Entreprenad

Flexibelt projekt- och affärssystem för entreprenadföretag

Boka demo

Projektekonomi

Från importerad budget till löpande uppföljning och prognos med avstämningar. Lägg till successiv vinstavräkning och nya inköpsmodulen så har ni allt som krävs för att ha full kontroll.

Samla information på ETT ställe

Nyttja Next Projects bredd av funktioner och integrationer för att samla all information. Lägg er tid på rätt saker istället för att leta information.

Unika funktioner för entreprenadflödet

Fortsätt ner till funktionslistan – vi vågar påstå att ni hittar det ni söker.

Flexibelt projekt- och affärssystem för entreprenadföretag

Entreprenadflödet är komplext eftersom det innefattar en rad olika delmoment och många iblandade yrkesroller. Olika beställare och projekt kommer med olika förutsättningar. Dessutom finns det stora krav på dokumentation. Säkerställ att ni väljer en lösning som stödjer era arbetssätt både idag och imorgon

Person som sitter i en truck

All administration samlad på ETT ställe

Nedan listas de övergripande funktionerna i Next Project som används av entreprenadföretag. Bredden i Next Project gör det möjligt att samla stora delar av projektadministrationen på ETT ställe. Det förenklar och effektiviserar arbetet avsevärt.

 • Dokumentationsstöd
 • Kontroll på projektet/projektledning/roller
 • Projektbehörigheter
 • Inköp & Inköpsplanering (beta)
 • Projektekonomi/uppföljning
 • Budget/Prognos/Successiv vinstavräkning
 • Tidrapportering & attestering
 • Avvikelser – Fråga/Svar
 • ÄTA-hantering
 • KMA-stöd/Egenkontroller
 • Leverantörsfakturahantering/kostnadsallokering
 • Integrationer ekonomi/lön
 • Mobilitet/moln
 • Portal/dela information i samverkan
 • Fakturering

Boka demo

Låt en av våra experter visa på fördelarna med Next Project

Boka demo

Projektekonomi

På stora entreprenader är kostnadskontroll, budgetuppföljning och effektiv ÄTA-hantering av mycket hög prioritet. Har du jobbat på något av de rikstäckande entreprenadföretagen kommer du att känna igen dig. Prognosmodulen i Next Project följer nämligen exakt de principer för avstämning, prognos och koppling till successiv vinstavräkning som är standard i branschen.

Importmöjligheter från kalkylprogrammen BidCon, MAP och Wikells i kombination med integration med ekonomisystemet innebär ett minimum av manuellt arbete samt att projektekonomin uppdateras löpande i bakgrunden. Även leverantörsfakturor hittar automatiskt till rätt projekt i Next Project utan någon manuell hantering.

Via Next Project mobilklient får ni dagligen in registrerade timmar så att ni i realtid kan stämma av budgeterade timmar mot verkligt utfall.

Inköp och inköpsplanering

I Next Project kommer du att kunna administrera hela er inköpsprocess från anbud till avslutat projekt. Inköpsmodulen stödjer även dokumenthantering. Du kan skapa t.ex. anbudsmallar med autofyll-funktion för att enkelt distribuera anbud till leverantörer.

 

förenkla administrationen inom bygg- & anläggningsbranschen

Dokumentation, KMA, besiktningar & egenkontroller

Är du certifierad enligt BF9K, Povel eller annat ISO-baserat system hittar du fullt stöd för hantering av dokumentmallar inklusive möjligheten att fylla projektdokumenten med uppgifter från NEXT-projektet. Dokument och checklistor kan göras tillgängliga mobilt eller delas ut till portal för externa aktörer så som beställare, UE, konsulter eller leverantörer. Läs vidare om hur vår tjänst NEXT Docs underlättar er dokument- och mallhantering.

NEXT har nyligen (2020/12) förvärvat norska bolaget Checkd.it. Checkd är ett molnbaserat system för digitala besiktningar och egenkontroller i fält. Lösningen gör det möjligt att enkelt dokumentera & delegera avvikelser men också hantera entreprenadens behov av egenkontroller. 90 sek film om Checkd.

Dagbok och ÄTA

Dagbok och ÄTA-hantering följer de gängse rutinerna i branschen för redovisning åt beställaren. Dagboken kan föras i mobil enhet och kan enkelt kompletteras med foton som tas direkt på plats.

”Vanliga” projektfunktioner

Utöver ovan redovisade specifika funktioner för fastprisentreprenaden uppfyller NEXT givetvis alla de grundläggande krav du ska ställa på ett professionellt projekt- och affärssystem. Du hittar funktioner som projekt- och orderhantering, komplett integration med ekonomi och lön, tidrapportering och bokförda timmar, leverantörsfakturor, kostnader, intäkter, kundfakturor, dokumentation, resursplanering, tidplan, o s v.

NEXT & Byggsamordnaren

Vid årsskiftet 2019/2020 gick NEXT samman med Byggsamverkan som har projektstyrningssystemet Byggsamordnaren (Läs pressreleasen). Byggsamordnaren är mycket utbrett bland entreprenadföretag i Sverige där ca 1300 företag använder systemet idag och det har varit branschstandard under lång tid.  Tillsammans är vi en ledande leverantör mot större entreprenadbolag (läs vidare om planen framåt).

25 års branscherfarenhet & över 2 000 kunder

Första NEXT-versionen utvecklades åt NCC Byggservice på 90-talet. Med 25 års erfarenhet och över 2 000 kunder hjälper vi företag inom alla branscher i byggsverige varje dag.

Next Project – funktioner som förenklar er vardag

Tidrapport och projektdagbok

Tjat om tidrapporter, korrigering av oläsliga tidrapporter och därefter manuell registrering av tid för både lön och fakturering. Känns det igen? Sluta slösa tid i onödan – med ett modernt, mobilt rapporteringsverktyg kan du spara enormt mycket tid, samtidigt som du får med viktig information om resor, foton, ÄTA, dagboksnoteringar, plock från bilen samt lån av utrustning från förrådet.

Läs mer omtidrapportering för byggbranschen

Arbetsorder

Effektiv hantering av arbetsordrar är helt avgörande för lönsamheten för företag som sysslar med mindre ordrar inom bygg- och servicesektorn. En arbetsorder kan läggas upp på kontoret och skickas ut till fältpersonalen, men den kan också skapas ute på en mobil enhet. Både fakturaunderlaget och löneunderlaget är klart så snart fältpersonalen klarmarkerar ordern – hur bra är inte det?

Läs mer omarbetsorder

Fakturering

Att fakturera löpande uppdrag är ett pusslande. Timmar, material, lagerplock och UE-kostnader ska sammanställas och redovisas och påslagen ska beräknas korrekt utifrån vad som avtalats. Med Next Project ligger alla uppgifter klara och faktureringen handlar mer om att komplettera, justera och godkänna än om att leta efter alla underlag. Du skapar fakturan på minuter istället för timmar, och får dessutom med allt – det gör skillnad!

Läs mer omfakturering

Next Project innefattar det mesta du kan förvänta dig av ett professionellt projektverktyg. Utöver alla grundläggande uppgifter som t ex projektledare, kund och status, finns även sofistikerade funktioner för dagbok, budget, ÄTA, avstämning/prognos, uppföljning, planering, foton/dokumenthantering, fakturering etc. Där det är relevant finns givetvis alla uppgifter tillgängliga mobilt.

Läs mer om

Affärssystem old

Next Project är ett renodlat produktionssystem, men tillsammans med våra partners som levererar ekonomi- och lönesystem skapar vi ett helintegrerat mobilt affärssystem skräddarsytt för bygg och entreprenadbranschen. Kopplingarna mellan delsystemen innebär att manuellt registreringsarbete minskar dramatiskt samtidigt som problemet med att hålla flera system uppdaterade försvinner helt.

Läs mer omaffärssystem old

Integrationer ekonomi & lön

Syftet med integrationerna är att överföra information mellan NEXT och ekonomi- respektive lönesystemet så att all väsentlig projektinformation finns samlad på en plats. Konsekvensen blir att onödigt registreringsarbete försvinner samtidigt som risken för fel minskar dramatiskt. Integrationer sätts i princip alltid upp för att dela information avseende kunder, leverantörer, projekt, bokföring, kundfakturor samt leverantörsfakturor.

Läs mer omintegrationer ekonomi & lön
Integrerat med
Hogia
Fortnox
Flex
Briljant
Visma
Kontek
IFS
Microsoft Dynamics NAV
IBS Enterprise

Referenser


”Jag är jättenöjd med Next Project och så glad att hela Lindstams jobbar med Next Project. I början fanns en viss inlärningsprocess, men skam den som ger sig. Nu är det bevisat i alla fall, vi har stenkoll på företagets totalekonomi. Den största fördelen med Next Project är att vi själva har kunnat anpassa och bygga funktionerna efter våra och byggbranschens förutsättningar. Jag har jobbat med många andra verktyg, men Next Project är så mycket bättre. Med Next Project kan jag med några enkla klick få reda på vad som står i kontrakten, vad kunderna beställt, vilka kostnader det medfört och vad vi därmed kan ta betalt för”

Läs mer om hur Lindstams Bygg använder Next Project!

Richard Lundberg

Affärschef, Lindstams Bygg

”Det är ju tack vare Next Project, och en del andra faktorer, vi fått koll på allt och därmed tjänat mer pengar. Ni kan alltid ange oss som referens”

Andreas Wilzén

VD på Wilzens Byggtjänst AB

”Sen vi skaffade Next Project har vi fått mycket bättre kontroll över våra projekt. Vi kan följa kostnaderna under projekters gång och på så vis har vi stenkoll på hur jobben går. Att få in arbetade timmar direkt i projekten spar mycket tid. Vi har också en bättre planering av resurserna än tidigare.”

Richard Lundgren

VD och ägare av Lundgrens smide AB

”Byggbröderna har börjat en ny tideräkning. Jag tror inte ens ni kan förstå hur mycket iPad-lösningarna har hjälpt oss här på Mark & Anläggning-sidan. Från kontoret kan vi dag för dag följa exakt vad som händer i projekten. Den dagliga rapporteringen har dessutom gjort att alla ÄT:or kommer in rätt direkt. Man slipper allt tjafs i slutet, vi får helt enkelt betalt för det jobb vi gjort. Detta är så jä…. bra!”

Jan-Åke Kjeller

VD, Byggbröderna i Falkenberg AB

”Vi kom över till Next Project efter 10 år i Byggsamordnaren. Flera olika system, timrapportering och en trög manuell administration var vår akilleshäl. Nu är allting en enda maskin, och kopplingen mellan ekonomi och produktion flyter väldigt bra. Vi följer projekten per dag, per timme, per verktyg utan att missa småsaker som i slutet blir stora kostnader. Det är också roligt att se våra synpunkter bli verklighet eftersom Next fortsätter att utvecklas tillsammans med byggbranschen. Bra jobbat!”

Mika Dempe

Administratör, Dextera Bygg AB

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – Next Project.

Boka demo