Investmentbolaget Monterro investerar i Next One Technology

Investmentbolaget Monterro investerar i snabbväxande Linköpingsbaserade molnföretaget Next One Technology och blir därigenom majoritetsägare. Next One Technology utvecklar och levererar produkten NEXT som är ett helt molnbaserat projekt- och affärsverktyg för bygg-, service- och entreprenadbranschen. Monterro och Next One Technology ser gemensamt förvärvet som en stor möjlighet för expansion på befintliga och nya marknader.

Produkten NEXT började utvecklas redan under 90-talet och är idag ett standardiserat molnbaserat projekt- och affärsverktyg som passar alla storlekar av bolag inom bygg-, service- och entreprenadbranschen. Med NEXT kan både lokala mindre bygg- och servicebolag och rikstäckande entreprenörer effektivisera hela sitt informationsflöde och öka sin lönsamhet. I hela Europa kännetecknas dessa branscher av en låg digitaliseringsgrad, varför potentialen för en marknadsledande molntjänst som NEXT även är stor internationellt.

  • Vi har de senaste fyra åren fått många förfrågningar om förvärv, men alltid tackat nej säger Anders Jacobson, grundare av Next One Technology. Med Monterro var det annorlunda. De visade redan vid första mötet att man förstod både mjukvarubranschen och vår produkt. Vi ser nu fram emot att fortsätta vår snabba tillväxt och att utveckla produkten och bolaget vidare tillsammans med Monterro.

Monterro har lång erfarenhet av att utveckla nordiska mjukvarubolag inom B2B och jobbar uteslutande med investeringar inom detta segment. Tillsammans med personalen kommer Monterro arbeta med att expandera bolaget genom att vidareutveckla produkten, förstärka organisationen samt accelerera den geografiska expansionen.

  • Next One Technology passar bra in i vår bolagsportfölj, inte minst som vi framgent avser att fortsätta fokusera på snabbväxande molnbaserade mjukvarubolag, säger Gustav Lagercrantz, partner på Monterro. Next One Technology är unikt positionerade inom sin nisch genom sin djupa kunskap, många nöjda kunder och har stor potential att växa vidare i såväl Sverige som i Europa. Vi avser att öka investeringstakten i Next One Technology och utveckla erbjudandet och därmed skapa nya möjligheter för såväl nya som befintliga kunder.

Bygg-, service- och entreprenadbranschen är kraftigt underdigitaliserad jämfört med många andra branscher enligt en färsk rapport från Svensk Byggtjänst. Vinsterna med att digitalisera bolag i dessa branscher är stora. Intäkterna ökas genom att data fångas ute på fältet vilket innebär en mer komplett rapportering av t ex eget material och användande av egna maskiner, men också en betydligt bättre dokumentation av tilläggsbeställningar. Dessutom finns stora vinster i kostnadsbesparingar genom effektivare arbetsflöden samt minskad administration.

För mer information, kontakta:
Anders Jacobson, Founder and Member of the Board, Next One Technology
070-821 3191 | anders.jacobson@next-tech.com

Gustav Lagercrantz, Managing Partner, Monterro
070-734 74 11 | gustav.lagercrantz@monterro.se

Om Monterro

Monterro är en ledande investerare inom B2B mjukvara i Norden, med målet att göra nordiska mjukvarubolag till marknadsledare. Med operativ erfarenhet från att framgångsrikt ha utvecklat och drivit bolag såsom Pointsec, Episerver och Orc Software arbetar Monterro aktivt med att stödja olika aspekter av portföljbolagens tillväxt. Monterros partners har gemensamt en betydande andel av fondernas kapital motsvarande 30%. Sedan starten 2012 har Monterro genomfört tio investeringar samt åtta tillägginvesteringar. www.monterro.se

Om Next One Technology och NEXT

Next One Technology utvecklar och levererar produkten NEXT som är ett helt molnbaserat projekt- och affärsverktyg för bygg-, service- och entreprenadbranschen. Integrerat med ekonomi- och lönesystem utgör NEXT ett komplett mobilt affärssystem som kan användas av bolag i alla storlekar, från det minsta företaget upp till miljardföretagen. Många av medarbetarna på Next One Technology har en bakgrund som projektledare och konsulter åt de rikstäckande byggarna som NCC, Skanska och Peab, och har genom åren samlat på sig över 200 års gemensam branscherfarenhet. Bolaget är Linköpingsbaserat och har ca 400 kunder och närmare 15 000 NEXT-användare i Sverige, Norge och Tyskland. www.next-tech.com

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

Claes Tonström, Senior consultant for the Torpheimer group

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag