Svarar upp mot byggbolagens digitaliseringsbehov – Next Group expanderar på Stockholmsmarknaden

Next Group expanderar på Stockholmsmarknaden

Tillväxtbolaget Next Group med det molnbaserade affärssystemet NEXT expanderar på Stockholmsmarknaden och öppnar upp ett nytt kontor. Kontoret blir ett tillskott utöver huvudkontoret i Linköping och kontoren i Göteborg och Oslo. Expansionen går i linje med den tillväxt som sker inom byggbranschen och ett växande behov av digitalisering.

Koncernen Next Group tillhandahåller lösningar inom projekt- och affärssystem inom bygg- och entreprenadbranschen och har sitt huvudkontor i Linköping. Under föregående år förstärktes kontoret i Göteborg och sedan årsskiftet har koncernen även närvaro i Norge med kontor i Oslo. Från och med våren 2021 slås nu portarna upp för ett nytt kontor även i Stockholm. Expansionen är ett naturligt steg i och med den kundtillströmning och tillväxt som skett i bolaget.

Att Next Group expanderar och nu utökar fysisk närvaro i Stockholm går helt i linje med hur våra kunder utvecklas. Vi ser dels ett ökat tillflöde av nya kunder i Stockholmsområdet, dels att våra befintliga kunder på plats växer och utökar sin verksamhet. Vi vill finnas nära och vara tillgängliga för våra kunder. På så sätt kan vi fortsätta ligga i framkant med vårt erbjudande ifråga om ett komplett projekt- och affärssystem för bygg-, service- och entreprenadbranschen” säger Gunilla Åberg, VD på Next Group.

Tillväxten inom byggbranschen är fortsatt stark vilket även är fallet vad gäller digitaliseringsvilja. Behoven ökar kring mobila molnbaserade IT-lösningar, som inte är beroende av var mottagaren befinner sig rent fysiskt – på kontoret, byggarbetsplatsen eller i hemmet. Allt fler efterfrågar också en ökad kontroll kring byggprojekten i syfte att resurs- och kostnadseffektivisera, i kombination med en smidig administration.

Det visar sig att vårt produkterbjudande ligger helt rätt i tiden. Branschen växer och byggprojekten blir alltmer komplexa. Det ställer högre krav på alla parter i byggnationsprocessen, både vad gäller beställar- och leverantörsled. Våra kunder uppskattar våra produkter och upplever att de sparar tid, pengar och bidrar till en mer effektiv vardag” säger Stefan Asplund, produktchef på Next Group.

Nya kontoret återfinns i centrala Stockholm på Sveavägen 159 dit både nya och gamla kunder hälsas välkomna.

För mer information, kontakta:

Gunilla Åberg, VD Next One Technology, 0705-12 61 66,
gunilla.aberg@next-tech.com

Om Next One Technology

Next Group utvecklar och levererar produkten NEXT som är ett molnbaserat projekt- och affärsverktyg för bygg-, service- och entreprenadbranschen. Integrerat med ekonomi- och lönesystem utgör NEXT ett komplett mobilt affärssystem som kan användas av bolag i alla storlekar. 2019 förvärvades Byggsamverkan med produkten Byggsamordnaren och 2020 det norska bolaget CHECKD med mjukvara för besiktning, ärendehantering och kvalitetskontroller. Next Group har idag över 75 anställda med bred branscherfarenhet och bildar en marknadsledande aktör med upp mot 2400 kunder och över 45 000 användare i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.

www.next-tech.com

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

Claes Tonström, Senior consultant for the Torpheimer group

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag