Wilzéns – byggbolaget som arbetar med framtidens KMA- och hållbarhetsfrågor

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sammantaget står sektorn för cirka 5 till 35 procent av miljöpåverkan i Sverige inom de områden som följs upp med Boverkets miljöindikatorer. Att få byggbolag att på riktigt börja arbeta för sektorns färdplan för en klimatneutral sektor 2045 är en hård nöt att knäcka. För bygg- och entreprenadföretaget Wilzéns är det dock en självklarhet och de arbetar aktivt enligt ambitiösa mål i sitt KMA-arbete, där miljöparametrar och miljöaspekter är viktiga delar.

Herman Nilsson är KMA-chef på Wilzéns och ansvarar för det strategiska hållbarhetsarbetet i bolagets koncernledningsgrupp. Han arbetar som KMA-specialist och rådgivare till platschefer och arbetsledare för deras KMA-arbete i företagets olika byggprojekt. Han berättar om de utmaningar hans roll står inför, och de trender som han tror kommer påverka hållbarhetsarbetet i branschen, där klimatomställningen driver digitaliseringen i branschen med ett ökat behov av digitala verktyg, hjälpmedel och KMA-system som följd.

Flagga med Wilzéns logotype

Tydlig styrning och uppföljning viktigt

En av de stora utmaningarna för att nå sina miljö- och kvalitetsmål är att det behövs en tydlig styrning och uppföljning i sitt hållbarhets- och KMA-arbete. Wilzéns arbetar aktivt med att hitta klimateffektiva produkter och att verkligen påvisa att så är fallet, till exempel genom rätt val av material och maskiner. Här handlar det om att få effektivitet i produktionen utan att det blir för kostsamt.

− Vi har tusentals olika produkter vi arbetar med och flertalet leverantörer och underentreprenörer som vi förväntas hålla koll på ur miljö- och kvalitetssynpunkt. Sådant tar tid och informationen är ofta utspridd. Men att få in detta som ett rutinmässigt arbete, i det stora som det lilla i organisationen och i våra projekt, är en stor utmaning. Samtidigt får inte arbetet bli för administrativt tungt och resultera i att våra projektledare och arbetsledare drunknar i administrativa uppgifter, säger Herman.

Det är inte minskade Thailandsresor som är avgörande

Men för att göra verklig skillnad krävs det någon som verkligen tar frågorna på allvar och vill arbeta med dem. De klimatförändringar vi ser med till exempel stigande temperaturer, ökad årsnederbörd och översvämningar harArbetsplats med cement aktualiserat klimatfrågan mer än någonsin. Här krävs det att företag och individer verkligen vill vara med och bidra till ett hållbart byggande.

−På Wilzéns har vi möjlighet att nå en väldigt hög hållbarhetsprestanda. Vi gör skillnad ute i världen, något som man faktiskt får upp ögonen för snabbt och inser vikten av. Det spelar ingen roll hur mycket jag sopsorterar hemma eller hur många Thailandsresor jag avstår från. På en dag på Wilzéns kan jag optimera en konstruktion så att vi halverar mängden betong. Då har jag gjort mer skillnad på en arbetsdag än vad jag någonsin kommer göra under min livstid som privatperson, berättar Herman.

En omställning som tar tid

En av de största anledningarna till att det inte görs mer i byggsektorn är att det är en omställning som tar tid. Kravställning i all ära. Byggbolagen måste även börja anpassa sig till de nya kraven, och styra upp sitt KMA-arbete. Herman tror att man behöver bli hårdare mot branschen och tvinga dem att arbeta med klimatfrågan för att man gemensamt ska kunna nå målen. Det är för många aktörer som inte jobbar med frågan, och som inte heller bryr sig för att det inte är ekonomiskt gynnsamt.

−Det är dyrt att bygga idag och det finns en anledning till att det är dyrt. Det behövs så otroligt mycket både när det gäller kompetens, verktyg och system för att klara av att bygga som vi vill. Att främja och aktivt arbeta med klimatomställningen och samtidigt hålla nere kostnaderna är en utmaning för byggbolag som kanske har en ambition att vara miljömedvetna, fortsätter Herman.

KMA inom byggbranschen tar allt större plats

Byggarbetsplats

I jämförelse med några år tillbaka läggs det en helt annan tyngdpunkt på KMA-arbete och rollen som KMA-ansvarig, både i byggbranschen och inom exempelvis anläggning. Klimatförändringarna vi ser i världen gör att det krävs att det finns någon som kan samordna och styra byggvärlden i rätt riktning. Därför har det idag börjat bli en självklarhet att ha en person som jobbar med KMA inom bygg. Idag är rollen också mycket mer reell då hållbarhet är något som omfattar så många olika kategorier inom en organisation. Nästan alla frågor inom byggbranschen idag innefattar hållbarhet. Dessutom tror Herman att rollen som KMA-ansvarig generellt i branschen kommer bli mer tydligt specificerad och uppdelad mellan det operativa och strategiska KMA-arbetet.

− Jag tror rollen kommer att vara ungefär som den är idag men man kommer nog välja om man har uppdelade funktioner för den operativa verksamheten, det vill säga den som jobbar med produkten i själva utförandet, och den person som jobbar med hållbar verksamhetsutveckling. Arbetet går hand i hand men jag tror det kommer läggas ännu mer energi på den uppdelningen.

Beställare höjer klimatribban för KMA-arbetet

Herman tror att de trender som kommer påverka byggbolag som Wilzéns är det som människor får upp ögonen för och börjar ställa krav på, som såväl kommuner som byggbolag blir varse om och tar till sig. Idag finns det en efterfrågan på en hållbar produkt. Människor vill till exempel bo i ett klimatsmart hus, och för bara några år sedan tillbaka låg fokus på att vi inte ville att våra barn skulle gå i en skola med hälsofarliga material. Där var man tidigt ute med att styra mot en giftfri miljö. Här får just allmänhetens påverkan avgörande betydelse för bolagens KMA-arbete inom byggbranschen.

Lastbil som åker på en väg

− Det vi ser tydligt är att allt fler beställare ställer krav på hållbarhet där ribban hela tiden höjs. För oss som entreprenör är det otroligt viktigt att också följa utvecklingen och möta den för att kunna leverera det som efterfrågas. Vi på Wilzéns är av den bestämda övertygelsen att om vi är bäst på miljöområdet så kommer det också leda till bättre affärsrelationer, säger Herman.

Hållbara leverantörsled

Klimatribban höjs ytterligare av det faktum att byggbolagen även behöver säkerställa att deras leverantörer tar miljö och hållbarhet på allvar. Wilzéns arbetar aktivt med hållbara leverantörsled och är en föregångare på området. De har kontinuerlig uppföljning i form av kontroller av leverantörer och underentreprenörer och tar även in extern hjälp.

− Vi jobbar med väldigt många bra beställare som också har kontrollerade och godkända leverantörer som vi använder oss av för att få en större spridning av kontrollerna. Jag vill nog hävda att det saknas någon som kan verifiera ett sådant arbete på många byggbolag. Återigen så tror jag det är ekonomin som styr här, säger Herman.

Hållbarhets- och KMA-arbetet digitaliseras

Under de senaste åren har det kommit oändligt många olika typer av digitala hjälpmedel och KMA-system för att utföra och effektivisera sitt KMA-arbete, där branschen står inför utmaningen att det är utvecklat av personer som inte kan byggbranschen.

Kvinna med laptop på byggarbetsplats som utför KMA-arbete

− De digitala verktygen utvecklas för byggare av någon som inte är byggare. Jag skulle säga att vi nu försöker hitta rätt ytor och verktyg för att arbeta digitalt och gärna hitta någonting som omfattar så mycket som möjligt utan att vi behöver ha flera leverantörer, säger Herman.

Digitaliseringen har inneburit att det till exempel är vanligt att arbeta med digitala checklistor på ett enkelt sätt i mobilformat som inte kräver en laptop eller en surfplatta. Ett verktyg där man enkelt kan göra kontroller med sin kamera eller göra sin diktering direkt i telefonen, och snabbt omsätta det i den KMA-dokumentation som krävs av beställaren.

Next Project– projektverktyg anpassat för framtidens byggbolag

Vi på Next följer och ser fram emot att branschen fortsätter att utvecklas. Next har en historia från byggbranschen och erfarenhet av operativt arbete inom bygg. Det hjälper oss att förstå de krav och utmaningar våra kunder står inför för att utveckla KMA-system som bemöter reella utmaningar. Vi är stolta över att Wilzéns valt oss som leverantör och använder Next Project i sitt dagliga arbete. Riktningen är tydlig − branschen behöver digitaliseras och vi har som mål att skapa effektiva projektverktyg, affärssystem och KMA-system som underlättar arbetet med styrning, processer och lagkrav. Vill du veta mer om hur Next kan hjälpa dig, ta kontakt med oss eller boka en demo för att få reda på mer.

Läs vad våra kunder säger

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra vittnesmål och dra nytta av fördelarna med Next.

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

Claes Tonström, Senior consultant for the Torpheimer group

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag