystem eller projektverktyg är att man köper in ett system som inte är anpassat efter den egna branschen. Detta är inget du vill upptäcka efter att du redan har köpt och implementerat systemet – särskilt inte om du har låst upp dig med en lång bindningstid. Därför är det viktigt att lägga lite tid på research och att ställa rätt frågor till leverantörerna du jämför.

Två frågor att ställa för att avgöra om affärssystemet är anpassat för byggbranschen:

1. Vilken bakgrund har personerna som utvecklat systemet?

Om de som har grundat företaget och/eller utvecklat systemet enbart har jobbat inom IT, men aldrig med bygg och entreprenad, är risken stor att funktionerna inte kommer att matcha dina behov.

2. Finns det referenskunder från din bransch?

Be gärna om kontaktuppgifter till referenskunder som liknar din egna bransch för att höra hur de upplever systemet.

Men vilka problem kan egentligen uppstå om ett affärssystem eller projektverktyg inte är anpassat efter just din bransch?

Två typiska scenarier när affärssystemet inte är anpassat efter din bransch

  • Medarbetarna behöver hitta på egna nödlösningar och ”workarounds” eftersom funktionerna i systemet inte är utvecklade utifrån hur de jobbar i vardagen. Det leder till att var och en gör på sitt eget sätt, och om en nyckelperson blir sjuk har kollegorna ingen aning om vad som är gjort och inte. Därmed faller en stor del av poängen med ett digitalt system: nämligen att jobba enhetligt inom bolaget så att alla enkelt kan hitta rätt information.
  • Medarbetarna ser inte nyttan med systemet och struntar därför i att använda det helt och hållet. Istället håller de fast vid äldre, ineffektiva arbetssätt, som att spara dokument lokalt i olika mappar – eller rentav jobba med papper som samlar damm i pärmar. Därmed är investeringen i det nya systemet helt bortkastad.

4 utmaningar i byggbranschen och hur ett anpassat affärssystem möter dem

Inom bygg och entreprenad finns flera utmaningar som skiljer sig från andra branscher. Här nedan ser du exempel på sådana utmaningar och hur ett branschanpassat affärssystem eller projektverktyg kan bidra till att möta dem.

  1. Utspridd personal där få sitter vid en dator

Många affärssystem är i första hand framtagna för att passa kontorsanställd personal med tillgång till dator. För att passa byggbranschen behöver systemet istället vara skräddarsytt för medarbetare ute på fältet, till exempel genom att vara helt mobilanpassat. Alla viktiga uppgifter ska snabbt och enkelt kunna matas in i en mobiltelefon genom att klicka sig fram mellan relevanta alternativ – inte genom att manuellt skriva långa texter. En annan användbar funktion är möjligheten att tala in noteringar istället för att behöva skriva ner dem.

  1. Varierande språkkunskaper

Personalstyrkan i större byggprojekt är ofta internationell. Det är långt ifrån självklart att alla kan svenska. Därför är det extra viktigt att systemet är användarvänligt och intuitivt, inte texttungt, samt att det finns översatt till flera språk.

  1. Juridiska krav

Den som driver exempelvis ett byggprojekt behöver snabbt kunna ta fram väldigt specifika data, exempelvis rapporter, ändringar, tilläggsarbeten eller kontrollpunkter kopplade till arbetsmiljö. Med ett generellt affärs- eller projekthanteringssystem är dessa uppgifter tidskrävande att ta fram. I ett system anpassat efter din specifika bransch – oavsett om det handlar om bygg, entreprenad, mark och asfalt eller anläggning – går det betydligt snabbare. Då är systemet nämligen redan från början utvecklat med dessa behov i åtanke.

  1. Unika termer och arbetssätt

Ett system som ska passa alla branscher riskerar att inte passa riktigt bra för någon. Om ditt nya affärssystem är alltför generellt behöver du eller leverantören lägga onödigt mycket tid på att anpassa inställningar och funktioner efter hur du jobbar. Med ett system som redan från början är byggt för din bransch så finns allt du behöver inlagt i förväg – med en terminologi som du och dina medarbetare känner igen.

Vill du veta hur mycket just ditt företag skulle kunna spara genom att använda NEXT – ett digitalt affärssystem och projekthanteringsverktyg skräddarsytt för byggbranschen? Gör ett enkelt test med 3 frågor för att få en beräkning!

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag