Entreprenad

Flexibelt projekt- och affärssystem för entreprenadföretag

Boka demo

Projektekonomi

Från en importerad budget till löpande uppföljning och Prognos med avstämningar. Lägg till successiv vinstavräkning och nya inköpsmodulen så har har ni det som krävs för att ha full koll.

Samla information på ETT ställe

NEXT har en unik bredd i ekonomisystem vi integrerar. Ni slipper hålla information i spridda excelark och kringsystem. Next blir en naturlig samlingspunkt.

Unika funktioner för entreprenadflödet

Fortsätt ner till funktionslistan – vi vågar påstå att ni hittar det ni söker.

Kostnadsfri support

Mycket uppskattad support som normalt svarar inom 30 sekunder och löser 85% av problemen i första samtalet!

Flexibelt projekt- och affärssystem för entreprenadföretag

Entreprenadflödet är relativt komplext eftersom det innefattar en rad olika delmoment och många olika iblandade yrkesroller. För entreprenadkunder är dokumentationsbehovet mycket drivet av legala krav samt krav från beställare.

All administration samlat på ETT ställe

Nedan listas de övergripande funktionerna i NEXT som används av entreprenadföretag. Bredden i NEXT gör det möjligt att samla stora delar av projektadministrationen på ETT ställe. Det förenklar och effektiviserar arbetet avsevärt.

 • Dokumentationsstöd
 • Kontroll på projektet/projektledning/roller
 • Projektbehörigheter
 • Inköp & Inköpsplanering (beta)
 • Projektekonomi/uppföljning
 • Budget / Prognos / Successiv vinstavräkning
 • Tidrapportering & attestering
 • Avvikelser – Fråga/Svar (alfa)
 • ÄTA hantering
 • KMA stöd / Egenkontroller
 • Leverantörsfakturahantering/kostnadsallokering
 • Integrationer ekonomi/lön
 • Mobilitet/moln
 • Portal / dela information i samverkan
 • Fakturering

Boka demo

Låt en av våra experter visa på fördelarna med NEXT

Boka demo

Projektekonomi

På stora entreprenader är kostnadskontroll, budgetuppföljning och effektiv ÄTA-hantering av mycket hög prioritet. Har du jobbat på något av de rikstäckande entreprenadföretagen kommer du att känna igen dig. Prognosmodulen i NEXT följer nämligen exakt de principer för avstämning, prognos och koppling till successiv vinstavräkning som är standard i branschen.

Importmöjligheter från kalkylprogrammen BidCon, MAP och Wikells i kombination med integration med ekonomisystemet innebär ett minimum av manuellt arbete samt att projektekonomin uppdateras löpande i bakgrunden. Även leverantörsfakturor hittar automatiskt till rätt projekt i NEXT utan någon manuell hantering.

Via NEXT mobilklient får ni dagligen in registrerade timmar så att ni i realtid kan stämma av budgeterade timmar mot verkligt utfall.

Inköp och inköpsplanering

I NEXT kommer du att kunna administrera hela er inköpsprocess från anbud till avslutat projekt. Inköpsmodulen stödjer även dokumenthantering. Du kan skapa t.ex. anbudsmallar med autofyll-funktion för att enkelt distribuera anbud till leverantörer.

Inköp testas just nu i beta fas och kommer att lanseras Q1/Q2 2021.

Dokumentation, KMA, besiktningar & egenkontroller

Är du certifierad enligt BF9K, Povel eller annat ISO-baserat system hittar du fullt stöd för hantering av dokumentmallar inklusive möjligheten att fylla projektdokumenten med uppgifter från NEXT-projektet. Dokument och checklistor kan göras tillgängliga mobilt eller delas ut till portal för externa aktörer så som beställare, UE, konsulter eller leverantörer. Läs vidare om hur vår tjänst DocOnline underlättar er dokument- och mallhantering.

NEXT har nyligen (2020/12) förvärvat norska bolaget Checkd.it. Checkd är ett molnbaserat system för digitala besiktningar och egenkontroller i fält. Lösningen gör det möjligt att enkelt dokumentera & delegera avvikelser men också hantera entreprenadens behov av egenkontroller. 90 sek film om Checkd.

Dagbok och ÄTA

Dagbok och ÄTA-hantering följer de gängse rutinerna i branschen för redovisning åt beställaren. Dagboken kan föras i mobil enhet och kan enkelt kompletteras med foton som tas direkt på plats.

”Vanliga” projektfunktioner

Utöver ovan redovisade specifika funktioner för fastprisentreprenaden uppfyller NEXT givetvis alla de grundläggande krav du ska ställa på ett professionellt projekt- och affärssystem. Du hittar funktioner som projekt- och orderhantering, komplett integration med ekonomi och lön, tidrapportering och bokförda timmar, leverantörsfakturor, kostnader, intäkter, kundfakturor, dokumentation, resursplanering, tidplan, o s v.

NEXT & Byggsamordnaren

Vid årsskiftet 2019/2020 gick NEXT samman med Byggsamverkan som har projektstyrningssystemet Byggsamordnaren (Läs pressreleasen). Byggsamordnaren är mycket utbrett bland entreprenadföretag i Sverige där ca 1300 företag använder systemet idag och det har varit branschstandard under lång tid.  Tillsammans är vi en ledande leverantör mot större entreprenadbolag (läs vidare om planen framåt).

25 års branscherfarenhet & över 2 000 kunder

Första NEXT-versionen utvecklades åt NCC Byggservice på 90-talet. Med 25 års erfarenhet och över 2000 kunder hjälper vi företag inom alla branscher i byggsverige varje dag.


Varför NEXT?


Ordning och reda ger en bättre lönsamhet

Alla som arbetar i entreprenadbranschen vet hur många bollar man måste klara av att hantera samtidigt. Att enkelt, snabbt och effektivt kunna sköta administrationen av sina projekt och arbetsorder är av avgörande betydelse för att nå lönsamhet i ett entreprenadföretag.

Skräddarsytt för branschen, in i minsta detalj

Den första versionen av dagens NEXT byggdes åt NCC-koncernen redan 1994. Under åren har vi samlat på oss 200 års gemensam branscherfarenhet, men också insett vikten av enkelhet. Majoriteten av våra användare är hantverkare, eller f d hantverkare, något som vi tagit stor hänsyn till vid utvecklingen.

Mobila lösningar ökar effektiviteten

Skräddarsydd mobil applikation för rapportering av tid, arbetsorder och dagboksnoter. Nå alla medarbetare, oberoende av datamognad. Data som registreras i de mobila enheterna utgör underlag för projektuppföljning, lön och fakturering utan att ett enda papper har varit inblandat.

Bättre kvalitet på indata och snabbare fakturering

Via daglig mobil återrapportering höjs kvaliteten på inrapporterade data enormt. Daglig rapportering innebär korrekt rapportering, och det är också betydligt enklare att få kontroll på om arbetet är tillkommande eller ej.

NEXT – funktioner som förenklar er vardag

Tidrapport och projektdagbok

Tjata om tidlappar, rätta oläsliga tidlappar och därefter manuellt registrera tid för både lön och fakturering. Känns det möjligen igen? Men det är helt i onödan – med ett modernt mobilt rapporteringsverktyg sparas enormt med tid, samtidigt som du får med viktig information om resor, foton, ÄTA, dagboksnoteringar, plock från bilen samt lån av utrustning från förrådet.

Läs mer om tidrapportering för byggbranschen

Arbetsorder

Effektiv hantering av arbetsorder är helt avgörande för lönsamheten för företag som sysslar med mindre order inom bygg- och servicesektorn. En arbetsorder kan läggas upp på kontoret och skickas ut till fältpersonalen, men kan också födas ute i en mobil enhet. Både fakturaunderlag och löneunderlag klart när fältpersonalen klarmarkerar ordern – hur bra är det?

Läs mer om arbetsorder

Fakturering

Att fakturera löpande uppdrag är ett pusslande. Timmar, material, lagerplock och UE-kostnader ska sammanställas och redovisas och påslagen ska beräknas korrekt utifrån vad som avtalats. Med NEXT ligger alla uppgifter klara och faktureringen handlar mer om att komplettera, justera och godkänna än om att leta efter alla underlag. Du skapar fakturan på minuter istället för timmar, och får dessutom med allt – det gör skillnad!

Läs mer om fakturering

Privat: Projektplanering

NEXT innefattar det mesta du kan förvänta dig av ett professionellt projektverktyg. Utöver alla grundläggande uppgifter som t ex projektledare, kund och status, finns sofistikerade funktioner för dagbok, budget, ÄTA, avstämning/prognos, uppföljning, planering, foton/dokumenthantering, fakturering, etc, etc. Där det är relevant finns givetvis alla uppgifter tillgängliga mobilt.

Läs mer om privat: projektplanering

Privat: Affärssystem

NEXT är ett renodlat produktionssystem, men tillsammans med våra partners som levererar ekonomi- och lönesystem skapar vi ett helintegrerat mobilt affärssystem skräddarsytt för bygg och entreprenadbranschen. Kopplingarna mellan delsystemen innebär att manuellt registreringsarbete minskar dramatiskt samtidigt som problemet med att hålla flera system uppdaterade försvinner helt.

Läs mer om privat: affärssystem

Integrationer ekonomi & lön

Syftet med integrationerna är att överföra information mellan NEXT och ekonomi- respektive lönesystemet så att all väsentlig projektinformation finns samlad på en plats. Konsekvensen blir att onödigt registreringsarbete försvinner samtidigt som risken för fel minskar dramatiskt. Integrationer sätts i princip alltid upp för att dela information avseende kunder, leverantörer, projekt, bokföring, kundfakturor samt leverantörsfakturor.

Läs mer om integrationer ekonomi & lön
Integrerat med
Hogia
Flex
Microsoft Dynamics NAV
Briljant
Visma
IBS Enterprise
Fortnox
Kontek
IFS

Referenser


”Sedan vi implementerade NEXT för 1,5 år sedan har vi vuxit med 50%. Många faktorer ligger naturligtvis bakom den tillväxten men NEXT har haft en viktig roll i att möjliggöra detta; bättre projektstyrning, uppföljning och fakturering. Det förekommer fortfarande fel i verksamheten men nu kan vi vidta åtgärder snabbare och vi ser när vi missar något.”

Jonas E. Waerner

VD på SLL Energi & Infrastruktur AB

”Det är ju tack vare NEXT, och en del andra faktorer, som gjort att vi fått koll på allt och därmed tjänat mer pengar. Ni kan alltid ange oss som referens”

Andreas Wilzén

VD på Wilzens Byggtjänst AB

Sen vi skaffade NEXT har vi fått mycket bättre kontroll över våra projekt. Vi kan följa kostnaderna under projekters gång och på så vis har vi stenkoll på hur jobben går. Att få in arbetade timmar direkt i projekten spar mycket tid. Vi har också en bättre planering av resurserna än tidigare.

Richard Lundgren

VD och ägare av Lundgrens smide AB

”Byggbröderna har börjat en ny tideräkning. Jag tror inte ens ni kan förstå hur mycket iPad-lösningarna har hjälpt oss här på Mark & Anläggning-sidan. Från kontoret kan vi dag för dag följa exakt vad som händer i projekten. Den dagliga rapporteringen har dessutom gjort att alla ÄT:or kommer in rätt direkt. Man slipper allt tjafs i slutet, vi får helt enkelt betalt för det jobb vi gjort. Detta är så jä…. bra!”

Jan-Åke Kjeller

VD, Byggbröderna i Falkenberg AB

”Vi kom över till Next efter 10 år i Byggsamordnaren. Flera olika system, timrapportering och en trög manuell administration var vår akilleshäl. Nu är allting en enda maskin, och kopplingen mellan ekonomi och produktion flyter väldigt bra. Vi följer projekten per dag, per timme, per verktyg utan att missa småsaker som i slutet blir stora kostnader. Det är också roligt att se våra synpunkter bli verklighet eftersom Next fortsätter att utvecklas tillsammans med byggbranschen. Bra jobbat!”

Mika Dempe

Administratör, Dextera Bygg AB

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – NEXT.

Boka demo