Next effektiviserar byggbranschens inköp med ny molnbaserad inköpsmodul

Pressmeddelande 14 juni 2022

Nu lanserar Next en inköpsmodul med syfte att effektivisera inköpsprocessen för bygg- och entreprenadföretag. Byggbranschen ligger i dag efter många andra branscher när det kommer digitalisering, bara i Norden finns 130 000 företag med en kraftigt ökande efterfrågan på moderna tekniska lösningar i syfte att effektivisera sin dagliga verksamhet.

Next tillhandahåller molnbaserade affärssystem och projektverktyg för byggbranschen och släpper nu en ny inköpsmodul. Syftet är att stödja ett välplanerat inköpsarbete och därmed minska riskerna för att hamna i tidspress och tvingas göra dåligt underbyggda inköp sent i byggprocessen. Just inköp står normalt för 80-90% av projektkostnaden och en strukturerad och väl genomarbetad inköpsprocess är därför avgörande för projektets ekonomiska utfall.

Stressade beslut och dåligt utvärderade inköp drar med sig stora ekonomiska konsekvenser i byggprojekt. Genom att samla inköpen i ett skräddarsytt molnbaserat systemstöd för alla som är involverade i inköpsfrågorna, så får våra kunder en betydligt mer välplanerad och strukturerad process. Med vår nya inköpsmodul skapar vi överblick och kontroll på projektinköpen, vilket minimerar inköpsriskerna och i förlängningen leder till en bättre projektmarginal för våra kunder, säger Gunilla Åberg, VD för Next.

Nexts nya inköpsmodul hanterar hela processen från ingående kalkylkostnad via planering, till hantering av förfrågningar, utvärdering och kontrakt. Fullt implementerat leder det även till ökad fakturakontroll och fungerar som underlag för budget- och prognosarbetet. Modulen släpps som en tilläggsfunktion till produkten Next Project, den 21 juni.

Inköpsmodulens funktioner

  1. Inköpsplanering med flaggning för kritiska datum
  1. Dokument- och e-postmallar till leverantörer
  1. Förfrågningar, avtal och all övrig inköpsdokumentation
  1. Bilagor och dokumenthantering
  1. Leverantörsbedömning med kriterier för KMA, ekonomi, kollektivavtal
  1. Leverantörsstatistik på svarsfrekvens, antagna anbud, mm
  1. Ekonomisk överblick av inköpsmål, kontraktssummor och inköpsvinster
  1. Full spårbarhet på inkommande fakturor och koppling till avstämning/prognos

För mer information kontakta:

Gunilla Åberg, CEO Next
+46 70 512 61 66, gunilla.aberg@next-tech.com

Läs vad våra kunder säger

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra vittnesmål och dra nytta av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag