TEAM

från 1 400 krfrån 14 000 kr

Obegränsat antal underleverantörer

COMPANY

från 3 800 krfrån 38 000 kr

Obegränsat antal underleverantörer

Items

Uppgifter/Avvikelser/Delegering/Bilder/Item-chat

Ritningar

Tillgång till digitala bilder/ritningar i mobil och web
Markera ut uppgifter/avvikelser direkt på ritning

Rapporter

Generera digitala rapporter
Generera PDF rapporter

Digitala Forms

5 st. aktiva Forms mallar (t.ex. checklistor/rutiner/ protokoll

Obegränsat antal Forms mallar

Forms Library

Få tillgång till ett bibliotek med checklistor för best practice, protokoll, mallar och rutiner som skapats av Next och andra branschföretag

Forms Builder

Skapa & redigera egna formulär/checklistor

Projektregler

Konfigurera varningar/aviseringar på
ett projekt

Skicka rapporter via e post direkt från app
Obegränsat antal:

Projekt ,UE, Uppgifter, Bilder, Ritningar Rapporter, Forms, Mallar

Boka demo Boka demo