NEXT OCH BYGGSAMORDNAREN ÄR BÅDE LIKA OCH OLIKA


NEXT har sin bakgrund som affärsverktyg för småskalig byggverksamhet, service och inom mark och anläggning. BYGGsamordnaren är född och uppvuxen bland större entreprenadföretag där ursprungligt fokus har varit dokumentation och projektledning snarare än affär. Genom åren har produkterna närmat sig varandra funktionellt, men med hänsyn till bakgrunden finns distinkta skillnader när det gäller såväl spetsfunktioner som teknik.

NEXT

NEXT är en molnbaserad tjänst som inte kräver server eller lokala installationer. Integrationerna mellan NEXT och ekonomi/löneprogram är kompletta där man slipper registrera data i flera system. För små och medelstora bolag innebär NEXT därmed ett molnbaserat affärssystem där informationen flödar sömlöst mellan delsystemen och där de tekniska kraven på egen hårdvara och installationer är minimala. NEXT är den moderna molnbaserade branschledande verktyget och har stöd inom småskalig byggverksamhet, service och mark och anläggning men även för de större entreprenadprojekten.

BYGGSAMORDNAREN

BYGGsamordnaren är en traditionell Windows-baserad lösning som kräver egen server som normalt nås via fjärrskrivbord. Befinner man sig utanför brandväggen krävs VPN-tunnel för att komma åt applikationen.

BYGGsamordnarens äldre teknikplattform innehåller en palett av funktioner för att hantera de större entreprenadprojekt. Går i vissa fall att endast använda enskilda moduler. Saknar det bredare stödet för byggservice, mark och anläggning samt installation.

Utöver både djup och bred funktionalitet avseende projektekonomi för de större entreprenadprojekten är det främst integrerade rutiner för dokument- och mallhanteringen som gör BYGGsamordnaren unik.

Varje respektive modul erbjuder funktioner som helt enkelt är svårt att fullt ut kopiera i en molnbaserad tjänst.

Kontunuitet och trygghet

Det kan inte nog betonas att NEXT och BYGGsamordnaren under överskådlig framtid kommer att leva vidare som de två unika produkter de är idag, och att de framåt kommer att erbjudas marknaden på detta sätt. Utveckling, kontinuerliga produktförbättringar, förvaltning och support kommer att rulla på enligt respektive produkts förutsättningar. Det bör dock poängteras att det i detta löpande förvaltningsarbete inte planeras någon molnbaserad version av BYGGsamordnaren.

Nyfiken på NEXT?

Vi visar gärna NEXT för våra kunder som idag kör BYGGsamordnaren. Du kommer garanterat att känna igen funktionerna, men de är paketerade och integrerade på ett annat sätt. Värt att notera är att vi idag har flyttat ett betydande antal kunder från BYGGsamordaren till NEXT och att det finns väl upprättade rutiner för detta arbete!

Kundcase: Dextera Bygg


”Vi kom över till Next efter 10 år i Byggsamordnaren. Flera olika system, timrapportering och en trög manuell administration var vår akilleshäl. Nu är allting en enda maskin, och kopplingen mellan ekonomi och produktion flyter väldigt bra. Vi följer projekten per dag, per timme, per verktyg utan att missa småsaker som i slutet blir stora kostnader. Det är också roligt att se våra synpunkter bli verklighet eftersom Next fortsätter att utvecklas tillsammans med byggbranschen. Bra jobbat!”

- Mika Dempe, Administratör, Dextera Bygg AB

Kontakta oss!

Låt oss berätta mer kring samgåendet och ge oss möjligheten att visa dig NEXT!

Boka demo nu!