CHECKD – en del av Nextportföljen, nu ändrar vi namn till Next Field

CHECKD Field är ett enkelt och visuellt, molnbaserat digitalt verktyg för besiktningar, inspektioner och checklistor. Idag har CHECKD över 30 000 användare i Norden och det är bara början. Sedan 2020 är vi nu dubbelt så många personer i teamet på CHECKD och det släpps nya funktioner allt oftare.
I samband med att vi på CHECKD förvärvades av bolagsgruppen Next 2020 så blev vi en del av en bredare produktportfölj, kring lösningar för affärssystem och projektverktyg för bygg- och entreprenadbranschen.

Sedan starten 2014 har Next vuxit genom flera förvärv och internationell expansion. För att gemensamt positionera oss på nya och befintliga marknader tar vi nu nästa steg där vi samlar alla produkter under koncernvarumärket Next. Det här innebär att CHECKD nu ändrar namn till Next Field.

Utöver Nexts uppköp av CHECKD inkluderas också förvärv som svenska Byggsamordnaren och Byggplanen. Som bolagsgrupp växer vi kraftigt och utöver CHECKD-kontoret i Oslo så finns vi på plats på tre Sverigekontor: i Stockholm, Göteborg och Linköping. Under 2021 etablerade vi också närvaro i England, där CHECKD-produkten blir det vi erbjuder i ett första steg.

Med målsättningen att skapa tydlighet i avsändare, budskap och produktportfölj så återfinns nu samtliga förvärvade produkter i en gemensam portfölj med Next som ett gemensamt koncernvarumärke. I och med detta övergår CHECKD till att heta Next Field.

Vi är väldigt glada över att få vara en del av Nexts tillväxtresa framåt, där produkten Next Field (tidigare CHECKD) med en stark enad organisation i ryggen får möjlighet till expansion på den svenska marknaden men nu också i England. Det är viktigt för oss att förmedla att vi nu är en del av en större enhet och det gör vi med vårt nya produktnamn. I övrigt är vi samma gäng som tidigare och med samma kunderbjudande, men med större möjligheter att göra både nya och befintliga kunder än mer nöjda framåt, säger Tom-Erik von Krogh-Martinsen, medgrundare av CHECKD.

För att ytterligare rama in den enade produktportföljen och skapa tydlighet i det vi erbjuder byggbolagsmarknaden lanserar vi också en ny grafisk identitet med ny tagline.

”Vi banar ny mark, och skapar nya arbetssätt för en hel bransch. Det fångas i vårt nya bolagsgemensamma varumärkeskoncept ”Building new ways” och det lokala budskapet ”Det nya sättet att bygga”.

Vi vill inte bara bidra till våra kunders digitalisering utan också till ett mer effektivt och lönsamt byggföretagande. Vår nya identitet tycker jag andas att vi är ett framåtlutat techbolag och marknadsledare utan att vi tappar vår byggsjäl – den långa erfarenhet av byggbranschen som våra kunder värderar så högt”, säger Gunilla Berg CEO på Next.

I den nya produktstrukturen övergår CHECKD till att bli Next Field, Byggplanen till Next Planning och Byggsamordnaren till Next Coordinator. Förändringen träder i kraft under maj månad.
Utöver namnändringen blir det ingen skillnad för dig som kund i hur du använder tjänsterna.

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag