När kommunikationen på byggarbetsplatsen inte fungerar

När det råder kaos på en byggarbetsplats är boven oftast dålig kommunikation. När kommunikationen inte fungerar så leder det ofta till sämre engagemang, slarv, att saker måste göras om, problem för de anställda – och i slutändan till och med olyckor och dödsfall.

Byggbranschen har genom åren satt upp rutiner för god kommunikation. Det är många aktörer på byggarbetsplats som kommer och går, vid olika tidpunkter och alla har olika prioriteringar. Effektiv och välfungerande kommunikation är en förutsättning för att:

 • Uppnå gemensamma resultat
 • Hålla överblick över arbetsuppgifter
 • Motivera medarbetare
 • Förstå arbetsplatsens behov

Om du som entreprenör misslyckas på en eller flera av dessa punkter behöver du ta reda på var i kommunikationen det brister. Några av de vanligaste anledningarna;

Folk lyssnar inte

Vet du hur många arbetare som faktiskt lyssnar på byggmöten? Om du inte omedelbart fångar deras uppmärksamhet, kommer de att sluta lyssna. Vad beror det på?

 • De har bråttom att få ett jobb gjort
 • De är med, men ställer inga frågor
 • Du ger dem inte möjlighet att ställa frågor
 • De lyckas inte rapportera problem på arbetsplatsen
 • De hör helt enkelt inte vad som sägs, på grund av buller
 • Personliga konflikter pågår

För långsam avisering eller uppföljning

Om du inte varnar arbetarna för ett problem innan det uppstår, kan de inte vara förberedda i förväg. Om du ofta säger att du ska undersöka något, utan att faktiskt följa upp det, kan det leda till att arbetarna inte meddelar dig om problem.

För att lyckas i kommunikationen krävs en viss grad av tillit. När du säger att du ska ta ett ärende men inte gör det, då bryts förtroendet. En viktig del av kommunikationskedjan går förlorad, vilket kan leda till att saker inte rapporteras, eller att människor väljer enkla, tillfälliga lösningar.

Om du inte berättar för byggledaren att de sista stålplåtarna har blivit försenade under transporten kommer han inte att få nödvändiga meddelanden. Det slutar med att alla står där och väntar och slösar bort tid.

Om kranföraren säger att folk arbetar inom säkerhetszonen, och du säger att du ska ta hand om det – då kan någon skadas om du inte följer upp det lite illa kvickt. Och i fortsättningen kan det vara så att kranföraren inte ser någon mening med att be dig göra något mer.

Tekniska utmaningar

E-post och SMS har gjort det lättare att kommunicera inom vissa områden. Men det har också lett till att kommunikationen på andra områden har störts. Meddelanden som skickas fram och tillbaka i privata grupper täcker mycket av informationsåtkomsten.

Silos uppstår – där vissa styr och ställer med sina medan andra hamnar utanför loopen. Sedan dröjer det inte länge innan hela samarbetet spricker.

För att motverka detta bör alla ha tillgång till information och dokument i realtid, så att alla har full överblick över pågående kommentarer och förändringar. Det måste finnas en sömlös kommunikationsmetod, och den måste alltid visa den allra senaste informationen.

Vad händer då när kommunikationen misslyckas?

Anställda kan misstolka beslut fattade av administrationen, eller så kan de inte svara som förväntat. Administrationen kan missförstå vad anställda behöver. Båda delarna resulterar i att ett sämre jobb görs, och det blir högre omsättning.

Vissa missförstånd leder till att saker måste göras om. Det kan vara allt från att behöva byta ut några lampor till att behöva riva upp en hel betongplatta och gjuta om den.

Felaktig kommunikation inom andra områden kan leda till säkerhetsintrång, olyckor, skador eller dödsfall. En höghusarbetare kanske inte lär sig att använda sitt säkerhetsbälte ordentligt eftersom han inte förstod personen som utbildade honom.

En annan kanske inte får besked om vart kranen vänder. På en byggarbetsplats finns det hundratals sätt du kan skada dig om du inte hör orsakerna till varför du måste vara försiktig.

Lösningen på kommunikationsproblemet

Det första steget mot att lösa kommunikationsproblem är att erkänna att de faktiskt existerar. Be om feedback på vad du sa, särskilt i situationer ansikte mot ansikte. Låt personen upprepa vad du sa för att säkerställa att informationen förstods korrekt. Se hur han eller hon reagerar och leta efter tecken på att de lyssnar.

Digitala lösningar som automatiserar kommunikationsflödet och ger uppdateringar i realtid kommer verkligen till sin rätt när:

 • Det kommer att ske väderomslag, eller extremväder har rapporterats. Det kommer att bli förseningar i leveransen av material.
 • Ändringar måste göras i arbetsschemat eftersom en specifik underleverantör inte är tillgänglig den dagen.
 • Varningarna ska inte gå ut till andra än de som behöver relevant information. Om arbetare får för många varningar kan de börja förbise dem.

Det bästa du kan göra för att täppa till kommunikationsklyftan är att investera i mjukvara med en dashboard som ger en fullständig överblick över vad dina anställda gör på fältet. Du kan kommentera och kommunicera med arbetare direkt om uppgifter, avvikelser och framsteg.

Missförstånd ska inte uppstå på en byggarbetsplats – det står för mycket på spel. Tydlig kommunikation ger inte bara mindre omarbete, färre avvikelser och olyckor, det ger också en betydande ökning av effektivitet och produktivitet i byggprocessen.

Ta reda på var kommunikationen brister, lär av det och se till att hålla alla uppdaterade om allt från förändringar till överenskommen leverans till hur vädret kommer att påverka det aktuella arbetsschemat.

Bättre kommunikation ger bättre sammanhållning och interaktion på jobbet. Företaget behåller sina anställda och attityden på arbetsplatsen förbättras.

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag