Next One Technology i ny stor affär – Sandbäckens väljer NEXT som mobilt produktionssystem

Sandbäckens bil

–  Att få produktionspersonal i installationsbranschen att använda digitala IT-verktyg är en utmaning. Det kräver ett extremt användarvänligt system anpassat för verksamheten. Med NEXT tror vi oss ha funnit exakt det vi letat efter och dessutom fått en leverantör med spetskompetens inom området, säger Mats Åström, koncernchef Sandbäckens.

Behov av produktionssystem som fungerar hela vägen

Sandbäckens är en av Sveriges ledande leverantörer av installation och service av rörtekniska lösningar. Koncernen består av 700 medarbetare i 26 affärsdrivande bolag och omsättningen uppgår till 1,2 miljarder kronor.

Bolaget har brottats med problem att få ett fungerande produktionssystem. Att implementera generella affärssystem fullt ut i produktionsledet är en stor utmaning då verktygen måste vara anpassade för produktionspersonalens behov. Efter noggrann utvärdering av NEXT har Sandbäckens beslutat implementera NEXT i hela sin organisation.

NEXT är utvecklat utifrån verksamhetens behov

NEXT är ett branschspecifikt affärs- och projektverktyg som utvecklats av Linköpingsbolaget Next One Technology. Den pågående digitaliseringen av byggbranschen kräver mobila molntjänster och här är NEXT det marknadsledande operativa verktyget. Med stort fokus på mobilitet sätter NEXT produktionen i centrum där slutmålet är att hantera allt operativt arbete papperslöst. Den dagliga mobila återrapporteringen höjer kvaliteten på indata samtidigt som det administrativa arbetet minimeras.

–  Det är med stolthet vi tecknar det här kontraktet. Sandbäckens har gjort en noggrann utvärdering och ställt mycket höga och professionella krav på oss som leverantör. Vi är glada att kunna möta upp mot dessa krav och affären blir vår hittills största. Vår förhoppning är att hjälpa Sandbäckens att fortsätta växa i Sverige, säger Anders Jacobson, huvudägare i Next One Technology.

Next One Technology befäster marknadsledande ställning

Next One Technology har med sitt verktyg NEXT en marknadsledande position inom mobila affärs- och produktionssystem för byggbranschen. Bolaget växer snabbt och ökar antal anställda. Teamet har mångårig erfarenhet och en unik kompetens inom branschen. Starkt bidragande till den snabba expansionen är att större rikstäckande entreprenadkoncerner har fått upp ögonen för NEXT och behovet av mobila och produktionsanpassade verksamhetssystem.

Mer Information om Next One Technology och NEXT finns på www.next-tech.com

Kontaktpersoner:

Anders Jacobson, försäljningschef och huvudägare 0708-21 31 91

Lotten Tholander, VD  0706-57 57 20

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag