Circura växer — rullar ut projektverktyget och affärssystemet Next i hela koncernen

Kundcase

Vissa kallar det synergieffekt, vi kallar det Circura. Så beskriver sig den nordiska koncernen som förenar specialistbolag inom renovering av byggnader och infrastruktur, byggservice och skadehantering. Koncernen har haft en imponerande tillväxtresa och består idag av tolv bolag. I juni rullar Circura ut Next, och inför en gemensam systemmiljö för affärs- och projekthantering. Ett gemensamt arbetssätt med syfte att stärka samarbetet mellan bolagen, hitta synergieffekter och fortsätta expandera. Louise Strömbeck, VD och koncernchef på Circura, berättar om resan framåt. Patrick Lepierre, VD på dotterbolaget Dipart Entreprenad, ger dessutom sin syn på Next.

En helhetslösning ger bättre överblick och samarbete

Circura står inför ett skifte där koncernen bryter loss gamla strukturer och ersätter dem med nya processer. En gemensam helhetslösning som blir produktionens hemvist –från planering och kalkylering, vidare till inköp, genomförande och ekonomisk uppföljning. Louise förklarar att med Next får alla medarbetare tillgång till samma projektsystem. Ett system som kommer ge kraft i samarbetet mellan bolagen.

– Idag har vi till exempel olika dokumentmallar här och där trots att bolagen ofta har liknande verksamheter. Nu kan vi äntligen börja dela dem med varandra och arbeta mer likriktat i bolagen. Oavsett om det gäller en ÄTA eller inköp finns allt på samma ställe, och vi kan återanvända mallar. Vi vill stärka samarbetet ännu mer och då är första steget att vi pratar samma språk, berättar Louise Strömbeck.

Louise Strömbeck, koncernchef och VD på Circura.

Synergieffekter som tar bolagen till nästa nivå

Circura och Next.

Louise understryker att varje bolag i Circura-koncernen fortsätter att navigera sin unika kurs, med beslut som fattas där de hör hemma – nära kunden. Circuras bolag är entreprenörsdrivna och driver lyckosamma projekt med stor passion för den egna verksamheten. Syftet med Next är att lyfta bolagen till nästa nivå genom att ta vara på de synergieffekter som följer av att de arbetar i samma system. Med tillgång till samma aktuella data blir det enklare att göra ekonomiuppföljning och jämförelser för att förbättra resultaten i projekten.

– Vi är en decentraliserad organisation där affärskritiska beslut fattas långt ut i bolagen, och det är så vi vill att det ska fungera. När vi nu likställer hur vi jobbar i projekten kommer bolagen bli mer jämförbara. Vi kommer kunna se mönster och plocka ut de goda exemplen och föra över arbetssätt som fungerar bra. På koncernnivå kommer vi också kunna se vilka som kanske behöver mer stöd i vissa frågor, fortsätter Louise.

”Plug and play” – enkelt att onboarda nya företag

För de flesta bolag är införandet av ett nytt system en utmaning– men Circura har redan lagt fram kursen för bolagen. När de ansluter till Circura-familjen möts de av en systemkultur redo att omfamna och lyfta dem från dag ett. Med en förberedd process för hur arbetet ska gå till, behöver inte företagen göra digitaliseringsresan själva. Många gånger vet de med sig att man behöver göra resan, men mäktar inte med att ta på sig de overheadkostnader som följer. Circura har som mål att köpa fyra till sex bolag om året och med Next kommer de ha färdiga processer på plats när nya bolag tillkommer.

– De bolag vi köper är förhållandevis små bolag som ofta jobbar i ett föråldrat och inte helt ändamålsenligt system och vill komma vidare, men vet inte på vilket sätt. Nu kommer de in och kan jobba i ett redan beprövat system och behöver inte fundera över det här utan det är verkligen bara ta emot och ta till sig. Vi vet att systemet fungerar, är enkelt att använda, och dessutom har de kollegor som kan hjälpa dem, säger Louise.

Ett system som passar alla

Ett plus är också att systemet fungerar för alla typer av verksamheter. Oavsett om företagen jobbar med byggservice eller med större projekt vet de att Next kommer fungera. Det finns andra system där ute för installationsbranschen, och för motsvarande servicearbeten, men Next är ett av få system som fungerar även för ombyggnad- och infrastrukturprojekt.

– Vi har fyra specialistområden; byggservice, försäkringskador, ombyggnader av fastigheter och infrastruktur, såsom broar, mark, med mera. Oavsett vilken del såg vi ganska snart att Next fungerar för alla typer och det var en stor parameter när vi valde system. Vi får en likriktad onboarding oavsett vad bolaget har för fokus och specialområde, avslutar Louise.

Dipart Entreprenad berättar

Bygg- och anläggningsföretaget Dipart, som ingår i Circura-koncernen, använder redan Next för att förbättra översikten och hanteringen av sina projekt. Patrick Lepierre, VD, berättar att de bland annat använder Next för sin ekonomiska realtidsuppföljning, något han tycker är särskilt värdefullt för alla arbetsledande medarbetare.

– För oss är det en kontrollfunktion att kunna se vad som händer när det händer. Det ger oss en detaljerad översikt över projektets framdrift, från registrerade arbetstimmar till leverantörsfakturor. När det är så mycket pengar i omlopp i projekten är det viktigt med realtiduppfölning för att ständigt har bra kontroll på projektekonomin. Då är det enklare att reagera på eventuella avvikelser snabbt, säger Patrick.

Patrick Lepierre, VD på Dipart Entreprenad.

Tydligare projekt- och ekonomiuppföljning med sömlös integration

Han betonar vidare att informationsdelningen mellan Next, företagets ekonomisystem och systemet för ekonomiuppföljning kommer ske sömlöst. Det förbättrar transparensen och förenklar processen för att sammanställa resultat och analysera data. Dipart slipper också den manuella handpåläggningen som annars krävs.

– Det kommer bli enkelt att aggregera resultat och sortera och hitta data på ett helt annat sätt som annars inte går när det är så fragmenterat. Vi kan ju mata all information som produktionen behöver in i Next. Då behöver vi inte gå in och jobba manuellt och knacka in informationen. Information som kanske inte heller är uppdaterad. Nu har vi en systemflora som är lätt administrerat och som innebär att vi har realtiduppföljning i våra system, där vi kan följa upp verksamheten på ett transparant och tydligt sätt avslutar Patrick.

Ta vara på den gemensamma kraften i koncernen med Next

Funderar du på hur du kan växa ditt koncernbolag? Vi på Next är övertygade om att det är möjligt att fortsätta ta vara på entreprenörskraften i förvärvade bolag med gemensamma ramar i projekthanteringen. Boka en demo eller kontakta oss om du vill veta mer.

Om Circura

Circura är Sveriges ledande koncern inom renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt service av fastigheter. De arbetar decentraliserat och kundnära, med det stora företagets resurser, för att förnya och förädla Sveriges byggnader med moderna och hållbara arbetsmetoder. Circura består av en sammanhållen grupp av entreprenörsbolag med hög grad av specialisering på sina lokala marknader, med lång erfarenhet av att vårda och förnya fastigheter. Tillsammans omsätter koncernen drygt 3 miljarder kr och har ca 800 medarbetare. Läs mer här.

Om Dipart Entreprenad AB

Dipart är ett kvalitetscertifierat bygg- och anläggningsföretag, verksamt i Stockholmsområdet. De erbjuder offentliga beställare och verksamheter helhetslösningar på ROT-projekt. Tyngdpunkten ligger på betongbaserade konstruktioner. Sedan många år baseras verksamheten på tydliga etiska värderingar, som inte är skrivbordskonstruktioner utan i hög grad påverkar det dagliga praktiska arbetet. Dipart skapar kundvärde genom hög upplevd kvalitet och förmåga till problemlösning på ett mänskligt och personligt sätt. Sedan årsskiftet 21/22 ingår de även i Circura, Sveriges ledande koncern inom renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt service av fastigheter. Läs mer här.

Läs mer om vad våra kunder säger

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra vittnesmål och dra nytta av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag