Next lanserar nytt koncernvarumärke och en enad produktportfölj

Pressmeddelande 13 april 2022

Saas-bolaget Next tillhandahåller molnbaserade lösningar inom affärssystem och projektverktyg för bygg- och entreprenadbranschen. Sedan starten 2014 har Next haft en stark tillväxt organiskt och vuxit genom flera förvärv och internationell expansion. För att tydligt positionera sig på nya och befintliga marknader tar Next nu nästa steg att ena samtliga produkter under en bolagsgemensam portfölj, samtidigt som varumärket Next vidareutvecklas till att bli koncernvarumärke.

Bolagsgruppen Next som numera inkluderar förvärv som Byggsamordnaren, norska Checkd och Byggplanen växer kraftigt. Utöver tre Sverigekontor och ett i Oslo, så har man under 2021 också etablerat närvaro i England, samtidigt som man nära dubblade personalstyrkan. Med målsättningen att skapa tydlighet i avsändare, budskap och produktportfölj så lanserar man nu ett nytt koncerngemensamt varumärke som rymmer nuvarande erbjudanden under nya produktvarumärken i form av Next Project, Next Field, Next Planning och Next Coordinator.

Next är i en stark expansion och för att skapa bästa förutsättningar för fortsatt tillväxt vill vi samordna vårt erbjudande och hur vi möter marknaden. Vi går från att ha en tydlig huvudprodukt i Next Project till att nu ha en hel portfölj av kompletterande produkter. Vi går också från att ha varit ett bolag med bas i Sverige till att nu vara etablerade utomlands i både Norge och England. Det ställer krav på oss att förtydliga vårt kunderbjudande och ett steg i detta är en mer integrerad och enad produktportfölj för framtidens byggföretagare, säger Gunilla Åberg, CEO på Next.

Att etablera ett nytt koncernvarumärke kommer att underlätta kommunikationen framöver i fråga om att särskilja bolaget Next från respektive produkt. För att ytterligare rama in och skapa tydlighet i det man erbjuder marknaden av byggbolag lanserar Next också en ny grafisk identitet, som går i linje med ny bolagsvision och högt satta framtidsmål.

Vi banar ny mark, och skapar nya arbetssätt för en hel bransch. Det fångas i vårt nya varumärkeskoncept ”Building new ways” och det lokala budskapet ”Det nya sättet att bygga”. Vi vill inte bara bidra till våra kunders digitalisering utan också till ett mer effektivt och lönsamt byggföretagande. Vår nya identitet tycker jag andas att vi är ett framåtlutat techbolag och marknadsledare utan att vi tappar vår byggsjäl – den långa erfarenhet av byggbranschen som våra kunder värderar så högt, säger Gunilla Berg CEO på Next.

I den nya produktstrukturen övergår CHECKD till att bli Next Field, Byggplanen till Next Planning och Byggsamordnaren till Next Coordinator. Förändringen träder i kraft under april månad.

För mer information kontakta:

Gunilla Åberg, CEO Next
+46 70 512 61 66, gunilla.aberg@next-tech.com

Läs vad våra kunder säger

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra vittnesmål och dra nytta av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag