Ny funktionalitet i NEXT

Vi har gjort en rad löpande uppdateringar som många av våra kunder efterfrågat. Här nedan följer ett urval av dessa:

Förenkling av Wikells-importen
Nu finns möjlighet att importera kontomappning för Wikells-import. För att enkelt koppla kontoplanen i Wikells mot den du använder i ekonomisystemet och NEXT. Importeras smidigt via det vanliga importgränssnittet.

Notifiering av ohanterade/olästa fakturor i e-Invoice
För att påvisa ohanterade fakturor/olästa meddelanden visas nu notification badges för e-Inovice samt Meddelanden. Det visas en notifikation istället för att knappen ändrar färg.

Fler val för mer flexibilitet i dagboksrapporten
Nu kan du få ut dagboken i textform vilket gör att du slipper orderrader.

Förbättrad uppföljning på arbetsordrar
Nu kan du se statushistorik och status för vald period på Arbetsorder och ÄTA. Du kan tända upp en arbetsorderöversikt i projektöversikten, för att snabbare kunna följa upp arbetsordrar i era projekt. Kontakta supporten för att få funktionen aktiverad.

Förbättrad projektuppföljning – NEXT tar nu hänsyn till ersättningsform
Nu bestämmer ersättningsformen (fastpris/löpande) om projektet ska ta hänsyn till eventuell budget eller en prognos på projektet när du följer upp fakturerbart belopp.

Smidigare fakturering för kunder som ska faktureras utan moms
Nu är det möjligt att välja ”Ingen moms” direkt på kunden i kundregistret vilket bidrar till smidigare fakturering för de kunder du fakturerar utan moms. NEXT föreslår då momstyp enligt inställningen i kundregistret.

Se betaldatum direkt i NEXT med Fortnox integrationen
Nu är det möjligt även för de utan access till Fortnox att se när en faktura har betalats. Betaldatum läses in direkt på fakturan genom Fakturaexporten. Följ enkelt om kundfakturorna är slutbetalda direkt i NEXT, datumet då fakturan är betalad hittar du i fakturafliken.

Hogia Lön Plus uppdatering
Start- och stopptid är tillagda för frånvaron i lönefilen för Hogia Lön Plus. Vilket innebär att NEXT nu hanterar del av dag vid lönekörningar. Kontakta supporten för att få start och stopptid aktiverat.

Hitta till rätt projekt med utökad kundinformation
Nu kan du välja vilken information som presenteras i kundvalsfältet på projekt, arbetsorder, ÄTA och faktura. Valbara kolumner är Kund, Kundnummer, Organisationsnummer, Namn och Adressrad 1. Det underlättar för att särskilja kunder som t ex har samma namn.

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

Claes Tonström, Senior consultant for the Torpheimer group

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag