Next och Byggsamordaren är både lika och olika

Bolaget Byggsamverkan med produkterna BYGGsamordnaren och WEBTID är sedan 2019 en del av Next-gruppen som erbjuder en palett av stödsystem för byggbranschen.

Next har sin bakgrund som ett projekt- och affärsverktyg för byggverksamhet inom entreprenad, byggservice, installation samt mark och anläggning. BYGGsamordnaren och WEBTID är födda och uppvuxen bland större entreprenadföretag där ursprungligt fokus har varit dokumentation och projektledning, snarare än affären i sig. Genom åren har produkterna närmat sig varandra och är idag funktionellt snarlika. Tekniskt skiljer sig dock produkterna åt där BYGGsamordnaren byggeren traditionell serverbaserad plattform medan Next är en molnbaserad lösning. 

Next Project - Det digitala verktyget för affärs- & projekthantering i byggbranschen

Next Project

  • 100% moln
  • Ingen dubbelregistrering – full integration ekonomisystem
  • Brett verksamhetsstöd service/entreprenad/mark

Next Project är en molnbaserad tjänst som inte kräver egen server eller lokala installationer. Integrationerna mellan Next och ekonomi/löne-program är kompletta vilket innebär att man slipper registrera data i flera system. För små och medelstora bolag innebär Next Project därmed ett molnbaserat affärssystem där informationen flödar sömlöst mellan delsystemen och där de tekniska kraven på egen hårdvara och installationer är minimala. 

Next Project är det branschledande molnbaserade affärsverktyget, med flera moduler för bland annat elektronisk fakturahantering och verktyg för dokumenthantering (Next Docs), som är tillgängligt från vilken internetansluten enhet som helst var du än befinner dig.

BYGGsamordnaren

  • Lokal installation på server
  • Marknadsledande funktionalitet för projektledning av entreprenader
  • Modulbaserat och enkelt att komma i gång – enstaka moduler kan köras av enstaka användare

BYGGsamordnaren är en traditionell Windows-baserad lösning som kräver egen server som normalt nås via fjärrskrivbord. Befinner man sig utanför bolagets brandvägg krävs VPN-tunnel för att komma åt applikationen. BYGGsamordnaren erbjuder en komplett uppsättning professionella funktioner för att hantera entreprenadprojekt där främst moduler för projektekonomi samt integrerade rutiner för dokument- och mallhantering gör BYGGsamordnaren unik på marknaden.

Projektplanering för byggbranschen

Kontinuitet och trygghet i fråga om fortsatt underhåll av Byggsamordnaren och Webbtid

Med sin omfattande funktionalitet är BYGGsamordnaren sedan länge en väl inarbetad produkt i Byggsverige och stödjer det dagliga arbetet för över 20 000 användare. Byggsamordnaren är dock byggd på en äldre teknisk plattform som inte kan uppgraderas stegvis, den behöver isåfall byggas om i sin helhet. Vår ambition är därför att över tid ersätta Byggsamordnaren med Next, men att göra det över en tidsperiod som innebär att respektive kund kan ta beslut i frågan utan att känna stress. Samtidigt säkerställer vi att Next utvecklas kontinuerligt med ny funktionalitet för att vara ett fullgott alternativ till BYGGsamordnaren. Det finns också fortsatt en organisation kring BYGGsamordnaren som professionellt stöttar såväl underhåll som support på samma sätt som idag. 

Anställd från Next Techs supportavdelning | Next

Viktigt att ta med sig - utveckling av nya tekniska lösningar kommer framåt huvudsakligen att ske i Next, inte i BYGGsamordnaren

BYGGsamordnaren och Next Project är produkter med snarlik och omfattande funktionalitet, som vänder sig mot i stort sett samma kundsegment. Sett över en längre tidsperiod är det därför inte rimligt att fortsätta vidareutveckla båda produkter parallellt. Fokus när det gäller BYGGsamordnaren kommer därför att vara att säkerställa att befintliga funktioner förvaltas med utgångspunkt från den funktionellt kompletta lösning som erbjuds marknaden idag. Möjligheten att agera på nya kundönskemål kommer därmed att vara begränsad.   

Next kommer däremot att kraftsamla för att fortsätta utveckla Next Project både avseende nya tekniska lösningar, uppgraderade gränssnitt och ny funktionalitet – med ett uttalat mål att befintliga kunder som använder BYGGsamordnaren över tid ska känna sig bekväma i att byta systemstöd. Next finns med som stöd och bollplank i kundens beslut om, och när, ett systemskifte kan vara aktuellt.  

Värt att notera är att vi redan nu flyttat ett betydande antal kunder från Byggsamordnaren till Next Project där huvudargumenten för systemskiftet har varit modernare teknik, önskemål om en molnbaserad tjänst samt en mer komplett integration. Därmed har vi redan nu erfarenhet och upprättade rutiner för att flytta kunder mellan systemen – tveka inte att höra av dig för en dialog kring hur du vill agera framåt när det gäller din affärssystemlösning. 

Kontakta oss!

Låt oss berätta mer kring samgåendet och ge oss möjligheten att visa dig Next Project!

Boka demo nu!

Kundcase: Dextera Bygg


”Vi kom över till Next Project efter 10 år i BYGGsamordnaren. Flera olika system, timrapportering och en trög manuell administration var vår akilleshäl. Nu är allting en enda maskin, och kopplingen mellan ekonomi och produktion flyter väldigt bra. Vi följer projekten per dag, per timme, per verktyg utan att missa småsaker som i slutet blir stora kostnader. Det är också roligt att se våra synpunkter bli verklighet eftersom Next fortsätter att utvecklas tillsammans med byggbranschen. Bra jobbat!”

- Mika Dempe, Administratör, Dextera Bygg AB