–  Att få produktionspersonal i installationsbranschen att använda digitala IT-verktyg är en utmaning. Det kräver ett extremt användarvänligt system anpassat för verksamheten. Med NEXT tror vi oss ha funnit exakt det vi letat efter och dessutom fått en leverantör med spetskompetens inom området, säger Mats Åström, koncernchef Sandbäckens.

Behov av produktionssystem som fungerar hela vägen

Sandbäckens är en av Sveriges ledande leverantörer av installation och service av rörtekniska lösningar. Koncernen består av 700 medarbetare i 26 affärsdrivande bolag och omsättningen uppgår till 1,2 miljarder kronor.

Bolaget har brottats med problem att få ett fungerande produktionssystem. Att implementera generella affärssystem fullt ut i produktionsledet är en stor utmaning då verktygen måste vara anpassade för produktionspersonalens behov. Efter noggrann utvärdering av NEXT har Sandbäckens beslutat implementera NEXT i hela sin organisation.

NEXT är utvecklat utifrån verksamhetens behov

NEXT är ett branschspecifikt affärs- och projektverktyg som utvecklats av Linköpingsbolaget Next One Technology. Den pågående digitaliseringen av byggbranschen kräver mobila molntjänster och här är NEXT det marknadsledande operativa verktyget. Med stort fokus på mobilitet sätter NEXT produktionen i centrum där slutmålet är att hantera allt operativt arbete papperslöst. Den dagliga mobila återrapporteringen höjer kvaliteten på indata samtidigt som det administrativa arbetet minimeras.

–  Det är med stolthet vi tecknar det här kontraktet. Sandbäckens har gjort en noggrann utvärdering och ställt mycket höga och professionella krav på oss som leverantör. Vi är glada att kunna möta upp mot dessa krav och affären blir vår hittills största. Vår förhoppning är att hjälpa Sandbäckens att fortsätta växa i Sverige, säger Anders Jacobson, huvudägare i Next One Technology.

Next One Technology befäster marknadsledande ställning

Next One Technology har med sitt verktyg NEXT en marknadsledande position inom mobila affärs- och produktionssystem för byggbranschen. Bolaget växer snabbt och ökar antal anställda. Teamet har mångårig erfarenhet och en unik kompetens inom branschen. Starkt bidragande till den snabba expansionen är att större rikstäckande entreprenadkoncerner har fått upp ögonen för NEXT och behovet av mobila och produktionsanpassade verksamhetssystem.

Mer Information om Next One Technology och NEXT finns på www.next-tech.com

Kontaktpersoner:

Anders Jacobson, försäljningschef och huvudägare 0708-21 31 91

Lotten Tholander, VD  0706-57 57 20