Värdet av Next: Så mycket kan du spara och växa med vårt projektverktyg

Undersökning

Idag är det viktigare än någonsin för aktörer inom byggbranschen att hålla koll på kostnader, tid och resurser. Företag som använder moderna affärssystem upplever ofta en markant förbättring i sin kontroll, effektivitet, växer snabbare och uppnår högre marginaler. Genom att digitalisera och automatisera många av de dagliga processerna kan företag fokusera mer på själva byggandet och mindre på pappersarbete. 

Vi vill förstå på djupet hur mycket värde just våra kunder får ut av att använda våra produkter och tjänster. För att ta reda på detta genomför vi just nu en omfattande studie tillsammans med en extern partner där vi genom både en storskalig enkät och en djupanalys av våra kunders beteende försöker kvantifiera det värdet Next skapar. De tidiga resultaten ser väldigt positiva ut. För en genomsnittlig användare genererar Next ofta 9-30x avkastning årligen i relation till kostnaden. Detta betyder att en kund som betalar 80 000kr / år för Next skapar ett internt värde motsvarande mer än 700 000kr per år. Så var kommer värdet ifrån?

Kvantifierat värde av Next i förhållande till kostnaden.

Effektivitet, kostnadsbesparingar och riskminimering

Next bidrar starkt till ökad effektivitet, kostnadsbesparingar och riskminimering för våra kunder. Bland annat så ser vi att våra kunder spenderar mindre tid på icke-värdeskapande aktiviteter till följd av smidigare och automatiserade flöden, vilket gör att man kan exekvera på fler projekt och få ännu större tillväxt. I praktiken så sparar en fältarbetare i snitt upp till 2h per vecka, en projektledare upp till 3h per vecka och en administratör 4h per vecka om de använder Next.  

Vidare så möjliggör Next en effektivare fakturering som minskar tidsperioden från att arbetet är utfört, tills fakturan blivit betald. Detta gör att Nexts kunder frigör kapital och minskar kapitalkostnader (inte agerar bank åt kunderna). Detta betyder att en exempelkund med ~150mkr omsättning per år som lyckas korta ner tiden från att arbetet är klart tills fakturan är betald med i genomsnitt ~10 dagar kan spara ~180 000kr per år genom att använda Next. Dessutom kan de ta sig an fler och större projekt utan att behöva oroa sig för likviditetsproblem.  

Ökad tillväxt och lönsamhet

När vi tittar på kunder jämfört med övriga branschsnittet ser vi stora skillnader i tillväxttakt. En genomsnittlig Next-kund växer med ca. 10% per år jämfört med branschkollegors genomsnittliga tillväxt på 6%. Detta innebär att ett bolag som omsätter 50mkr idag kommer omsätta mer än 80mkr om 5 år om de använder Next, jämfört med ~65mkr för en branschkollega med andra eller inget affärssystem.

Nexts kunders tillväxt jämfört med branschkollegor med andra eller inget affärssystem. 

Den snabba tillväxten drivs av flertalet faktorer. Bland annat möjliggör Next snabbare och mer pricksäkra anbud (från 3 veckor för ett anbud till 2 dagar). Detta i kombination med att varje anställd har kapacitet att hantera fler projekt till följd av de tidsbesparingar Next möjliggör, gör att antalet projekt för en genomsnittlig kund ökar med ca. 10% per år. Samtidigt möjliggör systemet att våra kunder ser en årlig ökning av intäkter från ÄT:or med ~25% – drivet av ett ökat antal rapporterade ÄT:or med 10%, samt en ökning av snittvärdet på 14% årligen.

Slutligen möjliggör Next avsevärt förbättrade kostnadsestimat genom både budget- och prognosverktyg. Detta gör både att våra kunder kan vinna fler projekt genom mer träffsäkra offerter, men minskar även projektrisken signifikant genom bättre kontroll över kostnader.

Väx tillsammans med oss

På Next fortsätter vi ständigt investera i att förbättra våra produkter och tjänster ytterligare för att säkerställa att ännu mer värde skapas för våra kunder. Med insikterna från den här studien kommer vi kunna fortsätta vara riktade i våra investeringar och utvecklingsinsatser framåt!

Vill du få ut ännu mer värde av Next och få hjälp med att uppnå likvärdiga resultat? Kontakta oss här om du är befintlig kund eller boka en demo om du vill se mer av vårt projektverktyg.

Läs mer om vad våra kunder säger

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra vittnesmål och dra nytta av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag

Click here to add your own text