Thage i Skåne – System som hanterar hela produktionsprocessen

Kundcase

Byggbolaget Thage i Skåne AB kör idag hela sin produktionsprocess i Next – från rena kalkylprojekt till större entreprenadprojekt. Något som på sikt kommer spara tid och öka effektiviteten.

Datadriven produktion

Med det nya systemet kommer Thage bli mer datadrivna och kunna styra sin produktion mer aktivt än reaktivt.

– På sikt är jag övertygad om att steget till Next kommer ge oss besparingar, både i tid, men kanske framför allt i ökad effektivitet, säger Lars Norling, IT- och verksamhetsutvecklingschef, Thage i Skåne AB.

Byggfirman kör idag hela sin produktionsprocess i Next – från rena kalkylprojekt till större entreprenadprojekt. I det ingår allt från budget, inköp, tidrapportering, fakturering och den så viktiga prognostiseringen.

– Den stora skillnaden för oss på Thage, efter att vi har implementerat Next, är att vi helt plötsligt fått tid till att jobba med rätt saker, där allt flyter på mycket smidigare,

Det innebär att Thage idag kan följa sina projekt, både ur ett ekonomiperspektiv och nedlagd- tid-perspektiv. Lars Norling menar också att det i sin tur leder till att Thage kan ta mer faktabaserade beslut.

– Det nya systemet möjliggör för oss att på sikt bli mer datadrivna och på så sätt kunna styra vår produktion mer aktivt än reaktivt. Vi har också byggt en integration till vårt ekonomisystem. som förenklar och automatiserar uppgifter som till exempel projektregistrering och faktureringsrutiner.

Lars Norling, IT- och verksamhetsutvecklingschef, Thage i Skåne AB.

Kristian Eng, Next & Lars Norling, Thage i Skåne

När började ni tänka på att ni behövde ett digitalt projektverktyg?

– Vi har som de flesta andra inom vår bransch under många år haft hjälp av system för digital projekthantering. Det verktyg vi använt har mer eller mindre varit branschstandard sedan 90-talet men bygger på gammal teknik och en klient-, serverlösning som inte är anpassad för dagens krav.

Innan Thage bestämde sig för Next gjorde de en grundlig analys och tittade på cirka tio olika system, men mer i detalj på 4-5 stycken. Analysarbetet gällande ett nytt system startade för mer än tre år sedan, så bollen var redan i rullning när lågkonjunkturen slog till.

–Jag såg det som en möjlighet att passa på att genomföra förändringsresan när det fanns tid över i verksamheten så att vi är klara när det vänder och då kan dra full nytta av Next och dess möjligheter, fortsätter Lars.

Next som leverantör idag – och i framtiden

Under analysfasen blev det tydligt att Next förstått komplexiteten gällande bolag som oss, som behöver systemstöd för både entreprenad och byggservice verksamhet. Vi upplevde också tidigt att vi hos Next skulle bli en kund och inte bara ett kundnummer, vilket för mig alltid är av stor vikt.

– Med en stark ägare i EQT och ett tydligt fokus så ser jag mycket positivt på den utvecklingsresa som Next är ute på. Jag är övertygad om att utvecklingen av Next Project kommer att ge oss än mer möjligheter och sedan är det spännande att se vilka andra bolag och tjänster som tillkommer och som det kommer att gå att integrera mot.

Råd till branschkollegor

Vad vill du säga till andra byggfirmor som jobbar mer traditionellt och ännu inte upptäckt fördelarna med denna typ av digitala projektverktyg?

– Att tåget avgår från stationen nu och om man inte hoppar på så kommer man att tappa i konkurrenskraft när övriga aktörer i branschen blir allt mer digitaliserade.

Går det att uppskatta hur mycket tid ni sparar genom att använda verktyget?

– I nuläget, första månaden efter att vi gått live så sparar vi inte tid, men vi ser redan att vi i andra delar av organisationen har sparat tid via enkla automatiseringar i integrationen.
På sikt är jag övertygad om att steget till Next ger oss besparingar i tid och ökad effektivitet.

Om Thage i Skåne

Thage i Skåne AB är ett familjeföretag som grundades år 1947. Idag ingår företaget i Thage-koncernen som ägs av andra generationen. Thage-koncernen består av byggverksamhet med egen entreprenad-, byggservice-, håltagning- och snickeriavdelning, samt plåtslageri, smide och fastighetsförvaltning. Thage i Skåne AB står för byggverksamheten och utför allt ifrån stora byggentreprenader och samverkansprojekt till mindre byggserviceprojekt. Under verksamhetsåret 2022/2023 omsatte Thage i Skåne AB nästan 1,2 Mdr SEK.

Hållbarhet står högt på Thage i Skåne AB:s agenda och de arbetar med fokusområdena En hållbar affär, Ett hållbart samhälle och Ett hållbart arbetsliv. Företaget är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö).

Thage i Skåne AB står för hög kvalitet och arbetar efter visionen: Vi ska vara den bästa byggaren på vår marknad – där man möts av engagemang, effektivitet och enkla beslutsvägar. Läs mer här.

Text & Foto

Text: Anders Myrdal Foto: Ryno Quantz

Läs mer om vad våra kunder säger

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra vittnesmål och dra nytta av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag

Click here to add your own text