Trotsar lågkonjunkturen: Kraftig tillväxt och framtidstro hos contechföretaget Next

Pressmeddelande 21 december 2022

Bolaget Next, som levererar affärssystem och digitala projektverktyg för bygg- och entreprenadbranschen, lägger ett framgångsrikt 2022 bakom om sig. Både när det gäller ökad omsättning, antalet anställda och en utökad kundbas går företaget starkt framåt. Och Next passar på att skicka med ett tips till byggsektorn: påbörja er digitaliseringsresa nu – och gå stärkt ur lågkonjunkturen.

När techföretaget Next one Technology, Next, stänger böckerna för 2022 så summerar man ett mycket framgångsrikt år.

– Vi har en stark organisk tillväxt på uppåt 25%. Till det kommer förvärvet av svenska Byggplanen som vi genomfört under året och som både breddat vårt erbjudande och gett oss en ökad och betydelsefull kundbas, säger Gunilla Åberg, vd.

Next startade även upp verksamhet på den engelska marknaden och har börjat bygga upp en lokal kundbas. På hemmamarknaden i Sverige och Norge har man också en stadigt växande affär där nu 60 000 användare löpande nyttjar Next tjänster.

Personalmässigt har Next utökat styrkan och sysselsätter nu 120 medarbetare i fyra länder. Under året har ett nytt utvecklingskontor startat upp i Hanoi, Vietnam. Syftet är att ytterligare öka utvecklingstakten utifrån de kundbehov som finns kring digitalisering inom bygg.

– För att nå våra ambitiösa tillväxtmål även framåt så har 2022 handlat mycket om att stärka vår organisation och glädjande nog har vi fått ett antal nyckelrekryteringar på plats. Thomas Wiberg har tillträtt som ny CPO, med mångårig erfarenhet från branschen från företaget IFS. Bente Hanasand är ny försäljningschef för Norge med bakgrund i digitaliseringsfrågor och på HR-sidan har vi stärkt upp med Johanna Axelius som People & Culture Manager, fortsätter Gunilla Åberg, VD på Next.

I oktober kom Next in på Breakits lista över Sveriges femtio mest framgångsrika SaaS-företag, ett av få inom byggkategorin. Och när Next blickar framåt så ser man flera ljus i tunneln trots en eventuell lågkonjunktur på ingång:

– Äger du ett byggföretag och ligger efter i din digitaliseringsresa – då menar vi att tillfället är helt rätt att ta nästa kliv i att utveckla din verksamhet. Det kan till och med vara en fördel att starta här och nu sett till den snabba utveckling som skett kring digitala systemverktyg bara de senaste åren. Du har helt enkelt chansen att susa förbi konkurrenter som sitter med äldre teknik plus att lågkonjunkturen ger våra kunder tid till att konsolidera och effektivisera sin verksamhet, säger Gunilla Åberg, VD på Next.

För mer information kontakta:
Gunilla Åberg, CEO Next
+46 70 512 61 66, gunilla.aberg@next-tech.com

Läs vad våra kunder säger

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra vittnesmål och dra nytta av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag