Så kan digitala verktyg stötta ett generationsskifte

Enligt SCB och Arbetsförmedlingen kommer över en tredjedel av alla medarbetare inom svensk byggsektor ha gått i pension mellan åren 2010 och 2025. Nu gör den yngre generationen entré. Millennials och generation Y, personer födda mellan tidigt 1980-tal till mitten av 1990-tal. En generation som har betydligt högre förväntningar på digitalt smidigt uppsatta rutiner och affärsprocesser. Därför är det hög tid för byggbolag att börja föryngra och förbättra sättet att arbeta med sin systemflora. Inte bara för att underlätta ett smidigt generationsskifte och kunskapsåterföring. Utan också för att skaffa sig konkurrensfördelar genom att bli en attraktiv arbetsplats. Men hur ska man egentligen tänka för att lyckas med generationsväxlingen? Och bli ett byggbolag där yngre personer faktiskt vill jobba?

Man som slipar en planka

Startskottet till ett modernt arbetssätt

Även fast de äldre generationerna generellt också önskar att se ökad digitalisering har millennials mer bråttom. Ibland har de redan varit med på resan i ett annat företag där man satt upp fungerande arbetsflöden med förbättrade interna rutiner samt arbetsprocesser. Där man mer effektivt kan bedriva en mer lönsam affär, och där informationen kring olika projekt är enhetlig och samlad på ett och samma ställe. Här öppnar sig en fantastisk möjlighet att transformera företaget mot ett mer standardiserat arbetssätt. Ett arbetssätt där projekten följer samma mall och processer. Det blir också en klar fördel att ha moderna verktyg på plats när man ska rekrytera personal. För en projektledare eller platschef blir det inte lika lockande att börja på en arbetsplats där digitaliseringen är i sin linda. Det påverkar föryngringen i bolaget och gör det svårt att en dag lämna över.

Att göra upp en plan är avgörande

Att göra upp en plan för ett smidigt generationsskifte är A och O. Det är ingenting som bara händer av sig själv utan kräver strategiskt tänkande. Här gäller det att man kan fortsätta driva sin framgångsrika affärsplan parallellt med de interna förändringar som oftast sker samtidigt. Inte minst för att få bolaget att växa under en pågående generationsväxling. Att ha dåligt uppsatta rutiner gör väldigt ont när man ska skala upp sin verksamhet. Att investera i framtiden är avgörande för att säkerställa att bolaget fortsätter att växa även efter generationsskiftet. Det kan till exempel innebära att investera i ny teknik eller utveckla nya produkter.

En äldre man som slipar

En generation med en annan syn på arbetet

Att den nya generationen kommer in med en helt annan uppsättning värderingar är nog inte något oväntat. Till exempel är det en självklarhet att man ska kunna sköta sitt dagliga arbete där man befinner sig. Att åka till en stationär dator har de knappt erfarenhet av. Men de har också en annan syn på sin arbetsroll. Att få möjlighet att växa i sitt yrke och ha en tydlig utvecklingsplan är viktigt. De nöjer sig inte bara med att vara yrkesverksamma på ett företag. De ser sig även som en föränderlig individ som hela tiden vill utvecklas. Här är det viktigt att använda sig av moderna verktyg för att knyta till sig kompetent arbetskraft.

”Jag har allt i huvudet”

Det är inte helt ovanligt att den äldre generationen håller information och dokumentation personligt. ”Jag har allt i huvudet” har vi hört många nästan skryta med, men innebär i praktiken en ökad risk och exkluderande, vad gäller vem som kan utföra vad i en organisation. Något som oftast är begränsat till entreprenören, grundaren och ibland fadern i företaget. Det är ett arbetssätt som försvårar föryngringsprocessen och övertagandet av en verksamhet vid en generationsväxling. Därför är det ännu viktigare att inte behöva lagra information på ett papper som kanske försvinner. Med rätt digitala verktyg går det att i stället i realtid dokumentera de avvikelser som uppstår i projektets olika skeenden. Det innebär att man ute på arbetsfältet i projektgruppen kan fånga upp delar som är otydliga eller som inte är avtalat med kunden. Att smidigt kunna återrapportera och dokumentera både framgångar och motgångar i ett projekt, innebär att man får ökad kontroll. Det ger bättre förutsättningar för att följa den uppsatta planen, och därmed leverera projektresultat i enlighet med vad som kommunicerats till beställaren löpande under projektet.

Rätt projektverktyg som hjälper dig att föryngra ditt bolag

Vi på Next finns här för att hjälpa dig att införa rätt projektverktyg som hjälper dig att föryngra ditt bolag. Vi är vana att stötta våra kunder i de förändringar deras bolag står inför under pågående generationsskifte. Boka en demo med en av våra experter så berättar vi mer och ger dig praktiska råd om hur du kan använda Next. Vi anpassar oss efter ditt företags unika arbetsflöden och förbättringsområden. Allt för att du ska kunna ta steget in i nästa generations arbetssätt.

Läs vad våra kunder säger

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra vittnesmål och dra nytta av fördelarna med Next.

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

Claes Tonström, Senior consultant for the Torpheimer group

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag