NEXT förvärvar norska SaaS-bolaget Checkd

Har du vuxit ur ditt affärssystem för bygg och entreprenad?

Next One Technology, med det branschledande affärssystemet NEXT, förvärvar snabbväxande norska SaaS-bolaget Checkd och deras mjukvara för besiktning, ärendehantering och kvalitetskontroller på byggarbetsplatser. Samgåendet gör att bygg- och entreprenadbolag får ett komplett, flexibelt och mobilt affärs- och projektsystem, samtidigt som de lättare kan efterleva de allt högre kraven på säkerhet och kvalitet.

”Vi är mycket glada att kunna gå samman med Checkd”, säger Gunilla Åberg, CEO på NEXT. ”De har vuxit snabbt i Norge och vi ser stora möjligheter att tillsammans kunna expandera både inom Norden och vidare ut i Europa. Vårt gemensamma erbjudande ska vara det naturliga valet för bygg- och entreprenadbolag i Europa som söker ett professionellt, modernt och branschanpassat affärs- och projektsystem”, fortsätter hon.

Checkd utvecklar och erbjuder ett användarvänligt, molnbaserat system för ärendehantering, besiktning och kvalitetskontroller (sk KMA) på byggarbetsplatser. Den mobila lösningen gör det enkelt och effektivt att kommunicera och dokumentera ute på arbetsplatsen, vilket leder till bättre kontroll och uppföljning.

”Vi ser att efterfrågan på mobila stödsystem ökar starkt. Man vill kunna samla in all data ute på plats. Det sparar tid och gör det enklare att kunna efterleva de höga säkerhets-, miljö- och kvalitetskrav som ställs på branschen. Genom att integrera Checkd i vår NEXT-plattform kommer vi att kunna ge både befintliga och nya kunder en heltäckande lösning”, säger Gunilla Åberg.

”Att gå samman med NEXT ger oss möjlighet att bli del i en större plattform och snabbare nå ut på en bredare marknad”, säger Tom-Erik von Krogh Martinsen, grundare och CEO på Checkd. ”Genom samgåendet blir vi en del av en större organisation med större kundbas. Det gör att vi kan expandera snabbare och ge våra kunder en ännu bättre lösning.

Mjukvaruinvesteraren Monterro är sedan 2019 huvudägare av NEXT och har lång erfarenhet av att utveckla och expandera B2B mjukvarubolag internationellt. Monterro etablerade verksamhet i Norge tidigare i år för att kunna stötta och utveckla även norska mjukvarubolag i deras expansion utomlands.

”Vi är glada att kunna få till samgåendet mellan NEXT och Checkd. De kompletterar varandra bra och får en mycket stark position för en expansion både inom och utanför Norden”, säger Gustav Lagercrantz, styrelseordförande i Next och VD på Monterro. ”Vi ser fram emot att arbeta vidare med verksamheten och accelerera den geografiska expansionen”, fortsätter han.

Ledningen i Checkd går i samband med transaktionen också in som delägare i det gemensamma bolaget.

För mer information, kontakta:

Gunilla Åberg, CEO Next One Technology,
+46 70 512 61 66, gunilla.aberg@next-tech.com

Tom-Erik von Krogh Martinsen, grundare och CEO, Checkd
+47 450 20 201, tem@checkd.it

Gustav Lagercrantz, styrelseordförande i NEXT och VD på Monterro,
+46 70 734 74 11, gustav.lagercrantz@monterro.com

Om Next One Technology

Next One Technology utvecklar och levererar produkten NEXT som är ett molnbaserat projekt- och affärsverktyg för bygg-, service- och entreprenadbranschen. Integrerat med ekonomi- och lönesystem utgör NEXT ett komplett mobilt affärssystem som kan användas av bolag i alla storlekar, från det minsta företaget upp till miljardföretagen. Linköpingsbaserade Next One Technology gick vid årsskiftet 19/20 tillsammans med väletablerade Byggsamverkan med projektledningssystemet Byggsamordnaren med kontor i Göteborg och Stockholm. Tillsammans har bolagen över 50 anställda med bred branscherfarenhet och bildar en marknadsledande aktör med upp mot 2000 kunder och över 40 000 användare i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.

www.next-tech.com

Om Checkd

Checkd erbjuder en molnbaserad plattform för inspektion, kommunikation och dokumentation, med fokus på KMA, för alla typer av byggprojekt. Checkd möjliggör ett smidigt och effektivt samarbete som leder till bättre kontroll, färre fel och en tryggare arbetsplats. Bolaget grundades 2013, och har utvecklats starkt de senaste åren. Bolaget har idag 200 kunder. Licensmodellen gör att bolagen kan inkludera sina underleverantörer och samarbetspartners, vilket gör att mjukvaran har över 7000 användare i 1500 företag. Checkd har 12 anställda med huvudkontor i Oslo.

www.checkd.it

Om Monterro

Monterro är den ledande investeraren inom B2B mjukvara i Norden, med målet att göra nordiska mjukvarubolag till marknadsledare. Med operativ erfarenhet från att framgångsrikt ha utvecklat och drivit mjukvarubolag som Pointsec, Episerver och Orc Software, arbetar Monterro aktivt med sina portföljbolag för att få dem att växa. En betydande del av fondernas kapital, 30 procent, kommer från Monterros grundare och anställda. Bolaget bildades 2012 och har sedan dess gjort 15 bolagsförvärv och 16 tilläggsförvärv.

www.monterro.com

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag