Mark och anläggning

Komplett affärssystem med maskinuppföljning för mark- och anläggningsföretag

Boka demo

Enkelhet och snabbhet

Rapportera tid, maskin och material och bilder på 20 sekunder.

Mängdkontrakt och ramavtal

Importera din prissatta mängdförteckning eller ramavtalsprislista och skapa fakturaunderlag från utförda mängder.

Maskinuppföljning

Maskinuppföljning med fullständig kostnadskoll.

ÄTA-hantering

Med Next Project kan du dokumentera dina ÄT:or i realtid med både text och foto.

Komplett affärssystem för mark- och anläggningsföretag

Att säga att man jobbar med ”mark och anläggning” kan i princip innebära vad som helst från att justera kantsten eller köra ett lass grus till att bygga hamnanläggningar. Vårt affärssystem innehåller alla funktioner du kan tänkas behöva om du är i branschen:

  • Komplett stöd för mängdrelaterade entreprenader
  • Maskinuppföljning med automatiskt beräkning av ekonomin för respektive maskinindivid
  • Projekt- och orderhantering
  • Integration med ekonomi och lön
  • Tidrapportering och bokförda timmar
  • Leverantörsfakturor och kundfakturor
  • Kostnader och intäkter
  • Mobilitet
  • Foton och dokumentation

Oberoende av storlek på jobb är det inom mark och anläggning av största vikt att ”fånga dagen”. Att löpande få in uppgifter om utfört arbete (arbetstid och maskintid), användande av eget material/materiel, samt att omgående dokumentera eventuella ÄTA är A och O för mark och anläggning. Som markentreprenör jobbar du ofta utifrån en à-prislista och att dagligen få in rapporter över framdrift, nedlagda resurser och timmar är ovärderligt.

Boka demo

Låt en av våra experter visa på fördelarna med Next Project

Boka demo
Person som sitter i en truck

Daglig mobil återrapportering

Det är sannolikt svårt att hitta något verksamhetsområde där daglig mobil återrapportering har större potential än inom mark- och anläggningssektorn. På de mindre jobben räcker oftast den dagliga personliga tidboken som återrapportering, medan det på de större jobben kan krävas en mer formell projektdagbok för en komplett redovisning mot beställaren. Oberoende av om uppgifterna hämtas via tidboken eller dagboken kan registreringen alltid kompletteras med ÄTA, foton och checklista med t.ex egenkontroll.

Maskinuppföljning som effektiviserar din maskinpark

Next Project ger dig full kontroll över din maskinpark där du kan se när, var och hur dina maskiner används i realtid. Med digital maskinuppföljning av bland annat produktionstimmar, tomgångstider, bränsleförbrukning, serviceärenden och daglig egenkontroll håller du alla maskiner i toppform året om. Dyra och tidskrävande oplanerade driftstopp minimeras då du får en tydlig överblick över alla maskiner i företaget och kan planera efter servicebehov. Få tillgång till riklig data från dina maskiner med digital maskinuppföljning i Next Project och ta smartare beslut som ökar din verksamhets produktivitet, minskar slitage och sparar bränsle.

Marknadsledande inom branschen

Next One Technology har centralt avtal med Maskinentreprenörerna (ME) som leverantör av Next Project som ett ”mobilt affärssystem” och är utan tvivel marknadsledande inom området. I Next Project hittar du alla de specifika funktioner som du kan förvänta dig av ett system med specialinriktning mot mark och anläggning.

Driver du riktigt stora markentreprenader med ett fast pris i botten så bör du läsa vidare på sidan Entreprenader.

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du vill veta mer om Next Project som verktyg för er verksamhet, eller om du vill höra med referenskunder inom området. Kontaktinformation hittar du här.

Läs mer

Ladda ner vår PDF och läs mer om Next Project för mark & anläggning.

25 års branscherfarenhet & över 3 000 kunder

Första Next Project-versionen utvecklades åt NCC Byggservice på 90-talet. Med 25 års erfarenhet och över 3000 kunder hjälper vi företag inom alla branscher i byggsverige varje dag.

Next Project – funktioner som förenklar er vardag

Tidrapport och projektdagbok

Tjat om tidrapporter, korrigering av oläsliga tidrapporter och därefter manuell registrering av tid för både lön och fakturering. Känns det igen? Sluta slösa tid i onödan – med ett modernt, mobilt rapporteringsverktyg kan du spara enormt mycket tid, samtidigt som du får med viktig information om resor, foton, ÄTA, dagboksnoteringar, plock från bilen samt lån av utrustning från förrådet.

Läs mer omtidrapportering för byggbranschen

Arbetsorder

Effektiv hantering av arbetsordrar är helt avgörande för lönsamheten för företag som sysslar med mindre ordrar inom bygg- och servicesektorn. En arbetsorder kan läggas upp på kontoret och skickas ut till fältpersonalen, men den kan också skapas ute på en mobil enhet. Både fakturaunderlaget och löneunderlaget är klart så snart fältpersonalen klarmarkerar ordern – hur bra är inte det?

Läs mer omarbetsorder

Fakturering

Att fakturera löpande uppdrag är ett pusslande. Timmar, material, lagerplock och UE-kostnader ska sammanställas och redovisas och påslagen ska beräknas korrekt utifrån vad som avtalats. Med Next Project ligger alla uppgifter klara och faktureringen handlar mer om att komplettera, justera och godkänna än om att leta efter alla underlag. Du skapar fakturan på minuter istället för timmar, och får dessutom med allt – det gör skillnad!

Läs mer omfakturering

Mark och anläggning

Next Project innefattar det mesta du kan förvänta dig av ett professionellt projektverktyg. Utöver alla grundläggande uppgifter som t ex projektledare, kund och status, finns även sofistikerade funktioner för dagbok, budget, ÄTA, avstämning/prognos, uppföljning, planering, foton/dokumenthantering, fakturering etc. Där det är relevant finns givetvis alla uppgifter tillgängliga mobilt.

Läs mer ommark och anläggning

Affärssystem old

Next Project är ett renodlat produktionssystem, men tillsammans med våra partners som levererar ekonomi- och lönesystem skapar vi ett helintegrerat mobilt affärssystem skräddarsytt för bygg och entreprenadbranschen. Kopplingarna mellan delsystemen innebär att manuellt registreringsarbete minskar dramatiskt samtidigt som problemet med att hålla flera system uppdaterade försvinner helt.

Läs mer omaffärssystem old

Integrationer ekonomi & lön

Syftet med integrationerna är att överföra information mellan Next Project och ekonomi- respektive lönesystemet så att all väsentlig projektinformation finns samlad på en plats. Konsekvensen blir att onödigt registreringsarbete försvinner samtidigt som risken för fel minskar dramatiskt. Integrationer sätts i princip alltid upp för att dela information avseende kunder, leverantörer, projekt, bokföring, kundfakturor samt leverantörsfakturor.

Läs mer omintegrationer ekonomi & lön
Integrerat med
Flex
Microsoft Dynamics NAV
Visma
IBS Enterprise
Kontek
Fortnox
Hogia
Briljant
IFS

Referenser


”Jag är jättenöjd med Next Project och så glad att hela Lindstams jobbar med Next Project. I början fanns en viss inlärningsprocess, men skam den som ger sig. Nu är det bevisat i alla fall, vi har stenkoll på företagets totalekonomi. Den största fördelen med Next Project är att vi själva har kunnat anpassa och bygga funktionerna efter våra och byggbranschens förutsättningar. Jag har jobbat med många andra verktyg, men Next Project är så mycket bättre. Med Next Project kan jag med några enkla klick få reda på vad som står i kontrakten, vad kunderna beställt, vilka kostnader det medfört och vad vi därmed kan ta betalt för”

Läs mer om hur Lindstams Bygg använder Next Project!

Richard Lundberg

Affärschef, Lindstams Bygg

”Det är ju tack vare Next Project, och en del andra faktorer, vi fått koll på allt och därmed tjänat mer pengar. Ni kan alltid ange oss som referens”

Andreas Wilzén

VD på Wilzens Byggtjänst AB

”Sen vi skaffade Next Project har vi fått mycket bättre kontroll över våra projekt. Vi kan följa kostnaderna under projekters gång och på så vis har vi stenkoll på hur jobben går. Att få in arbetade timmar direkt i projekten spar mycket tid. Vi har också en bättre planering av resurserna än tidigare.”

Richard Lundgren

VD och ägare av Lundgrens smide AB

”Byggbröderna har börjat en ny tideräkning. Jag tror inte ens ni kan förstå hur mycket iPad-lösningarna har hjälpt oss här på Mark & Anläggning-sidan. Från kontoret kan vi dag för dag följa exakt vad som händer i projekten. Den dagliga rapporteringen har dessutom gjort att alla ÄT:or kommer in rätt direkt. Man slipper allt tjafs i slutet, vi får helt enkelt betalt för det jobb vi gjort. Detta är så jä…. bra!”

Jan-Åke Kjeller

VD, Byggbröderna i Falkenberg AB

”Vi kom över till Next Project efter 10 år i Byggsamordnaren. Flera olika system, timrapportering och en trög manuell administration var vår akilleshäl. Nu är allting en enda maskin, och kopplingen mellan ekonomi och produktion flyter väldigt bra. Vi följer projekten per dag, per timme, per verktyg utan att missa småsaker som i slutet blir stora kostnader. Det är också roligt att se våra synpunkter bli verklighet eftersom Next fortsätter att utvecklas tillsammans med byggbranschen. Bra jobbat!”

Mika Dempe

Administratör, Dextera Bygg AB

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – Next Project.

Boka demo