NEXT i molnet över soliga Gotland

sol_gotland

Next One Technology (NEAB) har slutit avtal med Arriba, Gotlands största byggföretag. Avtalet omfattar leverans av det mobila och molnbaserade affärsverktyget NEXT. 

– Arriba är en premiumkund för oss och med det nya avtalet stärker vi våra positioner på Gotland, säger Anders Jacobson, huvudägare i NEAB.

NEAB i Linköping växer och avancerar på flera fronter just nu.
Ändå vill Anders Jacobsson beskriva affären med Arriba Byggnads AB som speciell. Han berömmer Gotlandsföretagets professionella inställning:
– Vi har nog aldrig stött på en kund som gjort en sådan noggrann inventering av marknaden innan man valde NEXT. Totalt tittade företaget på cirka 15 olika alternativ och därför är vi självklart extra stolta över att valet föll på oss. Och när vi väl körde igång var hela driftsättingen enormt välplanerad.

Unikt verktyg
Det nya avtalet innebär att den gotländska byggjätten ersätter flera äldre och serverbaserade system med de moderna molntjänsterna NEXT och Fortnox.
NEXT är ett branschspecifikt projekt- och affärsverktyg som NEAB har utvecklat och som gör det möjligt för företag i byggsvängen att hantera hela det operativa arbetet papperslöst. Det fokuserar på mobilitet och höjer kvaliteten på all data, samtidigt som det sänker kostnaderna för det administrativa arbetet.

Marknadens mest moderna
-Att förmedla rätt information i rätt tid är ett jätteproblem i en rörlig bransch som vår, säger Dan Kolmodin, vd för Arriba Byggnads AB. Med mobila lösningar kan vi involvera vår produktionspersonal på ett mycket bättre sätt. Vi kan fördela ansvaret ända ut till snickaren som slår i spiken. Det är bra för alla!
Han kallar nyinvesteringen i det unika IT-systemet ”ett omtag”.
– Vårt motto är ”Vi får Gotland att växa” och ska man vara en attraktiv arbetsgivare så måste man också erbjuda modern teknik. Med den här investeringen får vi det som är marknadens mest moderna lösning

Inspirerande samarbete
Anders Jacobsson på NEAB gläds över avtalet och ser fram mot ett fortsatt fruktbart samarbete med Gotlandsföretaget:
– I våra diskussioner med Arriba har det redan dykt upp flera mycket bra förslag på hur vi kan fortsätta utveckla NEXT. Det är en ren förmån att få jobba tillsammans med ett så professionellt bolag, avslutar han.

Om Next One Technology – se www.next-tech.com
Om Arriba Byggnads AB – se www.arribabygg.se

För mer info om NEXT:
Anders Jacobson, huvudägare NEAB, 0708-21 31 91
Lotten Tholander, vd NEAB, 0706-57 57 20

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag