TEAM

från 1 400 krfrån 14 000 kr

Obegränsat antal underleverantörer

COMPANY

från 3 800 krfrån 38 000 kr

Obegränsat antal underleverantörer

Items

Uppgifter/Avvikelser/Delegering/Bilder/Item-chat

Ritningar

Tillgång till digitala bilder/ritningar i mobil och web
Markera ut uppgifter/avvikelser direkt på ritning

Rapporter

Generera digitala rapporter
Generera PDF-rapporter

Digitala Forms

5 st. aktiva Forms-mallar (t.ex. checklistor/rutiner/ protokoll

Obegränsat antal Forms-mallar

Forms Library

Få tillgång till ett bibliotek med checklistor för best practice, protokoll, mallar och rutiner som skapats av Next och andra branschföretag

Forms Builder

Skapa & redigera egna formulär/checklistor

Projektregler

Konfigurera varningar/aviseringar på
ett projekt

Skicka rapporter via e post direkt från app
Obegränsat antal:

Projekt, UE, Uppgifter, Bilder, Ritningar Rapporter, Forms, Mallar

Boka demo Boka demo