Ny funktionalitet i NEXT

Vi har gjort en rad löpande uppdateringar som många av våra kunder efterfrågat. Här nedan följer ett urval av dessa:

Förenkling av Wikells-importen
Nu finns möjlighet att importera kontomappning för Wikells-import. För att enkelt koppla kontoplanen i Wikells mot den du använder i ekonomisystemet och NEXT. Importeras smidigt via det vanliga importgränssnittet.

Notifiering av ohanterade/olästa fakturor i e-Invoice
För att påvisa ohanterade fakturor/olästa meddelanden visas nu notification badges för e-Inovice samt Meddelanden. Det visas en notifikation istället för att knappen ändrar färg.

Fler val för mer flexibilitet i dagboksrapporten
Nu kan du få ut dagboken i textform vilket gör att du slipper orderrader.

Förbättrad uppföljning på arbetsordrar
Nu kan du se statushistorik och status för vald period på Arbetsorder och ÄTA. Du kan tända upp en arbetsorderöversikt i projektöversikten, för att snabbare kunna följa upp arbetsordrar i era projekt. Kontakta supporten för att få funktionen aktiverad.

Förbättrad projektuppföljning – NEXT tar nu hänsyn till ersättningsform
Nu bestämmer ersättningsformen (fastpris/löpande) om projektet ska ta hänsyn till eventuell budget eller en prognos på projektet när du följer upp fakturerbart belopp.

Smidigare fakturering för kunder som ska faktureras utan moms
Nu är det möjligt att välja ”Ingen moms” direkt på kunden i kundregistret vilket bidrar till smidigare fakturering för de kunder du fakturerar utan moms. NEXT föreslår då momstyp enligt inställningen i kundregistret.

Se betaldatum direkt i NEXT med Fortnox integrationen
Nu är det möjligt även för de utan access till Fortnox att se när en faktura har betalats. Betaldatum läses in direkt på fakturan genom Fakturaexporten. Följ enkelt om kundfakturorna är slutbetalda direkt i NEXT, datumet då fakturan är betalad hittar du i fakturafliken.

Hogia Lön Plus uppdatering
Start- och stopptid är tillagda för frånvaron i lönefilen för Hogia Lön Plus. Vilket innebär att NEXT nu hanterar del av dag vid lönekörningar. Kontakta supporten för att få start och stopptid aktiverat.

Hitta till rätt projekt med utökad kundinformation
Nu kan du välja vilken information som presenteras i kundvalsfältet på projekt, arbetsorder, ÄTA och faktura. Valbara kolumner är Kund, Kundnummer, Organisationsnummer, Namn och Adressrad 1. Det underlättar för att särskilja kunder som t ex har samma namn.

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag